KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure PR07-1:
Show data
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Maribor (DMKZ) µg/m3 36 37 31 33 39 37
Ljubljana Figovec (OMS Ljubljana) µg/m3 50 59 59 59 70 66
Celje (EIS Celje) µg/m3 30 22 36 40 67 29
urban station - mean µg/m3 39 39 42 44 59 44
urban station - maximum µg/m3 50 59 59 59 70 66
Ljubljana Bežigrad (DMKZ) µg/m3 29 32 29 27 29 28
Celje (DMKZ) µg/m3 24 27 24 26 28 23
background station - mean µg/m3 27 30 27 27 29 26
background station - maximum µg/m3 29 32 29 27 29 28
Figure PR07-2:
Sources: 

Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2005

Show data
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Maribor (DMKZ) µg/m3 48 50 58 46 43 45 40
Celje (EIS Celje) µg/m3 37 34 39 40 45 47 41
urban station - mean µg/m3 43 42 49 43 44 46 41
urban station - maximum µg/m3 48 50 58 46 45 47 41
Ljubljana Bežigrad (DMKZ) µg/m3 43 42 46 41 37 36 32
Celje (DMKZ) µg/m3 46 46 53 40 55 42 37
background station - mean µg/m3 45 44 50 41 46 39 35
background station - maximum µg/m3 46 46 53 41 55 42 37
Figure PR07-3:
Show data
2005 2006 2007 2008
Maribor (DMKZ) µg/m3 103 117 92 54
Celje (EIS Celje) µg/m3 89 92
Celje (DMKZ) µg/m3 97 62 51 37
Ljubljana Bežigrad (DMKZ) - background station µg/m3 71 50 48 37
Figure PR07-4:
Show data
2002 2003 2004 2005 2006 2007
urban station - mean µg/m3 58 60.7 57.3 57.5 59.7 52.9
urban station - maximum µg/m3 80.6 107.2 109.7 112.4 110.7 102.7
background station - mean µg/m3 36 37.7 33.6 34.3 34.9 32.8
background station - maximum µg/m3 47.7 55.7 45.7 44.8 47.1 46.4
Figure PR07-5: Povprečne in povprečne maksimalne letne koncentracije PM10 za prometne in primestne postaje v Evropi
Sources: 

TERM 2009 04 EEA32 – Transport Contribution to Air Quality. European Environment Agency, 2009

Show data
2002 2003 2004 2005 2006 2007
urban station - mean µg/m3 37.8 36.8 34.9 36.1 39.2 33.5
urban station - maximum µg/m3 50.5 48.3 43.3 43.4 46.9 44.7
background station - mean µg/m3 25.2 29.1 27.6 26.1 25.2 20.4
background station - maximum µg/m3 41.2 45.7 39.2 37.6 32.9 27.6Related indicators