KAZALCI OKOLJA

You are here

Key message
Bad

Precipitation is highly variable in space and time, even more than temperature (storms and hail). In the last two decades, Slovenia is observing catastrophic droughts and abundant precipitation resulting in floods, sometimes drought and floods occur even within the same year. The maximum snow cover depth and the depth of fresh snow decreased in the period 1961-2022.


Charts

Figure PP10-1: Maximum snow cover depth (cm) in Slovenia in the period 1961-2022
Sources: 

ARSO Meteorological Data Archive, Slovenian Environment Agency, 2023

Show data

Kredarica[cm]

Rateče[cm]

Murska Sobota[cm]

Novo mesto[cm]

Ljubljana[cm]

Portorož[cm]

1961

318

82

10

22

41

9

1962

335

95

43

42

21

0

1963

304

125

53

59

54

0

1964

282

96

22

52

42

0

1965

391

178

23

30

39

0

1966

270

68

23

37

37

0

1967

348

110

23

57

40

0

1968

362

101

14

20

49

0

1969

392

181

50

103

95

3

1970

450

166

30

34

45

0

1971

299

107

28

51

53

0

1972

411

100

24

35

49

0

1973

405

118

17

37

12

0

1974

360

85

3

20

11

0

1975

560

135

3

7

14

0

1976

300

112

31

52

69

0

1977

690

104

18

21

28

3

1978

587

190

23

28

35

0

1979

630

102

17

27

20

7

1980

420

106

31

40

30

0

1981

280

118

38

37

31

0

1982

350

92

11

19

14

0

1983

390

82

42

50

67

1

1984

500

173

25

54

47

8

1985

495

90

24

45

55

0

1986

490

113

61

50

46

11

1987

405

114

44

43

89

8

1988

425

75

12

20

15

0

1989

220

17

0

4

1

0

1990

310

71

10

9

7

0

1991

440

110

20

22

21

0

1992

380

42

4

32

20

0

1993

205

73

35

40

18

0

1994

370

75

30

62

32

0

1995

380

71

30

44

30

0

1996

325

98

33

52

35

0

1997

250

58

27

25

39

0

1998

315

26

16

25

21

0

1999

385

119

31

65

56

0

2000

325

40

7

17

11

0

2001

700

38

21

16

14

0

2002

195

14

8

19

21

0

2003

240

45

27

52

26

3

2004

465

125

18

42

41

0

2005

245

107

46

37

40

7

2006

495

124

37

24

32

0

2007

300

82

9

28

19

0

2008

435

128

5

11

17

0

2009

560

163

11

24

23

1

2010

450

79

27

50

48

8

2011

395

27

3

6

3

0

2012

240

28

14

44

27

11

2013

475

115

40

65

53

8

2014

560

120

14

30

26

0

2015

245

40

8

49

28

0

2016

435

68

9

27

17

0

2017

340

37

7

20

15

0

2018

560

85

17

51

27

0

2019

385

46

2

10

9

0

2020

350

95

2

14

17

0

2021

520

135

10

13

20

0

2022

245

75

1

10

6

0

Figure PP10-2: Trends in maximum snow cover depth (cm) and in depth of fresh snow in Slovenia in the period from 1961/1962 to 2010/2011
Sources: 

Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011: Značilnosti podnebja v Sloveniji, 2017

Figure PP10-3: Trends in maximum daily precipitation in Slovenia, 1961–2011
Sources: 

Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011: Značilnosti podnebja v Sloveniji, 2017

Figure PP10-4: Timeline of change in snow water equivalent at two altitudes in Slovenia over the 21st century
Sources: 

Kazalniki snežnih razmer (interno poročilo ARSO), 2019

Figure PP10-5: Projected trends in maximum daily precipitation in Slovenia for the period 1981-2100
Sources: 

Assessment of climate changes in Slovenia by the end of the 21st century, 2018

Chart note: 

Black dots indicate cells with a reliable trend, red dots cells with an unreliable trend. The trend is not significant in other cells (detected changes are smaller than the natural variability).

Figure PP10-6: Projected changes in annual snowfall days in Europe
Sources: 

European Environment Agency, Indicators, 2016

Chart note: 

The figure shows projected changes in the number of days with snow between the periods 1971-2000 and 2041-2070. Left figure shows snowfall over 1cm, the right snowfall over 10 cm. In Slovenia, it is expected to reduce the number of days with snow at least 1 cm from 1 to 5 days and sometimes up to 10 days. For heavier snowfall over 10 cm per day, for the most part of the country is not expected to change significantly.

Figure PP10-7: Projected changes in heavy precipitation in winter and summer in Europe 
Sources: 

European Environment Agency, Indicators, 2016

Chart note: 

The figure show change in heavy rainfall (in percent) between the periods 1971-2000 and 2071-2100 in the adverse scenario of rising greenhouse gases. On the left are the changes in the winter period and on the right changes in the summer period. In summer, figure shows a small increase in the northeast of Slovenia and in winter significant increase throughout the country.


Other sources and literature

  1. Agencija RS za okolje, Naše okolje, mesečni bilten ARSO.
  2. Agencija RS za okolje, Izredni dogodki (19.6.2023).
  3. Evropska agencija za okolje, Indikatorji, Snow cover (CLIM 008)(10. 3. 2016).
  4. Evropska agencija za okolje, Indikatorji, Precipitation extremes (CLIM 004).
  5. Svetovna meteorološka organizacija, 2021. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2020.
  6. Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Uradni list RS, št. 60/17)
  7. Agencija RS za okolje, 2018. Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja. Ljubljana, november 2018.
  8. Uprava za zaščito in reševanje, SPIN (19.6.2023).