KAZALCI OKOLJA

You are here

×

Informative message

This indicator is no longer being regulary updated. No more updates will be done.


Charts

Figure VD13-1: Ocena kakovosti odsekov voda, primernih za življenje sladkovodnih vrst rib 2008
Sources: 

Baza podatkov državnega monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009

Figure VD13-2: Ocena kakovosti odsekov voda, primernih za življenje sladkovodnih vrst rib
Show data
2006 2007 2008 overall 2006-2008
ustreza priporočeni in mejni vrednosti number of sections 3 5 3 4
ustreza mejni vrednosti in ne ustreza priporočeni vrednosti number of sections 18 16 19 18
ne ustreza niti mejni vrednosti niti priporočeni vrednosti number of sections 1 1 0 0