KAZALCI OKOLJA

You are here

Key message
Neutral

Water consumption in Slovenia represents a relatively small proportion of the annual gross water outflow from the country. In 2019, the annual WEI+ index was around 3%, and same 3% compared to the periodic average of water availability. The Long-term Annual Average Water Exploitation Index shows a slight decrease, but the trend is not statistically significant.


Indeks izkoriščanja vode WEI (angleško: WEI – Water Exploitation Index) se uporablja za primerjavo letnih količin vse porabljene vode s povprečjem dolgoletnega obdobja. Uvedla ga je Evropska agencija za okolje (EEA). WEI kaže na porabo površinske in podzemne vode v primerjavi s povprečjem bruto iztoka iz države v dolgoletnem obdobju (osnovni WEI indeks) oziroma v primerjavi z bruto iztokom v posameznem letu (letni WEI+ indeks).

Podatki o porabi vode so pridobljeni iz popisov Statističnega urada RS brez upoštevanja količine vode, ki jo v Sloveniji »uporabljamo« za proizvodnjo elektrike iz vodne energije. Zajema le porabo vode za javno oskrbo prebivalstva, industrijske zajeme, namakanje ter vodo, ki se porablja v delovnih procesih termoelektrarn in nuklearne elektrarne.

Podatki o skupnem (bruto) iztoku iz države se črpajo iz letne vodne bilance Agencije RS za okolje na osnovi podatkov pretokov rek. Za oceno količinske ranljivosti posameznih povodij bo v prihodnje potrebna tudi analiza mesečnega indeksa WEI, ki bo temeljil na podatkih mesečne vodne bilance mGROWA-SI.


Charts

Figure VD01-1: Water Exploitation Index, Slovenia, 2002-2019
Sources: 

Slovenia - WISE SoE Water Quanitiy, Slovenian Environment Agency and Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2020 (1. 04. 2020)

Show data
annual water exploitation index (WEI+)[%]basic water explotation index (WEI)[%]
20023.332.80
20034.372.64
20043.023.07
20053.242.88
20063.402.83
20073.972.91
20084.043.75
20093.223.53
20102.853.30
20114.082.80
20123.112.93
20132.372.79
20142.093.05
20153.572.80
20162.742.76
20173.232.90
20182.982.99
20193.012.94
Figure VD01-2: Water Exploitation Index (WEI+), selected EU countries, 2017
Sources: 

Slovenia - WISE SoE Water Quanitiy, Slovenian Environment Agency and Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2020 (1. 04. 2020)

Show data
annual water exploitation index (WEI+)[%]
Belgium7.30
Switzerland1.90
Cyprus70.30
Germany5.50
Denmark1.50
Spain23.70
Italy15.60
Malta18.50
Slovenia2.90


Related indicators