KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako izvrševanju zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2015 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2015.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov težkih kovin v Sloveniji, 1990- 2015
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2017

Prikaži podatke

Svinec (Pb) [indeks (1990=100)]

Kadmij (Cd) [indeks (1990=100)]

Živo srebro (Hg) [indeks (1990=100)]

1990

100

100

100

1991

87,06

84,95

92,17

1992

83,65

79,53

91,53

1993

83,48

73,73

84,58

1994

82,41

65,74

80,95

1995

64,72

68,76

68,44

1996

42,89

64,72

62,63

1997

25,34

48,44

69,64

1998

22,41

48,93

73,89

1999

21,32

45,40

66,15

2000

21,64

48,27

64,91

2001

20,38

50,00

60,60

2002

17,79

49,71

69,24

2003

20,42

53,81

66,48

2004

21,45

56,16

60,38

2005

21,53

57,29

61,57

2006

23,65

60,19

55,74

2007

1,74

33,74

57,37

2008

1,80

33,73

57,43

2009

1,55

37,41

50,39

2010

1,61

39,49

60,65

2011

1,58

38,59

60,93

2012

1,44

37,98

58,21

2013

1,39

40,42

56,92

2014

1,31

34,51

49,53

2015

2,02

77

50,00

Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2017

Prikaži podatke

Skupaj

Kmetijstvo

Odpadki

Industrijski procesi in raba topil

Ubežne emisije

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

1990

599,80

0

0,00

259,83

0,00

1,12

24,00

313,13

0,87

0,84

1991

522,20

0

0,00

223,40

0,00

1,33

14,47

281,47

0,77

0,76

1992

501,75

0

0,00

211,07

0,00

1,13

10,47

277,61

0,61

0,85

1993

500,71

0

0,00

193,97

0,00

0,96

7,10

297,37

0,51

0,81

1994

494,27

0

0,01

187,86

0,00

0,78

7,05

297,36

0,42

0,79

1995

388,17

0

0,00

197,23

0,00

0,70

3,22

185,73

0,48

0,81

1996

257,24

0

0,00

182,08

0,00

0,65

0,98

72,34

0,45

0,74

1997

152,01

0

0,01

87,21

0,00

0,56

0,78

62,22

0,40

0,82

1998

134,41

0

0,01

85,07

0,00

0,54

0,80

46,63

0,50

0,86

1999

127,90

0

0,01

86,12

0,00

0,54

0,55

39,48

0,44

0,76

2000

129,78

0

0,01

95,26

7,70

0,50

0,31

32,51

0,39

0,79

2001

122,27

0

0,02

103,80

0,00

0,43

4,07

16,61

0,50

0,86

2002

106,73

0

0,03

99,19

0,00

0,43

3,85

5,52

0,65

0,91

2003

122,47

0

0,04

115,11

0,00

0,44

3,65

5,42

0,61

0,86

2004

128,63

0

0,01

121,74

0,00

0,43

2,10

4,94

0,63

0,89

2005

129,12

0

0,01

122,26

0,00

0,42

1,78

4,87

0,65

0,89

2006

141,87

0

0,01

135,10

0,00

0,43

2,21

4,78

0,64

0,91

2007

10,43

0

0,01

3,70

0,00

0,44

1,75

4,73

0,62

0,93

2008

10,78

0

0,01

3,63

0,00

0,45

1,78

5,12

0,65

0,94

2009

9,27

0

0,02

2,56

0,00

0,57

1,59

4,77

0,48

0,88

2010

9,65

0

0,05

3,01

0,00

0,59

1,67

4,64

0,47

0,90

2011

9,47

0

0,05

2,70

0,00

0,58

1,67

4,77

0,46

0,91

2012

8,64

0

0,04

2,07

0,00

0,58

1,68

4,66

0,42

0,87

2013

8,35

0

0,04

2,08

0,00

0,60

1,60

4,36

0,42

0,84

2014

7,83

0

0,03

2,03

0,00

0,50

1,82

4,17

0,46

0,65

2015

7,83

0

0,03

2,03

0,00

0,53

1,80

4,15

0,41

0,68

Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

23199,56

2891,74

353,09

2759,78

599,80

73,86

150,62

572,37

585,89

331,60

0,36

43,60

150,35

261,56

4344,50

124,09

644,36

0

2250,01

4295,58

321,36

206,00

128,31

269,40

42,97

538,62

320,72

253,99

215,07

1991

77,82

91,22

87,50

67,04

87,06

102,70

96,58

109,81

100,69

83,65

109,42

85,87

112,79

74,15

76,25

90,31

87,44

0

65,48

67,25

73,48

91,60

83,60

89,09

101,05

71,22

58,97

90,85

81,98

18053,32

2637,74

308,96

1850,25

522,20

75,86

145,46

628,55

589,95

277,38

0,39

37,44

169,58

193,94

3312,77

112,06

563,40

0

1473,37

2888,70

236,12

188,69

107,27

240

43,42

383,62

189,14

230,74

176,32

1992

64,00

83,56

81,65

44,75

83,65

106,59

93,12

123,39

100,38

70,91

117,85

87,31

59,03

57,47

57,29

94,50

76,68

0

50,96

49,08

51,21

60,53

76,63

91,69

110,72

56,48

66,43

92,53

56,51

14848,86

2416,33

288,29

1234,98

501,75

78,73

140,25

706,23

588,13

235,14

0,43

38,06

88,75

150,32

2489,18

117,27

494,12

0

1146,56

2108,37

164,56

124,69

98,32

247

47,57

304,23

213,06

235,01

121,54

1993

57,25

74,07

39,15

40,79

83,48

98,01

89,77

130,88

104,54

63,06

126,95

78,57

54,10

62,47

53,06

82,23

34,50

0

42,88

43,15

30,47

50,04

45,12

86,12

111,11

54,15

88,21

79,49

39,45

13282,28

2141,97

138,24

1125,68

500,71

72,39

135,20

749,10

612,48

209,11

0,46

34,26

81,34

163,39

2305,39

102,03

222,32

0

964,85

1853,37

97,92

103,09

57,89

232

47,74

291,68

282,92

201,90

84,84

1994

52,19

63,70

13,15

40,38

82,41

90,14

86,64

133,93

100,64

54,38

135,65

63,34

44,30

64,27

48,95

71,85

32,36

0

34,64

38,46

20,89

59,87

20,23

75,17

116,55

59,37

88,63

61,93

27,34

12108,71

1842,08

46,44

1114,42

494,27

66,58

130,50

766,60

589,66

180,33

0,49

27,62

66,61

168,10

2126,61

89,16

208,51

0

779,36

1652,24

67,13

123,33

25,96

202,50

50,07

319,80

284,25

157,29

58,81

1995

47,90

53,07

9,10

34,52

64,72

84,07

83,13

137,35

100,73

46,27

145,72

44,41

60,89

55,16

46,88

63,16

30,30

0

31,66

34,41

20,54

41,88

20,05

66,70

115,34

61,05

100,72

73,66

7,47

11113,47

1534,55

32,14

952,74

388,17

62,09

125,21

786,14

590,14

153,43

0,53

19,36

91,56

144,27

2036,89

78,38

195,27

0

712,29

1478,08

66,00

86,27

25,73

179,70

49,56

328,80

323,02

187,09

16,07

1996

41,84

44,99

7,91

34,12

42,89

93,39

79,99

56,00

104,20

31,34

152,23

38,34

66,49

56,02

44,38

54,00

28,08

0

25,58

30,47

13,92

32,40

19,09

61,40

115,59

51,10

101,08

76,68

7,21

9707,06

1301,03

27,93

941,69

257,24

68,98

120,49

320,54

610,49

103,93

0,55

16,71

99,97

146,52

1928,02

67,01

180,91

0

575,51

1308,83

44,72

66,75

24,49

165,40

49,67

275,26

324,16

194,74

15,52

1997

37,91

39,39

7,99

31,87

25,34

92,77

76,97

56,48

100,14

16,46

163,63

26,82

66,46

73,15

40,24

56,46

26,39

0

19,93

27,00

8,72

23,03

17,59

66,70

115,66

51,34

77,31

82,45

6,72

8793,87

1139,00

28,23

879,48

152,01

68,53

115,94

323,26

586,71

54,57

0,59

11,69

99,93

191,33

1748,27

70,06

170,06

0

448,50

1159,97

28,02

47,44

22,57

179,70

49,69

276,50

247,95

209,42

14,46

1998

34,63

28,91

7,70

29,43

22,41

82,47

73,53

58,32

88,54

12,94

171,29

18,97

122,71

71,84

37,24

38,85

25,06

0

17,88

24,25

9,90

19,47

19,21

62,81

114,83

52,23

90,39

53,08

6,03

8033,74

836,01

27,20

812,12

134,41

60,92

110,75

333,82

518,72

42,91

0,62

8,27

184,49

187,92

1617,92

48,21

161,45

0

402,26

1041,64

31,82

40,12

24,65

169,20

49,34

281,31

289,90

134,82

12,97

1999

29,82

16,69

7,10

27,26

21,32

69,30

69,75

59,02

85,99

10,60

181,59

9,00

5,87

57,96

33,37

23,80

24,37

0

17,54

18,75

7,55

19,48

24,33

58,28

113,71

52,94

87,06

58,00

5,77

6917,56

482,67

25,06

752,19

127,90

51,19

105,06

337,79

503,78

35,14

0,66

3,92

8,82

151,60

1449,65

29,54

157,04

0

394,56

805,43

24,27

40,13

31,22

157

48,86

285,16

279,20

147,31

12,41

2000

20,72

5,34

6,23

21,72

21,64

68,59

67,71

6,45

80,27

8,24

184,94

2,96

4,82

59,78

22,02

15,03

3,60

0

17,93

6,55

13,68

17,93

15,04

35,29

114,55

51,37

79,70

41,95

5,53

4807,19

154,52

22,01

599,41

129,78

50,67

101,99

36,94

470,29

27,31

0,67

1,29

7,25

156,35

956,73

18,65

23,22

0

403,39

281,52

43,96

36,94

19,29

95,07

49,22

276,69

255,60

106,56

11,88

2001

17,72

5,09

5,76

13,34

20,38

73,76

63,82

6,23

77,67

9,54

205,36

2,82

4,69

60,22

16,52

14,27

3,68

0

16,33

5,83

13,95

17,97

14,48

15,48

110,28

44,97

74,38

32,79

5,58

4110,06

147,32

20,32

368,15

122,27

54,48

96,13

35,64

455,08

31,62

0,74

1,23

7,05

157,52

717,76

17,71

23,70

0

367,32

250,48

44,83

37,02

18,58

41,69

47,38

242,20

238,55

83,29

11,99

2002

14,36

4,68

4,93

8,53

17,79

71,49

59,71

6,56

79,96

10,74

201,34

2,76

4,67

60,69

5,80

13,59

3,57

0

15,50

5,66

14,14

17,65

13,83

15,03

107,04

28,13

61,83

32,93

5,66

3332,33

135,27

17,41

235,32

106,73

52,80

89,94

37,56

468,50

35,62

0,73

1,20

7,02

158,75

252,13

16,87

22,97

0

348,78

243,05

45,44

36,35

17,75

40,50

45,99

151,53

198,29

83,64

12,17

2003

13,98

4,14

4,93

8,42

20,42

72,71

57,32

6,33

84,83

9,69

218,40

4,27

4,68

65,35

5,95

13,62

3,53

0

14,53

4,48

11,74

18,67

14,47

15,03

106,82

12,26

74,19

31,76

5,81

3243,74

119,61

17,40

232,36

122,47

53,70

86,34

36,25

497,04

32,14

0,79

1,86

7,03

170,92

258,71

16,90

22,77

0

326,87

192,28

37,73

38,45

18,57

40,50

45,89

66,03

237,94

80,68

12,50

2004

13,48

4,13

4,68

8,14

21,45

76,77

56,37

6,51

86,73

10,16

211,44

4,55

4,71

66,47

6,25

13,97

3,41

0

14,05

4,11

8,69

17,85

16,17

14,12

78,74

10,94

44,19

35,33

5,96

3127,47

119,50

16,53

224,57

128,63

56,71

84,90

37,26

508,14

33,68

0,76

1,98

7,08

173,86

271,37

17,33

21,98

0

316,12

176,55

27,92

36,77

20,75

38,05

33,83

58,92

141,73

89,73

12,83

2005

12,93

3,78

4,07

8,44

21,53

79,30

47,59

6,61

84,02

9,00

221,04

3,41

2,93

65,18

6,53

14,71

1,55

0

12,73

4,01

6,78

17,29

13,34

14,01

66,64

9,76

39,32

29,29

6,15

3000,68

109,24

14,36

232,95

129,12

58,58

71,68

37,86

492,27

29,84

0,80

1,49

4,40

170,48

283,52

18,25

9,99

0

286,34

172,35

21,79

35,62

17,11

37,73

28,63

52,55

126,12

74,40

13,22

2006

12,82

3,14

3,92

8,36

23,65

77,73

47,68

6,68

90,15

9,05

223,72

3,43

1,99

65,36

6,74

14,59

1,48

0

12,19

3,89

7,79

15,60

12,34

14,47

66,35

1,59

39,61

28,68

6,29

2973,42

90,76

13,86

230,61

141,87

57,41

71,82

38,26

528,20

30,01

0,81

1,49

2,99

170,95

292,88

18,10

9,53

0

274,24

167,16

25,03

32,13

15,83

38,99

28,51

8,54

127,05

72,86

13,53

2007

12,15

2,87

4,13

8,30

1,74

69,63

47,30

6,77

89,22

10,74

229,59

3,37

4,01

65,94

7,33

14,80

1,36

0

11,36

3,78

6,72

19,65

10,21

14,88

68,93

1,61

36,82

24,51

6,64

2819,27

82,87

14,59

228,93

10,43

51,43

71,24

38,75

522,71

35,63

0,83

1,47

6,03

172,48

318,38

18,37

8,77

0

255,62

162,57

21,58

40,49

13,10

40,08

29,62

8,68

118,10

62,26

14,29

2008

12,02

2,64

3,60

8,19

1,80

67,81

40,26

6,69

88,00

9,15

203,55

3,68

3,97

62,52

7,11

14,90

1,66

0

10,00

3,49

6,20

17,17

10,39

11,78

71,02

1,58

58,44

28,31

6,81

2789,43

76,45

12,72

226,11

10,78

50,09

60,64

38,30

515,57

30,33

0,73

1,61

5,97

163,52

308,90

18,49

10,68

0

225,10

150,12

19,92

35,36

13,33

31,73

30,51

8,51

187,41

71,91

14,64

2009

8,11

2,21

3,37

7,27

1,55

49,99

24,33

6,28

81,35

9,45

203,55

3,28

3,32

51,98

5,40

13,82

1,36

0

8,96

2,89

5,53

13,81

9,76

9,35

69,93

1,55

26,28

11,93

5,92

1882,40

63,92

11,92

200,66

9,27

36,93

36,65

35,97

476,62

31,35

0,73

1,43

4,99

135,96

234,78

17,15

8,78

0

201,67

124,01

17,78

28,45

12,52

25,18

30,05

8,35

84,28

30,31

12,72

2010

8,91

2,21

3,54

7,52

1,61

67,72

27,98

6,07

90,17

11,31

945,52

3,11

3,18

62,78

6,12

13,09

1,31

0

9,80

3,13

7,13

18,95

9,55

9,35

71,20

1,48

21,69

15,55

6,93

2067,48

63,79

12,48

207,53

9,65

50,02

42,14

34,73

528,27

37,52

3,41

1,35

4,78

164,21

265,86

16,24

8,44

0

220,48

134,62

22,92

39,03

12,25

25,18

30,59

8,00

69,57

39,51

14,90

2011

8,01

2,18

3,17

7,47

1,58

68,73

28,20

6,20

87,58

6,75

1607,23

4,12

3,05

1,50

6,06

12,36

1,43

0

9,81

3,02

6,68

18,68

9,35

8,09

69,24

1,44

23,52

11,50

6,89

1859,04

63,04

11,19

206,08

9,47

50,76

42,47

35,48

513,15

22,39

5,80

1,79

4,59

3,93

263,11

15,34

9,24

0

220,64

129,82

21,47

38,48

11,99

21,81

29,75

7,78

75,42

29,21

14,82

2012

7,96

2,29

3,10

7,39

1,44

65,33

26,08

6,32

90,07

4,83

3602,82

4,40

3,01

2,10

6,12

11,68

1,42

0

9,44

2,89

5,80

16,49

8,86

7,93

63,51

1,34

23,32

11,38

6,87

1846,73

66,36

10,93

203,93

8,64

48,26

39,28

36,17

527,74

16,00

13,00

1,92

4,52

5,50

265,74

14,49

9,15

0

212,40

124,34

18,63

33,98

11,37

21,37

27,29

7,24

74,80

28,90

14,77

2013

7,67

2,19

2,95

6,86

1,39

57,41

23,77

6,30

87,28

4,16

2390,89

3,15

3,07

1,41

5,92

11,36

1,33

0

9,25

2,82

5,67

19,15

8,97

8,32

56,30

1,35

23,80

10,19

7,21

1779,16

63,40

10,42

189,21

8,35

42,41

35,80

36,05

511,39

13,81

8,63

1,37

4,62

3,70

257,30

14,10

8,59

0

208,03

121,25

18,21

39,45

11,51

22,42

24,19

7,26

76,32

25,88

15,50

2014

7,79

2,39

3,08

7,34

1,31

67,86

24,28

6,36

87,69

2,71

1164,29

3,39

2,99

1,24

5,99

10,79

1,27

0

9,52

2,74

5,34

17,73

8,91

8,44

56,37

1,32

26,95

9,31

6,79

1807,30

69,17

10,89

202,68

7,83

50,12

36,57

36,40

513,79

8,98

4,20

1,48

4,49

3,25

260,06

13,39

8,20

0

214,11

117,79

17,18

36,53

11,43

22,74

24,22

7,10

86,44

23,66

14,60

2015

7,70

2,25

2,88

7,61

1,31

71,14

25,94

6,36

86,68

2,60

182,66

3,51

2,72

1,24

5,87

10,69

1,34

0

9,79

2,58

4,33

13,80

9,10

7,29

58,64

1,32

25,20

11,82

6,85

1786,89

65,14

10,16

210,03

7,83

52,55

39,06

36,38

507,85

8,62

0,66

1,53

4,09

3,23

255,12

13,27

8,62

0

220,35

110,84

13,93

28,43

11,67

19,65

25,20

7,12

80,81

30,03

14,73

Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

Skupaj

Kmetijstvo

Odpadki

Industrijski procesi in raba topil

Ubežne emisije

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

1990

1,36

0

0,00

0,97

0,00

0,21

0,00

0,01

0,06

0,10

1991

1,15

0

0,00

0,78

0,00

0,22

0,00

0,01

0,05

0,09

1992

1,08

0

0,00

0,70

0,00

0,21

0,00

0,01

0,05

0,10

1993

1,00

0

0,00

0,63

0,00

0,21

0,00

0,01

0,04

0,10

1994

0,97

0

0,00

0,60

0,00

0,21

0,00

0,01

0,04

0,10

1995

1,01

0

0,00

0,64

0,00

0,21

0,00

0,01

0,04

0,10

1996

0,94

0

0,00

0,57

0,00

0,21

0,00

0,02

0,05

0,09

1997

0,73

0

0,00

0,35

0,00

0,21

0,00

0,02

0,05

0,10

1998

0,74

0

0,00

0,35

0,00

0,21

0,00

0,01

0,06

0,10

1999

0,69

0

0,00

0,35

0,00

0,21

0,00

0,01

0,02

0,09

2000

0,74

0

0,00

0,39

0,00

0,21

0,00

0,01

0,02

0,10

2001

0,76

0

0,00

0,41

0,00

0,18

0,00

0,01

0,05

0,10

2002

0,76

0

0,00

0,39

0,00

0,19

0,00

0,01

0,05

0,11

2003

0,83

0

0,00

0,45

0,00

0,19

0,00

0,01

0,07

0,10

2004

0,87

0

0,00

0,47

0,00

0,19

0,00

0,02

0,07

0,11

2005

0,89

0

0,00

0,48

0,00

0,20

0,00

0,02

0,08

0,11

2006

0,94

0

0,00

0,54

0,00

0,20

0,00

0,02

0,07

0,11

2007

0,58

0

0,00

0,19

0,00

0,20

0,00

0,02

0,06

0,11

2008

0,58

0

0,00

0,18

0,00

0,21

0,00

0,02

0,06

0,11

2009

0,59

0

0,00

0,14

0,00

0,27

0,00

0,02

0,05

0,10

2010

0,65

0

0,01

0,18

0,00

0,28

0,00

0,02

0,06

0,11

2011

0,65

0

0,01

0,19

0,00

0,28

0,00

0,02

0,05

0,11

2012

0,64

0

0,01

0,19

0,00

0,28

0,00

0,02

0,04

0,10

2013

0,67

0

0,00

0,21

0,00

0,29

0,00

0,02

0,05

0,10

2014

0,59

0

0,00

0,18

0,00

0,24

0,00

0,02

0,06

0,08

2015

0,61

0

0,00

0,19

0,00

0,25

0,00

0,02

0,06

0,08

Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

186,74

22,93

2,34

25,50

1,36

8,39

3,83

6,34

22,25

2,15

0,24

9,43

0,42

0,94

9,98

0,53

1,74

0

23,58

20,53

6,41

4,51

1,09

4,34

8,19

1,18

5,23

6,17

1,59

1991

93,99

98,41

76,69

96,87

84,95

109,15

97,58

106,58

90,65

86,30

110,75

94,85

106,82

89,89

107,43

97,24

97,56

0

84,29

99,73

56,56

95,38

102,97

90,32

99,46

90,43

77,75

96,68

96,78

175,51

22,56

1,79

24,70

1,15

9,16

3,74

6,75

20,17

1,85

0,27

0,09

0,45

0,85

10,72

0,52

1,69

0

19,88

20,47

3,63

4,30

1,13

3,92

8,15

1,07

4,07

5,97

1,54

1992

89,44

96,67

61,08

91,19

79,53

118,83

97,72

109,06

92,33

77,95

120,37

93,86

80,80

76,60

101,43

89,22

92,12

0

70,85

96,94

47,98

68,55

88,18

83,18

109,44

73,22

63,79

108,83

79,16

167,02

22,16

1,43

23,26

1,08

9,98

3,74

6,91

20,54

1,67

0,29

8,85

0,34

0,72

10,12

0,48

1,60

0

16,71

19,90

3,08

3,09

0,97

3,61

8,97

0,86

3,34

6,72

1,26

1993

81,18

60,99

48,58

81,63

73,73

94,05

97,81

96,68

107,83

69,39

130,75

95,70

94,56

85,06

97,98

97,04

95,26

0

64,09

92,16

44,86

51,30

80,97

80,18

108,63

76,75

68,11

89,79

73,68

151,59

13,98

1,14

20,82

1,00

7,90

3,75

6,13

23,99

1,49

0,32

9,03

0,40

0,80

9,77

0,52

1,65

0

15,11

18,92

2,88

2,31

0,89

3,48

8,90

0,91

3,56

5,54

1,17

1994

79,17

58,02

35,15

86,13

71,46

70,21

98,06

100,87

110,88

60,92

140,68

92,73

93,29

87,95

94,22

88,33

91,71

0

62,33

91,82

35,22

66,04

67,44

81,11

106,30

66,14

69,28

65,62

67,74

147,84

13,30

0,82

21,97

0,97

5,89

3,76

6,39

24,67

1,31

0,34

8,75

0,39

0,83

9,40

0,47

1,59

0

14,70

18,85

2,26

2,98

0,74

3,52

8,71

0,78

3,62

4,05

1,08

1995

80,78

50,31

34,18

91,29

74,25

110,82

98,21

103,89

121,59

52,86

152,18

75,17

93,13

88,02

94,31

93,17

90,31

0

58,19

86,94

26,75

48,38

56,47

81,80

102,58

72,00

69,90

81,80

61,78

150,84

11,54

0,80

23,28

1,01

9,30

3,76

6,58

27,05

1,13

0,37

7,09

0,39

0,83

9,41

0,50

1,57

0

13,72

17,85

1,72

2,18

0,62

3,55

8,41

0,85

3,66

5,05

0,98

1996

76,63

42,81

32,95

84,49

69,16

102,04

98,24

91,20

127,50

47,35

159,60

87,23

99,85

91,99

91,76

98,94

88,85

0

54,78

84,11

24,14

28,99

58,98

67,74

103,77

77,13

73,02

66,68

63,17

143,10

9,82

0,77

21,55

0,94

8,57

3,76

5,78

28,36

1,02

0,39

8,23

0,42

0,87

9,15

0,53

1,54

0

12,92

17,27

1,55

1,31

0,65

2,94

8,50

0,91

3,82

4,11

1,00

1997

75,53

36,42

32,73

84,44

53,60

115,37

98,42

98,47

122,51

51,45

172,62

79,86

99,36

102,85

92,00

97,96

87,41

0

57,07

79,55

14,52

29,84

54,44

69,12

104,40

74,05

69,71

69,17

61,31

141,04

8,35

0,77

21,53

0,73

9,69

3,77

6,24

27,25

1,10

0,42

7,53

0,42

0,97

9,18

0,52

1,52

0

13,46

16,33

0,93

1,34

0,60

3

8,55

0,87

3,64

4,27

0,97

1998

69,29

28,88

29,26

84,38

54,19

84,06

98,87

109,90

103,20

56,04

181,36

61,17

131,16

101,61

87,60

104,31

85,74

0

54,46

74,93

20,62

27,14

50,86

61,06

107,08

76,06

65,82

44,79

56,88

129,39

6,62

0,68

21,52

0,74

7,06

3,79

6,96

22,96

1,20

0,44

5,77

0,55

0,96

8,74

0,56

1,49

0

12,84

15,38

1,32

1,22

0,56

2,65

8,77

0,90

3,44

2,76

0,90

1999

65,76

27,92

25,72

84,97

50,76

73,57

98,56

108,93

92,54

47,47

193,11

61,49

106,54

101,48

86,35

94,51

83,25

0

56,08

68,27

9,78

25,71

50,58

62,67

111,54

75,93

56,51

37,00

59,93

122,79

6,40

0,60

21,67

0,69

6,18

3,78

6,90

20,59

1,02

0,47

0,06

0,45

0,96

8,61

0,51

1,45

0

13,22

14,01

0,63

1,16

0,55

2,72

9,14

0,90

2,95

2,28

0,95

2000

63,28

27,46

24,95

75,11

54,43

81,83

98,78

99,54

84,97

47,08

196,93

61,56

108,44

97,99

89,13

97,51

98,06

0

52,56

68,57

21,22

17,19

50,53

29,76

119,40

72,40

66,41

43,68

58,33

118,17

6,30

0,58

19,16

0,74

6,87

3,79

6,31

18,90

1,01

0,48

5,81

0,46

0,92

8,89

0,52

1,70

0

12,39

14,07

1,36

0,77

0,55

1,29

9,78

0,85

3,47

2,70

0,93

2001

60,83

21,80

28,38

71,04

56,13

82,40

99,41

98,28

78,22

78,81

220,30

68,31

117,25

103,98

87,63

75,89

102,99

0

50,48

62,54

26,81

16,54

55,53

31,64

104,83

79,81

65,14

39,26

60,14

113,59

5,00

0,66

18,12

0,76

6,92

3,81

6,23

17,40

1,69

0,53

6,44

0,49

0,98

8,74

0,41

1,79

0

11,90

12,84

1,72

0,75

0,61

1,37

8,59

0,94

3,41

2,42

0,95

2002

57,76

21,76

25,07

73,73

56,08

56,59

99,43

110,11

73,33

105,30

216,03

70,91

123,13

103,06

70,48

53,79

83,00

0

47,53

59,28

20,96

17,12

53,01

31,67

106,09

77,63

59,00

36,74

61,49

107,87

4,99

0,59

18,80

0,76

4,75

3,81

6,98

16,31

2,26

0,52

6,69

0,52

0,97

7,03

0,29

1,44

0

11,21

12,17

1,34

0,77

0,58

1,37

8,69

0,92

3,09

2,27

0,98

2003

55,24

16,64

24,95

68,39

60,99

66,03

98,27

97,75

74,50

112,66

235,19

74,51

126,20

108,85

73,15

50,14

87,14

0

46,00

43,34

19,54

18,67

55,09

31,67

106,48

86,91

64,66

38,55

65,19

103,16

3,81

0,58

17,44

0,83

5,54

3,77

6,19

16,57

2,42

0,57

7,03

0,53

1,03

7,30

0,27

1,51

0

10,85

8,90

1,25

0,84

0,60

1,37

0,09

1,03

3,38

2,38

1,03

2004

54,15

17,83

25,79

65,48

63,73

78,41

100,57

96,27

74,81

84,94

235,25

152,64

132,12

113,72

77,70

53,68

77,87

0

42,46

31,23

24,38

17,45

54,76

31,37

107,29

85,80

65,95

45,38

65,73

101,11

4,09

0,60

16,70

0,87

6,58

3,85

6,10

16,64

1,82

0,57

0,14

0,55

1,07

7,75

0,29

1,35

0

10,01

6,41

1,56

0,79

0,60

1,36

0,09

1,01

3,45

2,80

1,04

2005

51,42

18,03

25,79

62,65

65,32

69,19

100,14

111,28

67,02

82,51

243,68

88,02

134,50

113,63

81,97

59,81

70,41

0

38,61

27,78

21,42

16,91

55,72

27,40

108,50

90,39

56,29

33,38

69,65

96,01

4,13

0,60

15,98

0,89

5,81

3,84

7,05

14,91

1,77

0,59

8,30

0,56

1,07

8,18

0,32

1,22

0

9,10

5,70

1,37

0,76

0,61

1,19

8,89

1,07

2,94

2,06

1,11

2006

49,30

17,98

26,58

54,43

68,87

68,10

97,65

95,82

68,25

94,61

247,22

90,21

135,35

112,68

83,77

57,33

74,15

0

36,99

21,97

20,76

16,17

53,29

30,30

100,72

87,09

53,97

36,41

70,78

92,06

4,12

0,62

13,88

0,94

5,72

3,74

6,07

15,18

2,03

0,60

8,51

0,57

1,06

8,36

0,31

1,29

0

8,72

4,51

1,33

0,73

0,58

1,31

0,08

1,03

2,82

2,25

1,12

2007

45,37

14,42

27,17

47,61

42,60

15,16

99,50

99,73

70,93

83,90

253,51

90,01

131,51

111,61

90,65

54,15

74,90

0

35,34

20,23

16,00

20,00

60,85

29,48

100,79

80,06

48,08

33,48

73,44

84,72

3,31

0,64

12,14

0,58

1,27

3,81

6,32

15,78

1,80

0,62

8,49

0,55

1,05

9,04

0,29

1,30

0

8,33

4,15

1,03

0,90

0,67

1,28

8,26

0,95

2,51

2,07

1,17

2008

44,16

13,91

24,81

46,08

42,69

13,41

102,92

93,96

67,81

91,61

230,23

440,13

137,74

106,58

89,70

51,85

73,57

0

30,26

20,27

20,23

18,40

59,06

26,75

101,54

78,71

46,41

38,33

74,74

82,46

3,19

0,58

11,75

0,58

1,13

3,94

5,95

15,09

1,97

0,56

0,42

0,58

1,00

8,95

0,28

1,28

0

7,14

4,16

1,30

0,83

0,65

1,16

0,08

0,93

2,43

2,37

1,19

2009

36,35

13,07

25,64

40,96

43,48

11,32

83,35

67,47

61,06

87,34

230,23

134,64

136,68

107,22

71,65

47,97

81,40

0

27,58

15,11

20,08

15,75

56,35

20,31

89,95

79,63

30,45

24,09

68,15

67,87

3,00

0,60

10,45

0,59

0,95

3,19

4,27

13,58

1,87

0,56

0,13

0,57

1,01

7,15

0,26

1,41

0

6,50

3,10

1,29

0,71

0,62

0,88

7,37

0,94

1,59

1,49

1,08

2010

38,12

14,44

26,10

40,43

47,99

14,10

86,16

72,32

66,68

121,21

20,90

77,68

135,20

105,16

70,32

48,24

87,12

0

30,20

15,03

22,99

19,90

59,33

19,68

68,88

82,97

21,38

30,67

75,82

71,19

3,31

0,61

10,31

0,65

1,18

3,30

4,58

14,83

2,60

5,07

7,33

0,57

0,99

7,01

0,26

1,51

0

7,12

3,09

1,47

0,90

0,65

0,85

0,06

0,98

1,12

1,89

1,20

2011

35,93

15,43

25,20

38,25

47,69

13,09

84,17

53,45

67,24

55,76

7,86

72,93

131,81

65,23

68,20

43,92

94,90

0

30,10

14,46

21,60

19,07

55,19

18,73

81,25

78,41

23,45

26,48

74,44

67,10

3,54

0,59

9,75

0,65

1,10

3,23

3,39

14,96

1,20

0,02

0,07

0,55

0,61

6,80

0,23

1,65

0

7,10

2,97

1,38

0,86

0,60

0,81

6,66

0,93

1,23

1,63

1,18

2012

34,78

13,78

25,22

36,67

46,88

13,65

82,75

47,88

66,56

41,35

7,85

114,15

143,16

85,87

69,84

46,05

97,28

0

28,92

13,25

21,76

17,60

52,99

15,89

89,10

76,81

21,67

23,01

74,95

64,94

3,16

0,59

9,35

0,64

1,15

3,17

3,03

14,81

0,89

0,02

0,11

0,60

0,81

6,97

0,25

1,69

0

6,82

2,72

1,40

0,79

0,58

0,69

7,30

0,91

1,13

1,42

1,19

2013

33,95

14,15

24,20

32,42

49,20

13,25

75,19

73,03

60,81

32,67

8,37

64,26

145,67

68,77

65,86

46,27

97,32

0

29,11

13,57

19,96

21,44

55,23

15,97

58,71

74,68

22,24

22,96

78,42

63,39

3,24

0,57

8,27

0,67

1,11

2,88

4,63

13,53

0,70

0,02

0,06

0,61

0,65

6,57

0,25

1,69

0

6,86

2,79

1,28

0,97

0,60

0,69

4,81

0,88

1,16

1,42

1,24

2014

34,22

16,20

23,69

33,11

43,11

13,87

75,91

73,69

61,55

29,63

3,66

78,02

153,46

66,34

65,40

49,19

87,37

0

27,60

14,35

14,74

19,92

53,03

16,40

59,88

69,32

39,52

19,40

73,27

63,91

3,71

0,55

8,44

0,59

1,16

2,91

4,67

13,69

0,64

8,89

7,36

0,64

0,63

6,52

0,26

1,52

0

6,51

2,94

0,95

0,90

0,58

0,71

4,91

0,82

2,07

1,20

1,16

2015

33,48

15,30

23,24

33,68

44,74

14,06

75,03

69,20

60,56

29,50

2,32

83,58

189,39

66,46

63,42

50,89

91,19

0

27,85

13,02

14,42

16,58

60,02

14,79

61,28

74,58

21,93

25,45

74,72

62,53

3,51

0,54

8,59

0,61

1,18

2,88

4,38

13,47

0,63

0,01

7,88

0,80

0,63

6,33

0,27

1,58

0

6,57

2,67

0,92

0,75

0,66

0,64

5,02

0,88

1,15

1,57

1,19

Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

Skupaj

Kmetijstvo

Odpadki

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

1990

0,31

0

0,01

0,04

0,00

0,04

0,00

0

0,06

0,16

1991

0,29

0

0,01

0,02

0,00

0,05

0,00

0

0,06

0,14

1992

0,29

0

0,01

0,02

0,00

0,04

0,00

0

0,05

0,16

1993

0,27

0

0,01

0,02

0,00

0,04

0,00

0

0,04

0,16

1994

0,25

0

0,01

0,02

0,00

0,03

0,00

0

0,04

0,15

1995

0,21

0

0,01

0,02

0,00

0,03

0,00

0

0,04

0,12

1996

0,20

0

0,01

0,02

0,00

0,03

0,00

0

0,04

0,11

1997

0,22

0

0,02

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,12

1998

0,23

0

0,02

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,13

1999

0,21

0

0,02

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,11

2000

0,20

0

0,02

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,11

2001

0,19

0

0,03

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,08

2002

0,22

0

0,03

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,05

0,09

2003

0,21

0

0,04

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,08

2004

0,19

0

0,02

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,08

2005

0,19

0

0,02

0,03

0,00

0,02

0

0

0,05

0,08

2006

0,17

0

0,02

0,03

0,00

0,02

0

0

0,05

0,06

2007

0,18

0

0,03

0,03

0,00

0,01

0

0

0,05

0,06

2008

0,18

0

0,03

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,05

0,06

2009

0,16

0

0,03

0,02

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,05

2010

0,19

0

0,05

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,04

0,05

2011

0,19

0

0,05

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,05

2012

0,18

0

0,05

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,05

2013

0,18

0

0,05

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,05

2014

0,16

0

0,04

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,04

2015

0,15

0

0,03

0,03

0,00

0,02

0,00

0

0,03

0,04

Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

220,24

37,46

1,53

15,23

0,31

18,98

11,31

3,26

14,18

3,58

0,39

0,41

0,62

0,28

11,63

0,81

3,12

0

34,85

24,84

1,06

1,15

3,17

7,52

0,09

1,16

2,45

5,68

2,14

1991

94,39

100,74

79,71

98,23

92,17

74,23

96,71

103,62

100,84

82,96

106,66

95,90

106,18

89,15

96,95

99,10

98,79

0

84,12

102,23

89,32

90,43

103,62

98,67

96,89

96,35

82,46

95,85

95,16

207,89

37,74

1,22

14,96

0,29

14,09

10,94

3,38

14,30

2,97

0,42

0,40

0,66

0,25

11,28

0,81

3,08

0

29,31

25,40

0,94

1,04

3,29

7,42

0,09

1,12

2,02

5,45

2,04

1992

87,72

96,27

75,07

105,63

91,52

48,69

93,41

117,28

97,14

71,33

112,62

90,39

68,74

74,92

92,92

89,65

90,13

0

71,08

96,61

80,63

74,28

94,79

96,81

104,82

98,34

73,07

95,02

76,65

193,18

36,07

1,15

16,09

0,29

9,24

10,56

3,83

13,77

2,55

0,44

0,37

0,42

0,21

10,81

0,73

2,81

0

24,77

24,00

0,85

0,86

3,01

7,28

0,10

1,15

1,79

5,40

1,64

1993

75,78

59,58

65,97

98,02

84,57

40,11

90,22

102,56

96,36

59,62

119,04

94,70

58,18

65,61

88,05

90,05

91,43

0

63,24

89,95

60,29

58,36

92,67

99,20

112,05

30,23

74,88

59,92

65,03

166,89

22,32

1,01

14,93

0,27

7,61

10,20

3,35

13,66

2,13

0,47

0,39

0,36

0,18

10,24

0,73

2,85

0

22,04

22,34

0,64

0,67

2,94

7,46

0,10

0,35

1,83

3,40

1,39

1994

72,75

55,14

67,15

99,04

80,94

31,93

87,06

95,98

93,71

47,95

125,20

84,79

52,88

51,64

86,79

82,89

89,19

0

59,93

88,57

64,15

58,59

80,56

95,35

115,89

27,56

76,32

67,64

55,10

160,22

20,66

1,03

15,09

0,25

6,06

9,85

3,13

13,29

1,71

0,49

0,35

0,33

0,14

10,10

0,67

2,78

0

20,88

22,00

0,68

0,68

2,56

7,17

0,11

0,32

1,87

3,84

1,18

1995

70,45

52,98

62,47

114,49

68,42

21,37

83,53

104,70

88,20

41,42

132,31

54,99

42,08

39,26

89,51

82,00

78,25

0

56,94

82,78

71,00

55,17

73,57

98,40

111,65

27,14

79,85

53,67

56,07

155,15

19,85

0,96

17,44

0,21

4,06

9,45

3,42

12,50

1,48

0,52

0,23

0,26

0,11

10,41

0,67

2,44

0

19,84

20,56

0,75

0,64

2,33

7,40

0,10

0,32

1,95

3,05

1,20

1996

66,47

39,44

66,26

96,79

62,60

38,88

80,46

92,64

90,43

35,69

136,91

41,23

40,04

40,69

84,39

85,31

76,44

0

55,43

78,67

76,61

54,88

78,16

77,93

118,06

26,34

76,99

52,54

54,15

146,38

14,77

1,02

14,75

0,20

7,38

9,10

3,02

12,82

1,28

0,54

0,17

0,25

0,11

9,82

0,69

2,38

0

19,32

19,54

0,81

0,63

2,48

5,86

0,11

0,31

1,88

2,98

1,16

1997

62,71

32,05

55,15

94,74

69,62

42,15

77,37

101,59

87,15

30,06

144,97

30,16

37,17

37,05

85,86

81,01

74,09

0

54,48

61,60

57,11

55,39

63,02

73,67

115,65

30,44

81,93

60,99

52,86

138,12

12,01

0,85

14,43

0,22

8,00

8,75

3,32

12,36

1,07

0,57

0,12

0,23

0,10

9,99

0,66

2,31

0

18,98

15,30

0,60

0,64

2,00

5,54

0,11

0,35

2,00

3,46

1,13

1998

59,48

28,47

55,45

98,26

73,88

39,86

73,88

107,03

82,46

24,38

150,38

20,90

40,47

33,55

81,96

56,35

71,75

0

53,40

55,32

55,30

49,56

53,19

68,62

112,85

32,25

74,85

43,02

44,27

131,00

10,67

0,85

14,97

0,23

7,57

8,36

3,49

11,69

0,87

0,59

0,09

0,25

0,09

9,53

0,46

2,24

0

18,61

13,74

0,58

0,57

1,69

5,16

0,11

0,38

1,83

2,44

0,95

1999

55,13

22,14

55,73

103,57

66,13

21,94

70,22

108,32

79,18

27,33

157,66

51,41

34,33

31,83

75,85

50,04

71,24

0

51,10

49,35

116,15

47,35

47,04

48,67

113,69

34,46

65,91

49,64

43,62

121,43

8,29

0,85

15,78

0,21

4,17

7,94

3,54

11,23

0,98

0,62

0,21

0,21

0,09

8,82

0,41

2,22

0

17,81

12,26

1,23

0,55

1,49

3,66

0,11

0,40

1,61

2,82

0,94

2000

52,67

22,10

48,00

86,98

64,89

24,11

68,19

94,67

73,79

30,64

160,03

64,63

29,44

26,62

79,39

53,79

70,07

0

51,16

47,09

58,15

47,67

31,91

38,43

116,28

43,36

61,26

52,42

41,61

115,99

8,28

0,74

13,25

0,20

4,58

7,71

3,09

10,46

1,10

0,63

0,27

0,18

0,07

9,24

0,44

2,18

0

17,83

11,70

0,61

0,55

1,01

2,89

0,11

0,50

1,50

2,98

0,89

2001

50,04

21,54

37,53

76,85

60,59

20,03

64,00

88,52

73,37

25,62

174,46

68,08

28,23

30,62

80,75

52,84

70,31

0

49,51

41,21

74,96

46,32

27,81

38,74

114,40

43,75

57,17

45,66

44,70

110,21

8,07

0,58

11,71

0,19

3,80

7,24

2,89

10,40

0,92

0,69

0,28

0,17

0,08

9,39

0,43

2,19

0

17,25

10,24

0,79

0,53

0,88

2,91

0,11

0,51

1,40

2,59

0,96

2002

48,62

19,09

39,82

81,92

69,23

16,59

60,21

95,71

69,74

22,46

136,49

34,26

32,44

26,42

79,16

49,66

65,71

0

46,83

37,68

67,03

46,69

26,94

38,94

117,10

47,58

53,70

63,62

43,10

107,07

7,15

0,61

12,48

0,22

3,15

6,81

3,12

9,89

0,80

0,54

0,14

0,20

0,07

9,21

0,40

2,05

0

16,32

9,36

0,71

0,54

0,85

2,93

0,11

0,55

1,31

3,61

0,92

2003

46,86

20,69

44,98

74,10

66,48

14,02

57,93

74,25

72,25

21,14

148,32

48,55

29,84

26,61

78,39

50,78

63,56

0

45,03

27,47

79,67

53,66

27,70

38,94

98,63

49,95

90,23

60,80

45,13

103,21

7,75

0,69

11,29

0,21

2,66

6,55

2,42

10,24

0,76

0,58

0,20

0,18

0,07

9,12

0,41

1,98

0

15,69

6,82

0,84

0,62

0,88

2,93

0,09

0,58

2,21

3,45

0,97

2004

46,08

17,95

46,04

74,09

60,38

16,36

56,46

74,21

71,01

25,97

148,33

37,48

30,88

27,41

84,39

51,13

61,51

0

43,09

25,75

74,93

49,32

23,20

39,41

98,46

50,49

85,52

58,59

43,74

101,48

6,72

0,71

11,29

0,19

3,10

6,39

2,42

10,07

0,93

0,58

0,15

0,19

0,08

9,82

0,42

1,92

0

15,02

6,40

0,79

0,57

0,74

2,96

0,09

0,59

2,09

3,33

0,94

2005

44,39

19,84

42,73

72,97

61,57

14,82

47,63

81,90

70,49

26,61

153,54

46,59

33,90

28,49

85,43

54,53

51,80

0

39,25

25,75

84,85

47,48

22,06

40,33

97,23

52,30

65,52

34,06

45,60

97,76

7,43

0,66

11,12

0,19

2,81

5,39

2,67

9,99

0,95

0,60

0,19

0,21

0,08

9,94

0,44

1,61

0

13,68

6,40

0,90

0,55

0,70

3,03

0,09

0,61

1,60

1,93

0,98

2006

43,87

19,94

33,40

66,25

55,74

17,95

45,23

69,83

72,01

24,78

155,43

69,93

36,57

32,26

87,66

51,66

48,30

0

37,66

25,44

98,19

47,64

19,75

41,37

99,36

50,07

71,87

34,02

46,51

96,61

7,47

0,51

10,09

0,17

3,41

5,12

2,28

10,21

0,89

0,61

0,29

0,23

0,09

10,20

0,42

1,50

0

13,12

6,32

1,04

0,55

0,63

3,11

0,09

0,58

1,76

1,93

1,00

2007

42,43

18,71

35,52

61,60

57,36

13,83

45,00

65,60

71,64

23,37

159,58

63,81

37,88

35,14

92,95

50,61

42,44

0

35,40

19,54

83,22

58,82

18,77

39,95

97,92

52,90

64,81

54,15

46,57

93,45

7,01

0,54

9,39

0,18

2,63

5,09

2,14

10,16

0,84

0,63

0,26

0,23

0,10

10,81

0,41

1,32

0

12,34

4,85

0,88

0,68

0,60

3,00

0,09

0,62

1,58

3,08

1,00

2008

40,57

18,32

32,01

55,67

57,42

14,32

39,30

61,95

70,71

20,05

142,77

37,81

36,33

28,69

89,65

50,28

45,64

0

31,04

18,59

78,41

51,78

19,03

39,74

98,92

50,66

58,60

62,42

47,26

89,35

6,86

0,49

8,48

0,18

2,72

4,44

2,02

10,03

0,72

0,56

0,16

0,22

0,08

10,43

0,41

1,42

0

10,82

4,62

0,83

0,60

0,60

2,99

0,09

0,59

1,43

3,55

1,01

2009

29,07

17,31

34,95

47,71

50,36

5,76

23,24

61,44

66,87

18,71

142,77

14,13

35,83

25,15

72,60

44,91

39,17

0

28,93

16,89

73,49

40,51

14,62

34,27

83,04

45,27

42,39

29,36

41,63

64,03

6,48

0,54

7,27

0,16

1,09

2,63

2,01

9,48

0,67

0,56

0,06

0,22

0,07

8,45

0,36

1,22

0

10,08

4,19

0,78

0,47

0,46

2,58

0,08

0,53

1,04

1,67

0,89

2010

29,33

17,16

33,27

44,88

60,62

6,60

19,82

53,65

67,38

17,19

1,76

15,15

36,21

28,94

75,02

44,40

44,40

0

31,24

18,13

89,53

56,55

13,93

36,70

66,54

47,40

37,22

29,41

46,18

64,60

6,43

0,51

6,84

0,19

1,25

2,24

1,75

9,55

0,61

0,01

0,06

0,22

0,08

8,73

0,36

1,38

0

10,89

4,50

0,95

0,65

0,44

2,76

0,06

0,55

0,91

1,67

0,99

2011

28,51

15,63

32,59

42,93

60,91

5,88

20,92

51,74

67,75

20,10

0,12

12,57

34,41

27,75

74,17

41,73

43,00

0

29,59

18,52

62,14

56,90

12,31

36,93

71,68

45,49

39,92

28,54

45,69

62,80

5,85

0,50

6,54

0,19

1,12

2,37

1,69

9,61

0,72

0,00

0,05

0,21

0,08

8,63

0,34

1,34

0

10,31

4,60

0,66

0,66

0,39

2,78

0,07

0,53

0,98

1,62

0,98

2012

27,43

15,07

29,71

41,64

58,19

6,20

19,38

53,11

69,96

17,97

0,21

19,34

32,19

58,42

72,02

43,79

38,35

0

28,66

16,29

72,22

50,15

9,60

32,39

72,77

43,10

33,99

21,79

45,91

60,40

5,65

0,46

6,34

0,18

1,18

2,19

1,73

9,92

0,64

0,00

0,08

0,20

0,16

8,38

0,36

1,19

0

9,99

4,05

0,76

0,58

0,30

2,44

0,07

0,50

0,83

1,24

0,98

2013

26,54

15,65

31,57

35,89

56,90

6,41

16,97

50,56

70,76

16,92

3,42

37,90

32,95

32,91

70,28

42,40

32,57

0

27,63

14,85

66,70

59,68

10,85

29,52

83,57

42,99

31,87

23,91

48,92

58,46

5,86

0,48

5,47

0,18

1,22

1,92

1,65

10,03

0,61

0,01

0,16

0,20

0,09

8,18

0,34

1,01

0

9,63

3,69

0,71

0,69

0,34

2,22

0,08

0,50

0,78

1,36

1,05

2014

26,03

14,16

28,07

35,45

49,51

6,49

17,60

51,10

67,66

15,34

2,05

14,87

30,77

25,72

70,27

41,57

32,83

0

26,51

15,60

90,08

58,89

10,52

29,19

104,44

42,87

31,70

26,39

46,22

57,32

5,30

0,43

5,40

0,16

1,23

1,99

1,67

9,59

0,55

0,01

0,06

0,19

0,07

8,18

0,34

1,02

0

9,24

3,87

0,95

0,68

0,33

2,19

0,10

0,50

0,78

1,50

0,99

2015

25,88

12,71

26,92

35,70

48,65

6,02

18,60

54,30

74,60

15,62

1,22

18,77

111,00

27,33

70,57

43,61

35,83

0

26,10

13,86

60,25

46,94

9,37

28,38

95,05

41,56

32,18

19,06

45,43

57,01

4,76

0,41

5,44

0,15

1,14

2,10

1,77

10,58

0,56

0,00

0,08

0,69

0,08

8,21

0,35

1,12

0

9,09

3,44

0,64

0,54

0,30

2,13

0,09

0,48

0,79

1,08

0,97


Cilji

  • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
  • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.

 

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2015 znašali 7,8 t. Glede na leto 1990 so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali kar za 99 %, najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2015 predstavljali cestni promet in industrijski procesi ter raba topil. Izpusti svinca v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 92 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Latvija, izpusti so se v obdobju 1990-2015 povečali edino na Malti. Leta 2015 je najvišje izpuste svinca v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Luksemburg. Grčija ni poročala o izpustih Pb.

 

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2015 v Sloveniji znašali 0,61 t. V obdobju 1990-2015 so se izpusti zmanjšali za 55 %. Mala kurišča so bila leta 2015 glavni vir izpustov kadmija v ozračje. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 67 %. Leta 2015 je najvišje izpuste kadmija v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Malta. Največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Litva. Grčija ni poročala o izpustih Cd.

 

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2015 znašali 0,15 t. V obdobju 1990-2015 so v Sloveniji upadli za 51 %. Glavni vir Hg je bila v letu 2015 proizvodnja elektrike in toplote. Izpusti Hg v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 74 %, največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Litva. Največje izpuste Hg v EU-28 je leta 2015 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Grčija ni poročala o izpustih Hg. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

 

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

  • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998),
  • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),
  • Operativni program zmanjševanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2004)

 

Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, kar je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

 

Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij tako v novih kot tudi v obstoječih napravah


Cilji in pravna podlaga

Protokol o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2015. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Cestni promet, Ostali promet, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Industrijski procesi in raba topil, Ubežni izpusti, Odpadki in Kmetijstvo.

Informacije o kakovosti za ta kazalec

  • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so mednarodno primerljivi.
  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

  • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

      Relevantnost: 1

      Točnost: 2

      Časovna primerljivost: 1

      Prostorska primerljivost: 2

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.

V kazalcu so uporabljeni indeksi z izhodiščnim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.

Informacije o kakovosti za primerjavo držav

  • Prednosti in slabosti kazalca:

Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEA in zato medsebojno primerljivi.

Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.

  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

-     Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

      Relevantnost: 1

      Točnost: 2

      Časovna primerljivost: 2

      Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura