KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti primarnih delcev manjših od 10 µm (PM10), delcev manjših od 2,5 µm (PM2.5) in vseh prašnih delcev (TSP) v zrak so se v Sloveniji v obdobju 2000-2015 zmanjšali za 14 %, 3 % in 21 %. Glavni vir izpustov delcev so gospodinjstva, predvsem zaradi uporabe lesne biomase za ogrevanje.


Kazalec prikazuje gibanje izpustov vseh prašnih delcev (Total Suspended Particles -TSP), primarnih delcev manjših od 10 µm (PM10) in primarnih delcev manjših od 2,5 µm (PM2.5) v zrak v obdobju 2000-2015, ter strukturo delcev glede na različne vire onesnaževanja.

Glede na izvor ločimo primarne in sekundarne delce. Primarni delci izvirajo iz virov na površini, medtem ko so sekundarni delci posledica različnih pretvorb v onesnaženi atmosferi. Delci so lahko naravnega izvora (cvetni prah, prah, morska sol, dim gozdnih požarov, meteorski prah, vulkanski pepel…) ali antropogenega izvora (posledica izpustov iz energetskih objektov, industrije, prometa, kmetijstva, individualnih kurišč). Glede na izvor so delci različne kemijske sestave, oblike in fizikalnih stanj.


Grafi

Slika ZR15-1: Izpusti delcev, Slovenija, 2000-2015
Viri: 
Prikaži podatke

delci manjši od 2,5 µm (PM2.5)

delci večji ali enaki 2,5 µm in manjši od 10 µm

delci manjši od 10 µm (PM10)

delci večji ali enaki 10 µm

prašni delci vseh velikosti (TSP)

2000

12,06

2,95

15,02

3,33

18,34

2001

12,08

2,92

15,00

3,24

18,24

2002

11,86

2,56

14,42

2,90

17,31

2003

12,14

2,56

14,70

2,90

17,61

2004

12,22

2,41

14,62

2,70

17,32

2005

12,66

2,32

14,98

2,67

17,65

2006

12,91

2,58

15,49

2,96

18,45

2007

12,39

2,42

14,81

2,82

17,62

2008

12,01

1,53

13,53

1,88

15,41

2009

13,33

1,42

14,75

1,86

16,61

2010

13,59

1,38

14,97

1,84

16,82

2011

13,31

1,41

14,73

1,85

16,58

2012

13,11

1,47

14,58

1,83

16,41

2013

13,25

1,36

14,61

1,77

16,38

2014

11,54

1,27

12,81

1,63

14,45

2015

11,67

1,26

12,93

1,65

14,57

Slika ZR15-2: Struktura izpustov delcev, po sektorjih, Slovenija in EU-28, 2015
Viri: 
;
; Eurostat database, Eurostat (2017)
Prikaži podatke

skupaj

Odpadki

Kmetijstvo

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

skupaj

Odpadki

Kmetijstvo

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

TSP (Slovenia)

100

0,03

6,46

4,18

1,98

63,69

2,08

12,13

6,50

2,95

14,57

0,00

0,94

0,61

0,29

9,28

0,30

1,77

0,95

0,43

PM10 (Slovenia)

100

0,01

3,80

3,59

1,08

68,75

2,28

10,69

6,99

2,81

12,93

0,00

0,49

0,46

0,14

8,89

0,29

1,38

0,90

0,36

PM2.5 (Slovenia)

100

0,01

1,08

2,82

0,19

74,48

2,42

9,13

7,49

2,39

11,67

0,00

0,13

0,33

0,02

8,69

0,28

1,07

0,87

0,28

PM10 (EU28)

100

3,02

15,03

17,29

1,34

41,68

1,49

10,84

5,35

3,96

1923,72

58,16

289,21

332,58

25,70

801,74

28,64

208,55

102,97

76,17

PM2.5 (EU28)

100

3,99

4,06

9,85

0,64

57,78

1,81

11,47

6,54

3,85

1278,25

50,98

51,92

125,89

8,22

738,60

23,16

146,62

83,60

49,25

Slika ZR15-3: Sprememba izpustov TSP, po sektorjih, Slovenija, 2001-2015 [kt]
Viri: 
Prikaži podatke

Odpadki

Kmetijstvo

Ostali promet

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

Sprememba izpustov glede na l. 2000

Skupaj

Odpadki

Kmetijstvo

Ostali promet

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

Izpusti po sektorjih

2001

0,00

-0,03

-0,02

-0,09

-0,06

-0,22

0,03

0,31

-0,03

0

18,24

0,01

1,08

0,46

5,09

0,38

7,75

1,50

1,04

0,94

0

2002

0,01

0,03

-0,02

-1,58

-0,01

-0,11

0,04

0,47

0,14

0

17,31

0,01

1,14

0,45

3,60

0,43

7,86

1,51

1,20

1,11

0

2003

0,01

-0,08

-0,02

-1,30

0,00

0,02

0,10

0,55

-0,02

0

17,61

0,01

1,03

0,45

3,88

0,44

7,99

1,57

1,28

0,95

0

2004

0,00

-0,22

-0,03

-1,72

0,00

0,12

0,23

0,63

-0,05

0

17,32

0,00

0,89

0,44

3,46

0,44

8,09

1,70

1,36

0,92

0

2005

0,00

-0,21

-0,03

-1,70

-0,02

0,23

0,38

0,75

-0,09

0

17,65

0,00

0,90

0,45

3,48

0,41

8,19

1,85

1,48

0,88

0

2006

0,00

-0,19

0,02

-0,49

-0,03

0,30

0,41

0,61

-0,53

0

18,45

0,00

0,92

0,50

4,69

0,41

8,27

1,88

1,34

0,44

0

2007

0,00

-0,10

-0,03

-1,46

-0,03

0,30

0,64

0,42

-0,46

0

17,62

0,00

1,01

0,45

3,72

0,41

8,27

2,11

1,15

0,51

0

2008

0,00

-0,16

-0,03

-4,49

-0,03

0,46

1,01

0,43

-0,12

0

15,41

0,00

0,95

0,45

0,69

0,41

8,42

2,48

1,16

0,85

0

2009

0,00

-0,11

-0,10

-4,57

-0,04

2,66

0,58

0,24

-0,39

0

16,61

0,00

1,00

0,37

0,61

0,40

10,63

2,05

0,97

0,58

0

2010

0,01

-0,16

-0,13

-4,56

-0,03

3,00

0,55

0,26

-0,47

0

16,82

0,01

0,95

0,35

0,62

0,41

10,96

2,02

0,99

0,50

0

2011

0,01

-0,23

-0,16

-4,58

-0,03

2,74

0,64

0,17

-0,33

0

16,58

0,01

0,89

0,32

0,60

0,41

10,70

2,12

0,90

0,64

0

2012

0,01

-0,25

-0,15

-4,46

-0,05

2,56

0,67

0,06

-0,31

0

16,41

0,01

0,86

0,32

0,73

0,38

10,52

2,14

0,79

0,65

0

2013

0,01

-0,23

-0,17

-4,55

-0,09

2,85

0,51

0,13

-0,43

0

16,38

0,01

0,88

0,30

0,63

0,35

10,81

1,99

0,86

0,54

0

2014

0,00

-0,21

-0,16

-4,55

-0,16

1,06

0,38

0,28

-0,53

0

14,45

0,01

0,90

0,31

0,63

0,28

9,02

1,85

1,01

0,43

0

2015

0,00

-0,17

-0,17

-4,57

-0,15

1,31

0,29

0,22

-0,54

0

14,57

0,00

0,94

0,30

0,61

0,29

9,28

1,77

0,95

0,43

0

Slika ZR15-4: Sprememba izpustov delcev PM10, po sektorjih, Slovenija, 2001-2015 [kt]
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016

Prikaži podatke

Odpadki

Kmetijstvo

Ostali promet

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

Sprememba izpustov glede na l. 2000

skupaj

Odpadki

Kmetijstvo

Ostali promet

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

Izpusti po sektorjih

2001

0,00

-0,00

-0,02

-0,05

-0,02

-0,21

0,00

0,30

-0,02

0

15,00

0,00

0,53

0,44

3,54

0,19

7,42

1,23

1,00

0,65

0

2002

0,00

0,02

-0,02

-1,05

0,00

-0,10

0,01

0,44

0,09

0

14,42

0,00

0,55

0,44

2,55

0,21

7,53

1,24

1,14

0,76

0

2003

0,00

-0,03

-0,02

-0,86

0,01

0,02

0,06

0,52

-0,02

0

14,70

0,00

0,50

0,44

2,73

0,21

7,65

1,29

1,22

0,65

0

2004

0,00

-0,08

-0,03

-1,15

0,01

0,12

0,17

0,60

-0,04

0

14,62

0,00

0,45

0,43

2,44

0,21

7,75

1,40

1,30

0,63

0

2005

0,00

-0,08

-0,03

-1,15

-0,01

0,23

0,33

0,71

-0,04

0

14,98

0,00

0,45

0,43

2,45

0,20

7,85

1,55

1,41

0,63

0

2006

0,00

-0,08

0,02

-0,34

-0,01

0,29

0,34

0,58

-0,34

0

15,49

0,00

0,45

0,48

3,26

0,20

7,92

1,57

1,28

0,33

0

2007

0,00

-0,04

-0,03

-1,05

-0,01

0,29

0,52

0,39

-0,30

0

14,81

0,00

0,49

0,43

2,55

0,20

7,92

1,74

1,10

0,37

0

2008

0,00

-0,04

-0,03

-3,09

-0,01

0,45

0,82

0,41

0,01

0

13,53

0,00

0,49

0,43

0,51

0,20

8,07

2,05

1,11

0,68

0

2009

0,00

-0,03

-0,10

-3,13

-0,01

2,56

0,45

0,23

-0,22

0

14,75

0,00

0,50

0,36

0,47

0,19

10,18

1,67

0,93

0,45

0

2010

0,00

-0,06

-0,13

-3,12

-0,01

2,87

0,42

0,25

-0,28

0

14,97

0,00

0,47

0,33

0,48

0,20

10,50

1,65

0,95

0,39

0

2011

0,00

-0,08

-0,15

-3,13

-0,01

2,62

0,49

0,16

-0,18

0

14,73

0,00

0,45

0,31

0,46

0,19

10,25

1,71

0,86

0,49

0

2012

0,00

-0,06

-0,15

-3,04

-0,02

2,45

0,50

0,05

-0,16

0

14,58

0,00

0,47

0,31

0,55

0,18

10,08

1,72

0,75

0,51

0

2013

0,00

-0,07

-0,17

-3,11

-0,04

2,73

0,37

0,12

-0,24

0

14,61

0,00

0,46

0,29

0,48

0,17

10,36

1,59

0,82

0,43

0

2014

0,00

-0,05

-0,16

-3,11

-0,07

1,01

0,24

0,26

-0,32

0

12,81

0,00

0,48

0,30

0,48

0,14

8,64

1,46

0,96

0,35

0

2015

0,00

-0,04

-0,17

-3,13

-0,07

1,26

0,16

0,20

-0,31

0

12,93

0,00

0,49

0,29

0,46

0,14

8,89

1,38

0,90

0,36

0

Slika ZR15-5: Sprememba izpustov delcev PM2,5, po sektorjih, 2001-2015 [kt]
Viri: 
Prikaži podatke

Odpadki

Kmetijstvo

Ostali promet

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

Sprememba izpustov glede na l. 2000

skupaj

Odpadki

Kmetijstvo

Ostali promet

Industrijski procesi in raba topil

Ubežni izpusti

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

Izpusti po sektorjih

2001

0,00

-0,00

-0,02

-0,02

-0,00

-0,20

-0,02

0,29

-0,01

0

12,08

0,00

0,13

0,43

1,96

0,03

7,26

1,01

0,96

0,30

0

2002

0,00

0,00

-0,02

-0,52

-0,00

-0,10

-0,01

0,42

0,03

0

11,86

0,00

0,14

0,42

1,46

0,04

7,37

1,02

1,10

0,33

0

2003

0,00

-0,01

-0,02

-0,42

-0,00

0,02

0,03

0,50

-0,02

0

12,14

0,00

0,13

0,42

1,56

0,04

7,49

1,05

1,18

0,28

0

2004

0,00

-0,01

-0,03

-0,60

-0,00

0,12

0,13

0,58

-0,03

0

12,22

0,00

0,12

0,41

1,38

0,04

7,58

1,15

1,25

0,27

0

2005

0,00

-0,02

-0,03

-0,55

-0,01

0,22

0,28

0,69

0,00

0

12,66

0,00

0,12

0,42

1,43

0,03

7,68

1,31

1,36

0,31

0

2006

0,00

-0,02

0,02

-0,17

-0,01

0,29

0,28

0,56

-0,11

0

12,91

0,00

0,12

0,47

1,81

0,03

7,75

1,31

1,23

0,19

0

2007

0,00

-0,01

-0,02

-0,61

-0,01

0,28

0,42

0,38

-0,10

0

12,39

0,00

0,13

0,42

1,37

0,03

7,75

1,44

1,05

0,20

0

2008

0,00

-0,01

-0,02

-1,66

-0,01

0,43

0,66

0,39

0,16

0

12,01

0,00

0,12

0,42

0,32

0,03

7,90

1,69

1,06

0,46

0

2009

0,00

-0,01

-0,10

-1,66

-0,01

2,50

0,34

0,22

-0,01

0

13,33

0,00

0,13

0,35

0,32

0,03

9,96

1,36

0,89

0,29

0

2010

0,00

-0,01

-0,12

-1,65

-0,00

2,81

0,32

0,24

-0,05

0

13,59

0,00

0,12

0,32

0,33

0,04

10,27

1,34

0,91

0,26

0

2011

0,00

-0,02

-0,15

-1,66

-0,01

2,56

0,35

0,15

0,01

0

13,31

0,00

0,12

0,30

0,32

0,03

10,03

1,38

0,82

0,32

0

2012

0,00

-0,01

-0,14

-1,60

-0,01

2,39

0,36

0,05

0,02

0

13,11

0,00

0,12

0,30

0,38

0,03

9,86

1,38

0,72

0,32

0

2013

0,00

-0,02

-0,16

-1,63

-0,01

2,66

0,24

0,12

-0,01

0

13,25

0,00

0,12

0,28

0,35

0,03

10,13

1,27

0,79

0,29

0

2014

0,00

-0,01

-0,15

-1,64

-0,02

0,98

0,12

0,25

-0,05

0

11,54

0,00

0,12

0,29

0,34

0,02

8,45

1,14

0,93

0,25

0

2015

0,00

-0,01

-0,16

-1,65

-0,02

1,23

0,04

0,20

-0,02

0

11,67

0,00

0,13

0,28

0,33

0,02

8,69

1,07

0,87

0,28

0

Slika ZR15-6: Izpusti PM10 in PM2,5, države EU-28, 2015 [v kg/prebivalca]
Viri: 
Opomba: 

Podatki za Grčijo niso na voljo.

Prikaži podatke

PM10 - PM2.5

PM2.5

PM10

prebivalci po državah

PM10 - PM2.5

PM2.5

PM10

Latvija

2,88

8,99

11,87

1968957

5,68

17,70

23,38

Estonija

3,69

6,95

10,64

1315944

4,85

9,15

14,01

Litva

2,48

6,18

8,67

2888558

7,17

17,86

25,03

Romunija

1,96

5,68

7,64

19760314

38,82

112,17

150,99

Madžarska

1,69

5,46

7,15

9830485

16,60

53,72

70,32

Bolgarija

2,96

4,03

6,99

7153784

21,21

28,81

50,02

Slovaška

1,33

5,54

6,87

5426252

7,20

30,08

37,28

Hrvaška

1,58

4,78

6,36

4190669

6,61

20,03

26,64

Slovenija

0,61

5,65

6,26

2064188

1,26

11,67

12,93

Finska

1,85

4,01

5,86

5487308

10,16

21,98

32,15

Poljska

2,54

3,28

5,82

37967209

96,55

124,56

221,12

Portugalska

1,19

4,45

5,64

10341330

12,34

46,01

58,35

Danska

1,83

3,48

5,32

5707251

10,45

19,89

30,34

Irska

2,12

2,94

5,06

4724720

9,99

13,91

23,90

Francija

1,52

2,47

3,98

66759950

101,17

164,67

265,84

Švedska

1,93

1,95

3,88

9851017

18,99

19,23

38,22

EU-28

1,27

2,51

3,78

510284430

646,18

1282,81

1928,98

Španija

0,94

2,68

3,62

46445828

43,65

124,51

168,16

Avstrija

1,69

1,91

3,60

8690076

14,70

16,62

31,32

Luksemburg

0,08

3,42

3,51

576249

0,05

1,97

2,02

Češka

1,15

2,19

3,33

10553843

12,10

23,08

35,18

Belgija

0,93

2,39

3,32

11311117

10,46

27,05

37,51

Italija

0,31

2,63

2,95

60665551

19,10

159,80

178,90

Nemčija

1,48

1,21

2,69

82175684

121,87

99,48

221,35

Združeno kraljestvo

0,62

1,60

2,23

65382556

40,71

104,77

145,48

Ciper

0,85

1,19

2,04

848319

0,72

1,01

1,73

Nizozemska

0,80

0,76

1,56

16979120

13,63

12,82

26,45

Malta

0,32

0,55

0,87

434403

0,14

0,24

0,38


Cilji

Količinski cilji za izpuste primarnih delcev PM10 v zakonodaji niso definirani. Revizija Protokola o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (Goeteborški protokol) h Konvenciji o onesnaževanju zraka preko meja na velike razdalje (CLRTAP) in Direktive (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC) pa predpisujeta zmanjšanje izpustov primarnih delcev PM2.5 za 25 % po letu 2020 glede na vrednosti izpustov v letu 2005.


V Sloveniji so izpusti vseh delcev (TSP) leta 2015 znašali 14,6 kt, kar je 21 % manj kot leta 2000. Izpusti primarnih delcev, manjših od 10 µm (PM10), so se v obdobju 2000-2015 zmanjšali za 14 %. Leta 2015 so znašali 12,9 kt in predstavljali 89 % izpustov skupnih delcev. Izpusti primarnih delcev, manjših od 2.5 µm (PM2.5), so se v enakem obdobju zmanjšali za 3 %. Izpusti delcev PM2.5 so v izpustih skupnih delcev predstavljali 80 %. V letu 2015 so ti dosegli vrednost 11,7 kt. Delci manjši od 2.5 µm predstavljajo kar 90 % izpustov delcev manjših od 10 µm. Izpusti delcev med 2,5 µm in 10 µm so se v obdobju 2000-2015 zmanjšali za 57 %. V letu 2015 so bile vrednosti izpustov PM2.5 za 8 % nižje od vrednosti izpustov v letu 2005.

Izpusti delcev (TSP, PM10, PM2.5) se v obdobju 2000-2015 najbolj zmanjšali v industrijskih procesih in rabi topil, pri ubežnih izpustih, pri proizvodnji elektrike in toplote, kmetijstvu in necestnem prometu. V enakem obdobju so se izpusti delcev najbolj povečali v cestnem prometu in rabi goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju. Na povečanje izpustov delcev iz gospodinjstev je vplivala tudi ugodnejša cena lesa v primerjavi z drugimi energenti za  ogrevanje.

Glavni vir delcev (TSP, PM10 in PM2,5) je raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, sledi cestni promet in kmetijstvo. Največji delež so v letu 2015 k izpustom delcev PM2.5 prispevala mala kurišča, skoraj 75 %, predvsem zaradi uporabe lesa v neučinkovitih, starih kotlih na trdna goriva ali v drugih napravah z neoptimalnim zgorevanjem lesne biomase. Delež tega vira z manjšanjem delcev narašča, kar pomeni, da med izpusti iz zgorevanja lesne biomase prevladujejo delci PM2.5.

Slovenija se je z vrednostjo 6,3 kg primarnih delcev PM10 na prebivalca v letu 2015 uvrščala na 9. mesto med državami EU-28. Največji izpusti na prebivalca so bili leta 2015 zabeleženi v Latviji (11,9 kg/prebivalca), najmanjši pa na Malti (0,9 kg/prebivalca).

Za zmanjšanje izpustov PM10 v Sloveniji so po Operativnem programu varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 predvideni naslednji ukrepi:
• zmanjševanja izpustov iz kurilnih naprav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
• zmanjševanja izpustov iz cestnega prometa na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
• zmanjševanja izpustov iz industrijskih virov;
• zmanjševanje izpustov, ki nastajajo pri gradbenih delih.

Ukrepi za zmanjšanje izpustov primarnih in sekundarnih delcev PM10 v zunanjem zraku so izboljšanja energetske učinkovitosti in procesov zgorevanja, zamenjave trdih fosilnih goriv z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, uvajanje strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, dosledno izvajanje okoljske zakonodaje.

Primarni trdni delci PM10 so trdni delci s premerom 10 μm ali manj, ki so neposredno izpuščeni v zrak (PM10). Med sekundarne trdne delce PM10 oziroma predhodnike trdnih delcev PM10 pa uvrščamo NOx, SOx in NH3, ki se kot posledica fizikalno-kemičnih reakcij preoblikujejo v trdne delce s premerom 10 μm ali manj.

Vdihavanje delcev lahko povzroči pogostejše in težje bolezni dihal, bolezni srca in ožilja, kar povečuje možnost prezgodnje smrti. V zadnjem obdobju se večina raziskav usmerja v proučevanje vpliva drobnih delcev na zdravje ljudi. Tem manjši so delci, bolj nevarni so za zdravje ljudi, saj prodrejo globlje v dihalne poti. Delci večji od 10 μm se ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos, obnosne votline), manjši od 10 μm pa potujejo v spodnje dihalne poti. Delci manjši od 2,5 μm prodrejo globoko v pljuča.


Cilji in pravna podlaga

Revidiranem Protokolu o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (Goeteborški protokol) h Konvenciji o onesnaževanju zraka preko meja na velike razdalje (CLRTAP) in Direktivi (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC) – samo za PM2.5.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 2000-2015. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z letnimi revizijami poročil.

Izpusti delcev so izraženi v kilotonah (1000 t) delcev TSP, PM10, PM2.5.
Povprečne letne rasti izpustov so izračunane kot [(zadnje leto/bazno leto)(1 /število let) –1] x 100

Informacije o kakovosti za ta kazalec

- Prednosti in slabosti kazalca: Podatki o izpustih delcev so preračunani v skladu z enotno, mednarodno potrjeno in priporočeno EMEP/EEA metodologijo in so zato mednarodno primerljivi. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in Evropska komisija z revizijami poročil.  
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije izpustov v zrak so na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Podatki o izpustih so predstavljeni za leto 2015. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih za države EU-28 so predvidoma na voljo julija tekočega poročevalskega leta in za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto.
Število prebivalcev držav Evropske unije na grafu ZR15-6 je povzeto iz baze podatkov Eurostat (Population – Demography – National data – Population (demo_pop) - Population on 1 January by age and sex (demo_pjan)).

Zbirka podatkov o izpustih v zrak temelji na oceni izpustov, izračunanih na podlagi uporabe statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti…) ter ustreznih emisijskih faktorjev, definiranih po metodologiji EMEP/EEA (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook). Metodologija se je začela razvijati leta 1995 v okviru Tematskega centra za izpuste onesnaževal v zrak (TFEIP – Task Force on Emission Inventories and Projections), ki deluje pod okriljem Evropske okoljske agencije. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z letnimi revizijami poročil.

Informacije o kakovosti za primerjavo držav

- Prednosti in slabosti kazalca: Za kazalec so uporabljeni uradni podatki o izpustih delcev v zrak, ki jih države EU-28 poročajo Sekretariatu Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in Evropski komisiji.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije izpustov v zrak so na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura