KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov) v zrak v obdobju 1990-2014 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2014.


Grafi

Slika ZR13-1: Izpusti obstojnih organskih spojin v Sloveniji, 1990-2014
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PCB indeks (1990 = 100) 100 94 87 79 73 69 64 54 53 51
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 100 94 88 81 71 71 68 67 68 66
PAH indeks (1990 = 100) 100 106 94 83 73 69 66 61 60 60
HCB indeks (1990 = 100) 100 87 81 81 80 80 78 81 80 81
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PCB indeks (1990 = 100) 50 49 46 42 40 39 38 37 38 32
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 67 68 70 71 72 74 75 75 77 83
PAH indeks (1990 = 100) 58 58 62 63 64 65 65 65 65 70
HCB indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
2010 2011 2012 2013 2014
PCB indeks (1990 = 100) 33 27 23 24 25
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 88 86 83 85 74
PAH indeks (1990 = 100) 73 73 72 73 64
HCB indeks (1990 = 100) 1 1 1 1 1
Slika ZR13-2: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2014
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji kg 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Cestni promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ubežne emisije kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil kg 597 562 517 472 434 410 385 324 319 303
Odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmetijstvo kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 599 564 519 473 435 411 386 324 320 304
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji kg 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Cestni promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubežne emisije kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil kg 300 291 273 250 240 230 227 220 227 189
Odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmetijstvo kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 301 292 274 251 241 231 228 221 228 190
2010 2011 2012 2013 2014
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji kg 0 0 0 0 0
Cestni promet kg 0 0 0 0 0
Ostali promet kg 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0 0 0 0 0
Ubežne emisije kg 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil kg 197 162 139 142 147
Odpadki kg 0 0 0 0 0
Kmetijstvo kg 0 0 0 0 0
skupaj kg 198 162 139 142 148
Slika ZR13-3: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg 194 176 148 143 160 162 159 163 163 162
Belgija kg 105 90 81 77 82 88 76 81 94 85
Bolgarija kg 6 6 7 7 6 5 6 5 6 4
Hrvaška kg 483 454 449 466 466 468 451 459 452 457
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 773 772 741 644 630 623 555 448 458 485
Danska kg 112 105 96 85 40 41 41 42 41 42
Estonija kg 8 9 6 9 5 4 5 4 4 4
Finska kg 321 318 319 302 300 293 278 267 265 234
Francija kg 184 181 169 182 150 160 155 138 136 120
Nemčija kg 1680 1694 1670 1655 1644 1484 1243 1264 1188 1064
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 36 32 21 23 21 19 19 18 16 16
Irska kg 42 42 39 39 37 36 36 33 31 34
Italija kg 290 284 275 275 280 302 278 281 274 264
Latvija kg 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1
Litva kg 375 376 373 371 368 365 362 359 1 353
Luksemburg kg 36 36 34 36 36 32 10 6 6 7
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 801 870 882 1012 940 927 904 847 689 681
Portugalska kg 63 64 65 66 68 69 71 72 73 75
Romunija kg 135 125 116 106 97 87 78 68 59 49
Slovaška kg 67 61 56 51 45 40 36 33 36 33
Slovenija kg 599 564 519 473 435 411 386 324 320 304
Španija kg 24 29 31 30 31 36 34 29 30 30
Švedska kg 9 8 8 8 9 9 9 10 10 9
Združeno kraljestvo kg 6733 6307 5987 5691 5339 5036 4734 4487 4205 3837
EU-28 kg 13082 12606 12095 11753 11191 10699 9926 9438 8559 8350
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 90 76 74 82 83 82 84 84 83
Belgija indeks (1990 = 100) 100 86 77 73 78 84 72 77 89 81
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 92 110 111 94 85 102 86 89 69
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 94 93 96 96 97 93 95 94 95
Ciper indeks (1990 = 100) 100 94 99 109 109 107 112 109 104 104
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 96 83 81 81 72 58 59 63
Danska indeks (1990 = 100) 100 94 85 76 36 37 37 38 37 37
Estonija indeks (1990 = 100) 100 102 67 105 61 49 56 52 52 45
Finska indeks (1990 = 100) 100 99 99 94 93 91 87 83 83 73
Francija indeks (1990 = 100) 100 98 92 99 81 87 85 75 74 65
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 101 99 98 98 88 74 75 71 63
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 87 58 63 57 52 53 50 45 45
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 93 92 88 86 85 78 74 79
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 96 104 96 97 94 91
Latvija indeks (1990 = 100) 100 87 71 62 45 25 27 22 16 14
Litva indeks (1990 = 100) 100 100 99 99 98 97 96 96 0 94
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 99 95 99 99 88 26 17 16 18
Malta indeks (1990 = 100) 100 96 92 88 83 79 75 71 67 63
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 89 80 183 285 387 290
Poljska indeks (1990 = 100) 100 109 110 126 117 116 113 106 86 85
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102 104 106 108 110 112 115 117 119
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 43 36
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 92 84 76 68 60 54 49 54 49
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 94 87 79 73 69 64 54 53 51
Španija indeks (1990 = 100) 100 121 128 124 128 150 141 120 125 124
Švedska indeks (1990 = 100) 100 93 87 92 97 106 102 111 108 97
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 94 89 85 79 75 70 67 62 57
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 92 90 86 82 76 72 65 64
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg 163 164 165 165 172 176 188 191 185 161
Belgija kg 92 95 96 92 87 71 82 66 66 14
Bolgarija kg 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3
Hrvaška kg 441 434 435 435 435 436 436 436 436 434
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2
Danska kg 40 41 40 42 43 45 46 48 47 42
Estonija kg 3 4 4 5 4 4 3 2 3 3
Finska kg 228 216 199 198 187 181 184 174 162 150
Francija kg 107 97 76 75 77 75 73 69 67 59
Nemčija kg 948 752 567 388 191 195 212 215 220 198
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 16 17 17 17 16 15 16 16 15 11
Irska kg 36 40 61 75 52 39 38 17 16 15
Italija kg 266 270 270 276 277 278 287 290 286 213
Latvija kg 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Litva kg 351 348 345 342 338 333 328 324 321 317
Luksemburg kg 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 581 601 583 584 601 616 673 664 680 661
Portugalska kg 83 90 98 123 249 374 500 626 751 685
Romunija kg 39 30 20 11 1 182 159 181 173 44
Slovaška kg 31 55 51 50 50 56 56 56 54 37
Slovenija kg 301 292 274 251 241 231 228 221 228 190
Španija kg 33 34 34 35 37 37 39 39 39 31
Švedska kg 10 9 9 9 10 9 10 10 10 6
Združeno kraljestvo kg 1409 1352 1263 1228 1196 1130 1072 1028 980 874
EU-28 kg 5190 4952 4617 4413 4271 4492 4638 4681 4749 4152
Avstrija indeks (1990 = 100) 84 84 85 85 88 90 97 98 95 83
Belgija indeks (1990 = 100) 87 90 92 88 83 68 78 62 63 14
Bolgarija indeks (1990 = 100) 61 50 68 78 67 65 68 72 69 54
Hrvaška indeks (1990 = 100) 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Ciper indeks (1990 = 100) 105 105 106 84 82 87 94 103 92 76
Češka indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danska indeks (1990 = 100) 36 37 35 37 39 40 41 43 42 38
Estonija indeks (1990 = 100) 31 50 48 57 44 44 36 22 33 37
Finska indeks (1990 = 100) 71 67 62 62 58 56 57 54 50 47
Francija indeks (1990 = 100) 58 53 41 41 42 41 40 37 37 32
Nemčija indeks (1990 = 100) 56 45 34 23 11 12 13 13 13 12
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 45 47 48 46 44 42 44 44 42 29
Irska indeks (1990 = 100) 84 94 145 175 121 92 89 39 38 35
Italija indeks (1990 = 100) 92 93 93 95 95 96 99 100 98 73
Latvija indeks (1990 = 100) 10 13 11 10 10 13 14 16 16 10
Litva indeks (1990 = 100) 93 93 92 91 90 89 87 86 85 85
Luksemburg indeks (1990 = 100) 11 9 6 10 6 5 7 6 8 6
Malta indeks (1990 = 100) 58 54 50 46 42 38 33 29 25 21
Nizozemska indeks (1990 = 100) 193 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 73 75 73 73 75 77 84 83 85 83
Portugalska indeks (1990 = 100) 132 144 156 197 397 597 797 997 1197 1092
Romunija indeks (1990 = 100) 29 22 15 8 1 135 118 135 128 32
Slovaška indeks (1990 = 100) 47 83 76 76 75 84 84 85 81 55
Slovenija indeks (1990 = 100) 50 49 46 42 40 39 38 37 38 32
Španija indeks (1990 = 100) 134 140 140 143 152 151 162 162 159 125
Švedska indeks (1990 = 100) 110 105 106 101 107 106 110 112 107 72
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 21 20 19 18 18 17 16 15 15 13
EU-28 indeks (1990 = 100) 40 38 35 34 33 34 35 36 36 32
2010 2011 2012 2013 2014
Avstrija kg 179 182 176 224 218
Belgija kg 95 57 9 5 11
Bolgarija kg 4 5 5 5 3
Hrvaška kg 434 433 431 430 429
Ciper kg 0 0 0 0 0
Češka kg 2 2 2 3 3
Danska kg 44 45 44 43 44
Estonija kg 4 4 3 4 4
Finska kg 156 157 154 152 154
Francija kg 61 55 57 57 48
Nemčija kg 233 243 232 241 236
Grčija kg NE NE NE NE NE
Madžarska kg 12 13 12 7 9
Irska kg 14 14 14 14 16
Italija kg 211 218 225 204 198
Latvija kg 0 0 0 0 0
Litva kg 311 304 300 297 297
Luksemburg kg 1 2 1 2 2
Malta kg 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0
Poljska kg 747 726 733 753 685
Portugalska kg 172 644 178 411 411
Romunija kg 52 42 31 29 29
Slovaška kg 52 51 54 54 58
Slovenija kg 198 162 139 142 148
Španija kg 33 31 27 27 27
Švedska kg 9 10 9 9 9
Združeno kraljestvo kg 843 822 787 763 733
EU-28 kg 3869 4221 3624 3876 3774
Avstrija indeks (1990 = 100) 92 94 91 115 112
Belgija indeks (1990 = 100) 90 55 9 5 10
Bolgarija indeks (1990 = 100) 67 75 80 75 54
Hrvaška indeks (1990 = 100) 90 90 89 89 89
Ciper indeks (1990 = 100) 67 68 71 106 115
Češka indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0
Danska indeks (1990 = 100) 39 40 39 39 40
Estonija indeks (1990 = 100) 50 43 42 47 50
Finska indeks (1990 = 100) 49 49 48 47 48
Francija indeks (1990 = 100) 33 30 31 31 26
Nemčija indeks (1990 = 100) 14 14 14 14 14
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 34 36 32 21 24
Irska indeks (1990 = 100) 34 33 33 34 38
Italija indeks (1990 = 100) 73 75 77 70 68
Latvija indeks (1990 = 100) 10 9 6 6 6
Litva indeks (1990 = 100) 83 81 80 79 79
Luksemburg indeks (1990 = 100) 4 5 4 7 7
Malta indeks (1990 = 100) 17 13 8 4 0
Nizozemska indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 93 91 92 94 86
Portugalska indeks (1990 = 100) 275 1026 284 655 655
Romunija indeks (1990 = 100) 39 31 23 21 21
Slovaška indeks (1990 = 100) 78 77 81 81 88
Slovenija indeks (1990 = 100) 33 27 23 24 25
Španija indeks (1990 = 100) 137 129 113 112 110
Švedska indeks (1990 = 100) 103 110 99 96 101
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 13 12 12 11 11
EU-28 indeks (1990 = 100) 30 32 28 30 29
Slika ZR13-4: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji po sektorjih, 1990-2014
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote g I-Teq 0.563 0.51 0.569 0.544 0.535 0.551 0.497 0.546 0.579 0.512
Raba goriv v industriji g I-Teq 1.554 1.369 1.13 0.971 0.85 0.915 0.906 0.853 0.998 0.762
Cestni promet g I-Teq 0.288 0.272 0.304 0.363 0.407 0.438 0.494 0.493 0.428 0.415
Ostali promet g I-Teq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju g I-Teq 10.956 11.905 11.018 10.28 9.507 9.187 9.014 8.662 8.522 8.549
Ubežne emisije g I-Teq 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004 0.002 0.002
Industrijski procesi in raba topil g I-Teq 5.17 3.294 3.293 2.856 1.945 1.977 1.672 1.855 1.995 1.996
Odpadki g I-Teq 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.001 0 0.001 0.001
Kmetijstvo g I-Teq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj g I-Teq 18.534 17.354 16.318 15.018 13.246 13.072 12.586 12.412 12.525 12.237
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote g I-Teq 0.532 0.578 0.612 0.581 0.596 0.617 0.634 0.646 0.719 0.639
Raba goriv v industriji g I-Teq 0.705 0.973 1.217 1.212 1.265 1.335 1.251 1.168 1.198 0.932
Cestni promet g I-Teq 0.432 0.436 0.418 0.411 0.376 0.368 0.364 0.362 0.385 0.35
Ostali promet g I-Teq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju g I-Teq 8.431 8.287 8.401 8.552 8.63 8.725 8.804 8.855 8.951 11.317
Ubežne emisije g I-Teq 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil g I-Teq 2.306 2.257 2.269 2.462 2.522 2.601 2.817 2.941 2.948 2.113
Odpadki g I-Teq 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003
Kmetijstvo g I-Teq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj g I-Teq 12.409 12.532 12.918 13.22 13.391 13.648 13.872 13.975 14.203 15.355
2010 2011 2012 2013 2014
Proizvodnja elektrike in toplote g I-Teq 0.648 0.667 0.638 0.619 0.486
Raba goriv v industriji g I-Teq 0.935 0.885 0.793 0.824 0.928
Cestni promet g I-Teq 0.333 0.34 0.322 0.29 0.274
Ostali promet g I-Teq 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju g I-Teq 11.668 11.43 11.269 11.582 9.643
Ubežne emisije g I-Teq 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil g I-Teq 2.711 2.66 2.386 2.443 2.364
Odpadki g I-Teq 0.004 0.004 0.004 0.008 0.009
Kmetijstvo g I-Teq 0 0 0 0 0
skupaj g I-Teq 16.299 15.987 15.413 15.766 13.704
Slika ZR13-5: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija g I-Teq 161 135 77 67 56 58 60 59 56 54
Belgija g I-Teq 576 537 492 448 426 398 385 341 277 192
Bolgarija g I-Teq 74 65 84 86 96 97 99 98 105 89
Hrvaška g I-Teq 29 21 18 17 17 16 18 18 18 17
Ciper g I-Teq 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Češka g I-Teq 1252 1220 1220 1140 1135 1135 922 830 767 643
Danska g I-Teq 67 65 60 54 51 49 46 41 33 29
Estonija g I-Teq 8 8 5 4 4 6 6 6 7 7
Finska g I-Teq 34 34 30 31 37 37 33 33 33 34
Francija g I-Teq 1782 1832 1861 1918 1921 1722 1508 1076 976 649
Nemčija g I-Teq 750 624 494 364 246 231 207 197 184 165
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 113 110 84 85 73 70 72 71 61 59
Irska g I-Teq 67 66 58 57 52 49 50 46 44 39
Italija g I-Teq 504 518 497 473 464 484 450 456 447 425
Latvija g I-Teq 25 27 25 25 24 24 25 25 25 29
Litva g I-Teq 23 24 13 16 15 15 17 17 18 17
Luksemburg g I-Teq 13 13 12 13 12 21 12 8 8 8
Malta g I-Teq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska g I-Teq 742 641 499 356 213 66 59 53 46 39
Poljska g I-Teq 278 289 294 331 300 303 307 295 235 239
Portugalska g I-Teq 525 524 520 527 524 524 582 670 515 461
Romunija g I-Teq 3073 2871 2669 2467 2265 2063 1861 1659 1457 1255
Slovaška g I-Teq 169 165 161 157 153 150 142 134 167 132
Slovenija g I-Teq 19 17 16 15 13 13 13 12 13 12
Španija g I-Teq 181 185 193 191 184 157 155 119 117 121
Švedska g I-Teq 67 60 57 54 51 47 46 44 42 42
Združeno kraljestvo g I-Teq 1303 1275 1227 1035 815 843 574 528 433 399
EU-28 g I-Teq 11836 11329 10667 9934 9151 8584 7650 6839 6088 5159
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 84 48 42 35 36 37 37 35 33
Belgija indeks (1990 = 100) 100 93 85 78 74 69 67 59 48 33
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 87 114 117 130 131 133 133 142 121
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 72 60 57 56 54 60 61 61 58
Ciper indeks (1990 = 100) 100 102 105 108 109 111 112 114 115 117
Češka indeks (1990 = 100) 100 97 97 91 91 91 74 66 61 51
Danska indeks (1990 = 100) 100 97 89 81 75 73 68 61 48 42
Estonija indeks (1990 = 100) 100 99 66 52 52 69 78 78 88 88
Finska indeks (1990 = 100) 100 98 87 90 108 108 97 97 97 99
Francija indeks (1990 = 100) 100 103 104 108 108 97 85 60 55 36
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 83 66 49 33 31 28 26 25 22
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 98 74 76 65 63 64 63 54 52
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 86 85 78 74 75 68 66 58
Italija indeks (1990 = 100) 100 103 99 94 92 96 89 91 89 84
Latvija indeks (1990 = 100) 100 107 98 101 98 98 102 100 99 117
Litva indeks (1990 = 100) 100 106 58 71 67 67 73 73 77 75
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 97 90 97 88 160 88 57 59 61
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 86 67 48 29 9 8 7 6 5
Poljska indeks (1990 = 100) 100 104 106 119 108 109 111 106 85 86
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 100 99 100 100 100 111 128 98 88
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 74 67 61 54 47 41
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 95 93 91 89 84 79 99 78
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 94 88 81 71 71 68 67 68 66
Španija indeks (1990 = 100) 100 102 107 106 102 87 86 66 65 67
Švedska indeks (1990 = 100) 100 90 85 81 76 70 68 66 64 62
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 98 94 79 63 65 44 41 33 31
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 90 84 77 73 65 58 51 44
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija g I-Teq 52 52 38 36 36 38 37 36 37 33
Belgija g I-Teq 117 78 59 60 63 60 59 58 70 52
Bolgarija g I-Teq 112 91 95 113 123 110 147 90 74 46
Hrvaška g I-Teq 19 17 17 18 19 18 18 17 16 16
Ciper g I-Teq 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Češka g I-Teq 481 495 333 512 320 305 74 60 92 60
Danska g I-Teq 32 32 28 32 26 26 27 31 30 26
Estonija g I-Teq 7 7 7 7 6 6 5 7 7 6
Finska g I-Teq 34 32 33 31 30 12 12 12 14 11
Francija g I-Teq 557 425 397 277 357 236 163 161 148 130
Nemčija g I-Teq 151 130 108 90 71 70 72 72 73 63
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 56 56 55 51 47 45 46 42 40 51
Irska g I-Teq 40 40 47 50 42 39 39 32 33 33
Italija g I-Teq 404 321 293 315 288 329 351 391 399 314
Latvija g I-Teq 23 32 26 26 30 27 32 35 21 21
Litva g I-Teq 17 18 18 19 19 19 20 19 20 21
Luksemburg g I-Teq 5 2 2 2 2 1 2 1 2 2
Malta g I-Teq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska g I-Teq 31 32 31 29 29 29 29 29 31 30
Poljska g I-Teq 209 214 210 245 217 209 223 210 218 207
Portugalska g I-Teq 329 174 159 142 135 126 118 216 258 262
Romunija g I-Teq 1053 851 649 447 245 210 279 210 222 183
Slovaška g I-Teq 107 93 83 68 65 86 61 60 64 37
Slovenija g I-Teq 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
Španija g I-Teq 126 116 116 119 120 117 121 125 120 113
Švedska g I-Teq 39 41 41 41 43 46 44 43 45 44
Združeno kraljestvo g I-Teq 328 319 289 285 297 265 237 220 229 210
EU-28 g I-Teq 4347 3685 3149 3032 2644 2444 2232 2193 2278 1988
Avstrija indeks (1990 = 100) 32 32 23 23 23 24 23 23 23 21
Belgija indeks (1990 = 100) 20 14 10 10 11 10 10 10 12 9
Bolgarija indeks (1990 = 100) 151 124 128 153 166 149 199 122 101 62
Hrvaška indeks (1990 = 100) 64 58 56 63 63 62 62 59 53 54
Ciper indeks (1990 = 100) 117 119 120 41 17 18 18 20 20 18
Češka indeks (1990 = 100) 38 40 27 41 26 24 6 5 7 5
Danska indeks (1990 = 100) 47 47 41 48 38 39 40 45 44 38
Estonija indeks (1990 = 100) 83 81 85 85 77 71 62 83 83 76
Finska indeks (1990 = 100) 99 93 97 91 89 35 36 35 42 31
Francija indeks (1990 = 100) 31 24 22 16 20 13 9 9 8 7
Nemčija indeks (1990 = 100) 20 17 14 12 9 9 10 10 10 8
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 50 50 49 45 42 40 41 37 36 45
Irska indeks (1990 = 100) 60 60 69 75 63 58 57 47 49 49
Italija indeks (1990 = 100) 80 64 58 62 57 65 70 78 79 62
Latvija indeks (1990 = 100) 94 130 102 105 119 108 130 140 82 86
Litva indeks (1990 = 100) 76 78 79 81 82 84 88 85 88 89
Luksemburg indeks (1990 = 100) 41 18 17 15 12 11 12 10 13 16
Malta indeks (1990 = 100) 97 97 96 96 96 95 95 95 95 95
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 75 77 76 88 78 75 80 76 79 75
Portugalska indeks (1990 = 100) 63 33 30 27 26 24 23 41 49 50
Romunija indeks (1990 = 100) 34 28 21 15 8 7 9 7 7 6
Slovaška indeks (1990 = 100) 64 55 49 40 39 51 36 36 38 22
Slovenija indeks (1990 = 100) 67 68 70 71 72 74 75 75 77 83
Španija indeks (1990 = 100) 70 64 64 66 66 65 67 69 67 63
Švedska indeks (1990 = 100) 59 62 61 61 64 68 67 64 67 66
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 25 24 22 22 23 20 18 17 18 16
EU-28 indeks (1990 = 100) 37 31 27 26 22 21 19 19 19 17
2010 2011 2012 2013 2014
Avstrija g I-Teq 37 34 34 38 32
Belgija g I-Teq 53 44 50 43 36
Bolgarija g I-Teq 43 51 57 60 50
Hrvaška g I-Teq 12 12 13 11 20
Ciper g I-Teq 0 0 0 1 0
Češka g I-Teq 80 63 28 26 29
Danska g I-Teq 26 24 23 22 22
Estonija g I-Teq 6 6 5 4 4
Finska g I-Teq 15 13 14 12 13
Francija g I-Teq 141 132 119 123 117
Nemčija g I-Teq 71 68 65 66 62
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 52 55 53 45 44
Irska g I-Teq 31 30 29 30 28
Italija g I-Teq 311 270 287 283 269
Latvija g I-Teq 17 17 18 16 16
Litva g I-Teq 21 20 21 26 27
Luksemburg g I-Teq 2 2 1 1 1
Malta g I-Teq 9 1 1 12 5
Nizozemska g I-Teq 31 31 25 25 22
Poljska g I-Teq 228 228 241 243 241
Portugalska g I-Teq 203 183 102 132 128
Romunija g I-Teq 203 212 220 191 195
Slovaška g I-Teq 61 46 50 47 53
Slovenija g I-Teq 16 16 15 16 14
Španija g I-Teq 119 122 116 122 127
Švedska g I-Teq 49 45 44 45 42
Združeno kraljestvo g I-Teq 229 209 211 216 215
EU-28 g I-Teq 2065 1937 1844 1854 1811
Avstrija indeks (1990 = 100) 23 21 21 23 20
Belgija indeks (1990 = 100) 9 8 9 8 6
Bolgarija indeks (1990 = 100) 59 69 77 81 67
Hrvaška indeks (1990 = 100) 40 42 45 37 68
Ciper indeks (1990 = 100) 17 17 19 26 17
Češka indeks (1990 = 100) 6 5 2 2 2
Danska indeks (1990 = 100) 39 36 33 32 33
Estonija indeks (1990 = 100) 79 78 59 45 49
Finska indeks (1990 = 100) 43 38 40 36 39
Francija indeks (1990 = 100) 8 7 7 7 7
Nemčija indeks (1990 = 100) 10 9 9 9 8
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 47 49 47 40 39
Irska indeks (1990 = 100) 47 44 43 45 41
Italija indeks (1990 = 100) 62 54 57 56 53
Latvija indeks (1990 = 100) 67 68 71 63 62
Litva indeks (1990 = 100) 93 89 90 115 118
Luksemburg indeks (1990 = 100) 13 13 7 7 8
Malta indeks (1990 = 100) 849 96 103 1151 447
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4 3 3 3
Poljska indeks (1990 = 100) 82 82 87 88 87
Portugalska indeks (1990 = 100) 39 35 20 25 24
Romunija indeks (1990 = 100) 7 7 7 6 6
Slovaška indeks (1990 = 100) 36 28 30 28 31
Slovenija indeks (1990 = 100) 88 86 83 85 74
Španija indeks (1990 = 100) 66 68 64 68 70
Švedska indeks (1990 = 100) 74 67 66 68 63
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 18 16 16 17 17
EU-28 indeks (1990 = 100) 17 16 16 16 15
Slika ZR13-6: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2014
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji t 1.4 1.3 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Cestni promet t 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 6.3 7.2 6.4 5.6 4.9 4.6 4.4 4 3.9 3.9
Ubežne emisije t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 1 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 8.7 9.2 8.2 7.3 6.3 6 5.7 5.3 5.3 5.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji t 0.7 0.8 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.7
Cestni promet t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.9
Ubežne emisije t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.4
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 5.1 5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 6.1
2010 2011 2012 2013 2014
Proizvodnja elektrike in toplote t 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji t 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
Cestni promet t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ostali promet t 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 5 4.9 4.8 5 4.1
Ubežne emisije t 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Odpadki t 0 0 0 0 0
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0
skupaj t 6.3 6.4 6.3 6.4 5.6
Slika ZR13-7: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 16 17 12 9 9 9 9 8 8 8
Belgija t 79 77 72 66 65 66 65 59 57 56
Bolgarija t 50 44 55 62 65 66 68 73 69 58
Hrvaška t 16 10 6 5 5 5 6 6 6 5
Ciper t 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Češka t 752 747 1131 1115 951 1357 971 657 657 557
Danska t 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Estonija t 9 9 6 5 6 10 12 12 9 9
Finska t 15 12 12 12 17 17 16 15 15 16
Francija t 45 52 51 49 43 43 46 40 40 37
Nemčija t 378 295 226 204 175 165 155 178 165 162
Grčija t NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska t 85 83 48 51 37 33 35 33 22 22
Irska t 49 48 40 39 34 31 31 28 29 22
Italija t 99 101 95 97 98 101 95 101 99 100
Latvija t 17 19 16 17 17 17 17 17 17 19
Litva t 18 19 9 10 9 8 9 9 10 9
Luksemburg t 5 5 4 5 4 3 2 2 1 1
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska t 20 18 16 14 12 10 9 7 6 6
Poljska t 147 168 165 229 211 211 204 191 169 167
Portugalska t 154 151 151 148 146 146 146 148 146 145
Romunija t 274 256 238 219 201 182 164 146 127 109
Slovaška t 29 26 23 21 18 15 14 14 14 14
Slovenija t 9 9 8 7 6 6 6 5 5 5
Španija t 273 274 264 269 268 262 274 285 266 255
Švedska t 18 19 17 17 17 18 18 16 17 18
Združeno kraljestvo t 205 192 171 125 118 94 43 33 25 23
EU-28 t 2767 2657 2844 2805 2540 2883 2424 2091 1987 1829
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 104 75 58 52 54 58 52 49 49
Belgija indeks (1990 = 100) 100 97 91 83 82 83 82 74 71 71
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 88 112 124 131 133 136 147 139 116
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 61 37 35 35 34 39 39 37 34
Ciper indeks (1990 = 100) 100 98 104 106 95 86 81 77 75 72
Češka indeks (1990 = 100) 100 99 150 148 127 181 129 87 87 74
Danska indeks (1990 = 100) 100 114 111 117 115 112 116 114 105 104
Estonija indeks (1990 = 100) 100 97 64 54 69 112 130 130 105 104
Finska indeks (1990 = 100) 100 78 79 80 108 108 104 100 101 104
Francija indeks (1990 = 100) 100 115 113 109 96 97 102 90 88 82
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 78 60 54 46 44 41 47 44 43
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 98 56 61 44 39 41 39 26 26
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 82 81 70 64 64 56 59 46
Italija indeks (1990 = 100) 100 102 96 98 99 102 96 102 100 101
Latvija indeks (1990 = 100) 100 108 93 99 97 95 98 100 99 107
Litva indeks (1990 = 100) 100 106 48 56 50 47 52 52 58 51
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 105 93 98 84 56 52 39 23 23
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 90 80 70 61 51 44 37 31 28
Poljska indeks (1990 = 100) 100 114 112 155 143 144 139 130 115 114
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 98 98 96 95 95 95 96 95 94
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 73 67 60 53 46 40
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 90 81 71 61 51 49 48 48 47
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 106 94 83 73 69 66 61 60 60
Španija indeks (1990 = 100) 100 100 97 99 98 96 100 105 98 94
Švedska indeks (1990 = 100) 100 107 96 94 95 98 101 87 92 102
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 93 83 61 57 46 21 16 12 11
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 103 101 92 104 88 76 72 66
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 7 8 7 6 6 7 6 6 6 5
Belgija t 43 43 37 37 38 37 37 38 36 30
Bolgarija t 57 54 54 62 54 55 57 46 37 26
Hrvaška t 6 5 5 6 6 6 5 4 4 4
Ciper t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Češka t 28 32 29 30 28 27 25 23 24 23
Danska t 6 6 6 7 7 8 9 10 10 9
Estonija t 9 8 8 8 9 8 7 7 7 8
Finska t 14 16 16 16 16 12 13 12 14 15
Francija t 34 32 29 29 28 26 23 22 22 21
Nemčija t 158 167 158 156 148 146 152 146 159 168
Grčija t NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska t 17 18 18 19 17 17 17 14 14 15
Irska t 23 22 21 21 20 21 20 20 21 21
Italija t 68 65 52 65 56 73 81 99 109 96
Latvija t 17 16 16 16 16 14 14 13 13 14
Litva t 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11
Luksemburg t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska t 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5
Poljska t 148 163 158 155 155 156 169 166 139 131
Portugalska t 145 140 130 127 120 116 112 113 112 110
Romunija t 91 72 54 36 17 88 91 92 103 86
Slovaška t 13 14 12 13 16 19 18 18 18 18
Slovenija t 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Španija t 226 210 178 232 206 175 202 208 198 213
Švedska t 15 16 15 17 17 19 20 19 19 13
Združeno kraljestvo t 19 20 18 17 17 16 16 15 17 17
EU-28 t 1165 1147 1043 1097 1022 1069 1117 1116 1106 1066
Avstrija indeks (1990 = 100) 46 46 42 40 39 41 38 37 37 34
Belgija indeks (1990 = 100) 55 55 47 47 48 47 47 48 45 38
Bolgarija indeks (1990 = 100) 114 108 108 124 109 111 114 93 75 52
Hrvaška indeks (1990 = 100) 37 29 30 37 37 36 34 29 27 27
Ciper indeks (1990 = 100) 64 63 61 65 59 54 49 43 40 37
Češka indeks (1990 = 100) 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Danska indeks (1990 = 100) 119 124 121 137 143 160 171 196 184 168
Estonija indeks (1990 = 100) 97 94 93 93 96 87 78 77 81 85
Finska indeks (1990 = 100) 89 101 105 103 104 81 82 81 91 97
Francija indeks (1990 = 100) 76 72 65 65 62 58 51 49 49 48
Nemčija indeks (1990 = 100) 42 44 42 41 39 39 40 39 42 44
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 20 21 22 22 20 20 21 17 17 18
Irska indeks (1990 = 100) 46 44 44 42 42 44 42 40 42 43
Italija indeks (1990 = 100) 68 66 52 65 56 74 82 100 110 97
Latvija indeks (1990 = 100) 98 91 91 94 92 80 79 75 72 79
Litva indeks (1990 = 100) 50 52 53 54 55 57 61 59 61 61
Luksemburg indeks (1990 = 100) 22 24 21 21 21 23 22 21 22 21
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6040
Nizozemska indeks (1990 = 100) 26 25 24 23 32 26 25 27 28 26
Poljska indeks (1990 = 100) 101 111 107 105 106 106 115 113 95 89
Portugalska indeks (1990 = 100) 94 91 84 82 78 75 73 74 73 72
Romunija indeks (1990 = 100) 33 26 20 13 6 32 33 34 38 31
Slovaška indeks (1990 = 100) 46 47 43 46 54 66 62 62 63 61
Slovenija indeks (1990 = 100) 58 58 62 63 64 65 65 65 65 70
Španija indeks (1990 = 100) 83 77 65 85 75 64 74 76 73 78
Švedska indeks (1990 = 100) 84 87 86 95 94 104 108 104 105 71
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 9 10 9 8 8 8 8 7 8 8
EU-28 indeks (1990 = 100) 42 41 38 40 37 39 40 40 40 39
2010 2011 2012 2013 2014
Avstrija t 6 5 6 6 5
Belgija t 33 31 29 28 23
Bolgarija t 29 32 32 30 28
Hrvaška t 5 5 5 4 8
Ciper t 1 1 1 0 0
Češka t 26 22 23 23 20
Danska t 9 8 7 7 6
Estonija t 8 7 7 7 7
Finska t 17 15 16 16 10
Francija t 23 19 20 21 19
Nemčija t 208 182 173 184 158
Grčija t NE NE NE NE NE
Madžarska t 17 19 18 17 15
Irska t 20 18 18 19 16
Italija t 96 74 91 86 77
Latvija t 11 11 11 10 10
Litva t 11 11 11 11 10
Luksemburg t 1 1 0 1 1
Malta t 0 0 0 0 0
Nizozemska t 5 5 5 5 5
Poljska t 148 143 145 155 143
Portugalska t 109 114 115 117 116
Romunija t 87 84 83 79 80
Slovaška t 18 19 19 20 19
Slovenija t 6 6 6 6 6
Španija t 223 233 171 265 266
Švedska t 13 14 13 13 12
Združeno kraljestvo t 21 19 22 25 24
EU-28 t 1150 1096 1046 1156 1116
Avstrija indeks (1990 = 100) 37 33 34 38 30
Belgija indeks (1990 = 100) 41 39 37 36 29
Bolgarija indeks (1990 = 100) 59 64 64 61 56
Hrvaška indeks (1990 = 100) 30 30 29 27 51
Ciper indeks (1990 = 100) 34 35 32 24 27
Češka indeks (1990 = 100) 3 3 3 3 3
Danska indeks (1990 = 100) 172 152 141 139 122
Estonija indeks (1990 = 100) 94 80 80 80 78
Finska indeks (1990 = 100) 110 98 106 101 63
Francija indeks (1990 = 100) 50 43 45 47 43
Nemčija indeks (1990 = 100) 55 48 46 49 42
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 20 22 21 20 17
Irska indeks (1990 = 100) 40 37 36 38 34
Italija indeks (1990 = 100) 97 75 92 87 78
Latvija indeks (1990 = 100) 60 62 62 56 55
Litva indeks (1990 = 100) 64 63 63 62 58
Luksemburg indeks (1990 = 100) 22 19 10 11 11
Malta indeks (1990 = 100) 6498 5059 5016 5875 7467
Nizozemska indeks (1990 = 100) 24 25 23 23 23
Poljska indeks (1990 = 100) 101 97 98 106 97
Portugalska indeks (1990 = 100) 71 74 74 76 75
Romunija indeks (1990 = 100) 32 30 30 29 29
Slovaška indeks (1990 = 100) 62 65 66 67 66
Slovenija indeks (1990 = 100) 73 73 72 73 64
Španija indeks (1990 = 100) 82 85 63 97 97
Švedska indeks (1990 = 100) 73 75 71 71 67
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 10 9 11 12 12
EU-28 indeks (1990 = 100) 42 40 38 42 40
Slika ZR13-8: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2014
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Agencija RS za okolje, 2016.

Prikaži podatke
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0.366 0.33 0.374 0.358 0.348 0.359 0.328 0.361 0.384 0.339
Raba goriv v industriji kg 0.027 0.022 0.024 0.019 0.021 0.022 0.022 0.023 0.027 0.014
Cestni promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0.082 0.083 0.082 0.081 0.081 0.08 0.08 0.08 0.079 0.079
Ubežne emisije kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil kg 46.269 40.304 37.152 37.344 37.141 37.059 35.838 37.183 36.902 37.442
Odpadki kg 0.002 0.002 0.003 0.003 0.015 0.002 0.002 0.023 0.022 0.012
Kmetijstvo kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 46.747 40.741 37.634 37.805 37.605 37.522 36.27 37.668 37.413 37.886
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0.352 0.383 0.406 0.384 0.394 0.395 0.404 0.412 0.408 0.393
Raba goriv v industriji kg 0.018 0.022 0.027 0.034 0.04 0.051 0.047 0.038 0.045 0.042
Cestni promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0.08 0.07 0.072 0.073 0.074 0.076 0.077 0.079 0.08 0.103
Ubežne emisije kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil kg 37.839 37.759 0 0 0 0 0 0 0 0
Odpadki kg 0.015 0.032 0.048 0.058 0.018 0.016 0.016 0.022 0.021 0.027
Kmetijstvo kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 38.304 38.267 0.552 0.549 0.527 0.538 0.544 0.551 0.554 0.565
    2010 2011 2012 2013 2014
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0.407 0.413 0.391 0.377 0.291
Raba goriv v industriji kg 0.058 0.049 0.051 0.057 0.079
Cestni promet kg 0 0 0 0 0
Ostali promet kg 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0.108 0.107 0.107 0.111 0.092
Ubežne emisije kg 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil kg 0 0 0 0 0
Odpadki kg 0.075 0.074 0.066 0.069 0.046
Kmetijstvo kg 0 0 0 0 0
skupaj kg 0.648 0.643 0.615 0.613 0.508
Slika ZR13-9: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg 92 85 70 64 52 53 56 52 49 48
Belgija kg 70 67 63 87 136 199 195 213 193 219
Bolgarija kg 23 15 19 27 21 25 20 20 17 15
Hrvaška kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13
Danska kg 27 45 27 20 10 8 8 9 8 7
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 39 39 39 39 38 38 41 41 41 40
Francija kg 1197 1218 1245 628 73 70 71 63 57 49
Nemčija kg 27 32 17 12 10 8 9 9 5 12
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Irska kg 41 41 41 41 41 41 41 1 1 1
Italija kg 43 42 41 40 38 38 42 42 38 24
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 45 36 29 21 10 1 2 2 3 2
Poljska kg 7 7 8 8 9 10 11 11 10 10
Portugalska kg 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4
Romunija kg 99 92 85 78 71 64 57 50 43 36
Slovaška kg 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Slovenija kg 47 41 38 38 38 38 36 38 37 38
Španija kg 326 223 66 266 202 150 140 200 227 177
Švedska kg 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Združeno kraljestvo kg 3753 3662 4108 4568 5061 5291 5293 5371 5675 91
EU-28 kg 5853 5663 5915 5956 5832 6058 6048 6147 6431 795
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 92 76 70 56 58 61 56 54 52
Belgija indeks (1990 = 100) 100 96 90 124 194 284 278 303 275 312
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 65 84 118 93 108 89 87 75 64
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 71 65 61 59 61 70 75 72 68
Ciper indeks (1990 = 100) 100 102 105 108 110 112 114 115 115 116
Češka indeks (1990 = 100) 100 121 143 164 186 207 229 250 272 293
Danska indeks (1990 = 100) 100 163 99 73 35 31 31 33 28 25
Estonija indeks (1990 = 100) 100 97 85 74 111 173 192 199 172 164
Finska indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 99 98 104 106 106 104
Francija indeks (1990 = 100) 100 102 104 52 6 6 6 5 5 4
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 119 62 43 39 29 35 34 20 45
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 105 111 108 108 109 110 111 113 112
Irska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 2 2 2
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 94 92 89 88 98 98 88 54
Latvija indeks (1990 = 100) 100 109 110 119 118 130 132 131 125 127
Litva indeks (1990 = 100) 100 101 65 61 62 54 61 61 172 67
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 101 98 100 101 315 182 124 294 306
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 81 63 46 23 3 5 5 6 5
Poljska indeks (1990 = 100) 100 97 110 113 114 128 145 142 134 131
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 89 112 112 117 118 120 126 107 112
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 44 37
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 96 94 91 89 84 79 96 75
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87 81 81 80 80 78 81 80 81
Španija indeks (1990 = 100) 100 68 20 81 62 46 43 61 70 54
Švedska indeks (1990 = 100) 100 106 109 111 118 124 135 125 126 119
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 98 109 122 135 141 141 143 151 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 97 101 102 100 103 103 105 110 14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg 44 46 42 41 41 43 40 39 39 35
Belgija kg 51 21 22 21 21 20 21 21 22 15
Bolgarija kg 20 19 17 21 22 21 25 23 26 23
Hrvaška kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 14 18 13 11 9 9 7 7 6 5
Danska kg 6 6 3 4 3 4 4 4 4 3
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 42 21 15 12 30 36 40 42 23 31
Francija kg 44 35 27 21 16 12 6 6 7 7
Nemčija kg 9 5 4 8 4 9 9 8 8 7
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1
Irska kg 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Italija kg 25 35 31 33 24 21 28 27 27 16
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Poljska kg 11 10 10 10 10 10 9 11 11 11
Portugalska kg 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3
Romunija kg 29 22 15 8 1 4 4 3 4 3
Slovaška kg 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Slovenija kg 38 38 1 1 1 1 1 1 1 1
Španija kg 180 163 170 200 123 135 21 32 31 14
Švedska kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Združeno kraljestvo kg 77 68 63 59 72 69 64 55 51 34
EU-28 kg 605 519 445 463 390 405 293 294 272 217
Avstrija indeks (1990 = 100) 48 50 45 44 44 47 44 43 43 38
Belgija indeks (1990 = 100) 72 30 31 30 29 28 30 30 31 21
Bolgarija indeks (1990 = 100) 86 83 73 92 95 90 111 102 115 99
Hrvaška indeks (1990 = 100) 80 72 72 82 81 79 81 77 73 74
Ciper indeks (1990 = 100) 117 118 120 39 14 15 15 16 15 13
Češka indeks (1990 = 100) 315 387 284 241 202 191 160 144 124 108
Danska indeks (1990 = 100) 21 21 12 13 12 14 14 14 13 10
Estonija indeks (1990 = 100) 165 167 159 162 177 150 134 164 173 160
Finska indeks (1990 = 100) 107 55 38 31 77 93 104 109 58 79
Francija indeks (1990 = 100) 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 35 17 16 30 14 32 34 30 30 25
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 110 110 101 98 92 74 65 55 61 53
Irska indeks (1990 = 100) 3 2 2 5 6 5 4 4 4 4
Italija indeks (1990 = 100) 57 80 73 75 55 49 64 63 63 38
Latvija indeks (1990 = 100) 120 141 131 136 145 139 145 146 123 136
Litva indeks (1990 = 100) 180 88 111 124 138 137 143 152 154 159
Luksemburg indeks (1990 = 100) 153 260 132 145 152 151 216 240 191 225
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 3 6 6 6 4 4 4 3 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 148 134 133 134 133 127 126 146 146 148
Portugalska indeks (1990 = 100) 106 48 53 52 71 75 82 91 93 86
Romunija indeks (1990 = 100) 30 23 15 8 1 4 4 3 4 3
Slovaška indeks (1990 = 100) 53 46 47 44 50 55 44 50 46 35
Slovenija indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 55 50 52 61 38 41 7 10 9 4
Švedska indeks (1990 = 100) 117 128 130 148 149 154 158 167 175 171
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
EU-28 indeks (1990 = 100) 10 9 8 8 7 7 5 5 5 4
2010 2011 2012 2013 2014
Avstrija kg 40 37 62 144 141
Belgija kg 14 30 20 9 9
Bolgarija kg 19 22 16 14 16
Hrvaška kg 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0
Češka kg 6 5 4 4 4
Danska kg 3 3 2 3 3
Estonija kg 0 0 0 0 0
Finska kg 13 30 13 21 26
Francija kg 7 7 7 7 6
Nemčija kg 8 8 7 7 10
Grčija kg NE NE NE NE NE
Madžarska kg 2 2 1 1 1
Irska kg 2 2 2 2 2
Italija kg 14 17 22 21 21
Latvija kg 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 1 1 0 0 0
Malta kg 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 2 2 3 3 3
Poljska kg 13 13 13 13 14
Portugalska kg 3 3 3 3 3
Romunija kg 3 4 3 3 3
Slovaška kg 1 1 1 1 1
Slovenija kg 1 1 1 1 1
Španija kg 4 4 4 4 4
Švedska kg 3 3 3 3 3
Združeno kraljestvo kg 32 23 22 18 21
EU-28 kg 192 215 211 282 292
Avstrija indeks (1990 = 100) 44 40 67 157 153
Belgija indeks (1990 = 100) 21 42 28 12 13
Bolgarija indeks (1990 = 100) 83 94 72 60 69
Hrvaška indeks (1990 = 100) 74 82 87 82 163
Ciper indeks (1990 = 100) 11 12 13 15 19
Češka indeks (1990 = 100) 135 99 90 96 81
Danska indeks (1990 = 100) 10 10 9 10 9
Estonija indeks (1990 = 100) 180 163 171 174 144
Finska indeks (1990 = 100) 32 77 35 55 67
Francija indeks (1990 = 100) 1 1 1 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 29 29 26 27 37
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 70 67 54 47 47
Irska indeks (1990 = 100) 4 4 4 4 4
Italija indeks (1990 = 100) 33 38 52 48 50
Latvija indeks (1990 = 100) 118 121 135 135 142
Litva indeks (1990 = 100) 164 161 190 275 333
Luksemburg indeks (1990 = 100) 219 210 98 93 101
Malta indeks (1990 = 100) 100 103 103 103 71
Nizozemska indeks (1990 = 100) 5 6 6 6 6
Poljska indeks (1990 = 100) 176 168 178 174 181
Portugalska indeks (1990 = 100) 65 86 81 87 89
Romunija indeks (1990 = 100) 3 4 3 3 3
Slovaška indeks (1990 = 100) 35 42 37 33 39
Slovenija indeks (1990 = 100) 1 1 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 1 1 1 1 1
Švedska indeks (1990 = 100) 197 188 190 193 181
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 1 1 1 0 1
EU-28 indeks (1990 = 100) 3 4 4 5 5

Cilji

 • zmanjšati izpuste dioksinov/furanov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in heksaklorobenzena pod mejno raven iz leta 1990;
 • opustiti proizvodnjo in uporabo POP-sov: aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorobenzen, mireks, PCB in toksafen;
 • strogo omejiti rabo DDT, HCH (vključno z lindanom) in PCB;
 • zmanjšati izpuste s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo, iz industrijskih procesov (obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja bakra, proizvodnja jekla, sekundarna industrija aluminija, proizvodnja koksa, proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industriji in gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov.

Obstojna organska onesnaževala (POPs) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.

Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) so se v Sloveniji v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 75 odstotkov, in sicer iz 599 kg/leto na 148 kg/leto, predvsem zaradi opuščanja rabe električne opreme, ki vsebuje PCB. Glavni viri PCB so bili leta 2014 industrijski procesi in raba topil. Izpusti PCB v EU-28 so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 71 %, največje zmanjšanje je dosegla Nizozemska, največji porast pa Portugalska. Največje izpuste PCB v EU-28 so leta 2014 prispevale Poljska in Združeno kraljestvo, najnižje pa Nizozemska in Malta.

Izpusti dioksinov in furanov so se v obdobju 1990-2014 v Sloveniji zmanjšali za 26 %, iz 19 g I-Teq leta 1990 na 14 g I-Teq leta 2014, predvsem zaradi zmanjševanja izpustov iz industrijskih procesov in rabe topil. Glavni vir izpustov dioksinov in furanov je raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju. Velik delež pri izpustih predstavljajo tudi industrijski procesi. Zmanjševanje izpustov dioksinov in furanov v Sloveniji po letu 2000 ni zaznati zaradi večje porabe trdnih energentov v malih kuriščih. Izpusti dioksinov in furanov so se v EU-28 v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 85 %, največje zmanjšanje je dosegla Češka, največje povečanje pa Malta. Največje izpuste dioksinov in furanov v EU-28 sta leta 2014 beležili Poljska in Italija, najmanj pa Ciper in Luksemburg.

Mala individualna kurišča, ki kurijo lesno biomaso, so viri nizkih izpustov in dejansko onesnažujejo prizemni sloj zraka, ki ima največji vpliv na ekosisteme ter zdravje ljudi. V preteklosti je bilo veliko napora vloženega v zamenjavo trdnih goriv z ekološko bolj primernimi tekočimi in zlasti plinastimi gorivi, zato se je zrak v mestih izboljševal. Danes je aktualno uvajanje biomase, predvsem zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov, ker se slednji iz biomase ne štejejo v državne bilance izpustov, saj je biomasa del naravnega cikla vezanja in sproščanja ogljika. Težava je v tem, da spodbujanje kurjenja biomase za ogrevanja v malih kuriščih pomeni večje onesnaževanje zraka s prašnimi delci, hlapnimi organskimi spojinami in obstojnimi organskimi onesnaževali, predvsem dioksini. Zato je kurjenje biomase smotrno le v objektih, v katerih je poskrbljeno za ustrezno čiščenje dimnih plinov, v široki rabi pa je množična uporaba biomase, z izjemo sodobnih kurilnih naprav, ki imajo nižje izpuste, lahko vprašljiva, saj se urbana okolja že danes spopadajo s prevelikimi količinami delcev v ozračju.

Skupni izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) predstavljajo vsoto štirih onesnaževal:  benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3)piren. Skupni izpusti PAH so v Sloveniji upadli iz 9 t/leto v letu 1990 na 6 t/leto v letu 2014. Glavni vir izpustov PAH v Sloveniji so leta 2014 predstavljala mala kurišča (74 %), predvsem zgorevanje biomase. Izpusti PAH so se v obdobju 1990-2014 v EU-28 zmanjšali za 60 %. Izpuste je najbolj zmanjšala Češka, največje povečanje pa beleži Malta. Največje izpuste PAH v EU-28 so leta 2014 prispevale Španija, Nemčija in Poljska, najmanjše izpuste pa so prispevali Malta, Ciper in Luksemburg. Točkasti viri izpustov PAH so običajno prihajali iz malih kurišč, zgorevanja premoga in lesa za ogrevanje stanovanj, iz industrijskih procesov proizvodnje kovin in iz prometa, vendar so se v devetdesetih letih v EU zmanjšali zaradi opuščanja premoga v stanovanjski rabi, izboljšanja tehnologij za zmanjševanje izpustov pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi strožjih predpisov o izpustih iz cestnega prometa. Eden od vzrokov za povečanje izpustov na Danskem je posledica ukrepov politike, ki spodbujajo kurjenje obnovljivih materialov (npr. les) v danskih gospodinjstvih. Zgorevanje lesa proizvaja tudi izpuste PAH in v tem primeru, je ob reševanju enega okoljskega vprašanja (podnebne spremembe), nastal drug (onesnažen zrak), vendar so izpusti PAH na Danskem relativno nizki v primerjavi z drugimi državami.

Heksaklorobenzen (HCB) se je v preteklosti intenzivno uporabljal kot fungicid (pri setvi), danes je njegova uporaba prepovedana. Kljub prepovedi se lahko v manjših količinah še vedno pojavlja v okolju. Vir heksaklorobenzena je namreč lahko uporaba drugih kloriranih sredstev za varstvo rastlin, uporaba pri zaščiti lesa, nepopolno zgorevanje fosilnih goriv in snovi, ki vsebujejo klor ter odpadki, nastali pri proizvodnji ali predelavi kloriranih topil, sredstev za varstvo rastlin. Izpusti heksaklorbenzena so se v Sloveniji v obdobju 1990-2014 zmanjšali iz 47 kg na 0,5 kg oziroma za 99 %. Vzrok zmanjšanja izpustov je tehnološka izboljšava (opustitev heksakloroetana) v proizvodnji aluminija leta 2002. Glavni vir izpustov HCB v ozračje je v Sloveniji leta 2014 predstavljala proizvodnja elektrike in toplote (57 %). Izpusti HCB so se v obdobju 1990-2014 v EU-28 zmanjšali za 95 %, največje zmanjšanje izpustov je dosegla Francija, največje povečanje je bilo zaznati v Litvi. Največje izpuste HCB v EU-28 je leta 2014 prispevala Avstrija.

Zakonodajo o izpustih obstojnih organskih onesnaževal na ravni Evropske unije zajema Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), katerega končni cilj je odpraviti vse izpuste in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Slovenija je ratificirala tudi Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (2001 UNEP), katere cilj je zmanjšati in dokončno zaustaviti proizvodnjo, rabo, skladiščenje in izpuste POP-sov, kot tudi uničenje obstoječih zalog. Predvideva ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje izpustov, ki izhajajo iz namerne in nenamerne proizvodnje in rabe. Namerava zagotoviti tehnično in finančno pomoč državam v razvoju in v tranziciji ter predvideva popis izpustov, sodelovanje in izmenjavo informacij.


Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Aarhuškem protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja cilja (LRTAP)

Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)

Skrbnik podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje

Datum zajema podatkov za kazalec: 18. julij 2016

Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2014. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Metodologija obdelave podatkov:

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste obstojnih organskih onesnaževal v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Ubežni izpusti, Promet, Industrijski procesi in raba topil, Odpadki in Kmetijstvo.

Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki o izpustih so zaradi enotne metodologije izračuna mednarodno primerljivi.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Negotovost uporabljenih emisijskih faktorjev je ključna za večjo negotovost ocen emisij.
  • Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
  • Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
  • Relevantnost: 1
  • Točnost: 2
  • Časovna primerljivost: 1
  • Prostorska primerljivost: 2

 

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention)

Skrbnik podatkov: Evropska okoljska agencija  (European Environment Agency – EEA)

Datum zajema podatkov za kazalec: 18. julij 2016

 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.

Geografska pokritost: EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija ni poročala o izpustih onesnaževal zraka.

Metodologija obdelave podatkov: V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA Atmospheric Emission Inventory guidebook, EEA Copenhagen (EEA, 2013).

Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so del mednarodnega poročanja.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.
  • Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
  • Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
  • Relevantnost: 1
  • Točnost: 2
  • Časovna primerljivost: 1
  • Prostorska primerljivost: 2

 Drugi viri in literatura