KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2012 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov (PCDD/DF)) v zrak v obdobju 1990-2012 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2011.


Grafi

Slika ZR13-1: Izpusti obstojnih organskih spojin v Sloveniji, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PCB indeks (1990 = 100) 100 99 89 84 77 70 66 61 59 54
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 100 105 95 86 80 77 77 75 73 72
PAH indeks (1990 = 100) 100 105 99 96 91 91 92 90 90 91
HCB indeks (1990 = 100) 100 87 80 81 80 80 78 81 80 81
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PCB indeks (1990 = 100) 51 48 44 37 34 33 30 24 23 20
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 72 66 66 67 67 66 66 64 66 65
PAH indeks (1990 = 100) 88 79 80 79 78 77 76 74 74 77
HCB indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
2010 2011 2012
PCB indeks (1990 = 100) 18 14 13
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 66 69 64
PAH indeks (1990 = 100) 76 82 78
HCB indeks (1990 = 100) 1 1 1
Slika ZR13-2: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mala kurišča kg 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
industrijske kotlovnice kg 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
tehnološki procesi kg 8 6 5 5 6 6 5 6 6 6
uporaba topil kg 401 401 360 337 310 278 262 243 232 215
odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 417 414 372 348 322 290 273 255 244 227
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika kg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
mala kurišča kg 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
industrijske kotlovnice kg 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2
tehnološki procesi kg 7 7 6 7 7 8 8 9 9 6
uporaba topil kg 201 189 171 141 130 122 109 86 80 70
odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 213 202 184 154 144 136 124 101 96 83
2010 2011 2012
energetika kg 1 1 1
mala kurišča kg 4 5 5
industrijske kotlovnice kg 2 2 1
tehnološki procesi kg 7 7 7
uporaba topil kg 63 45 38
odpadki kg 0 0 0
skupaj kg 77 59 53
Slika ZR13-3: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Belgija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Bolgarija kg 6 6 7 7 6 5 6 5 6 4
Hrvaška kg 486 456 451 467 467 469 452 461 454 458
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 773 772 741 644 630 623 555 448 458 485
Danska kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Estonija kg 10 10 7 11 8 9 10 10 9 8
Finska kg 314 313 313 295 292 284 270 258 256 226
Francija kg 180 178 169 181 148 159 154 137 135 119
Nemčija kg 1672 1696 1678 1670 1670 1536 1304 1345 1280 1165
Grčija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska kg 151 120 108 106 104 113 99 96 92 93
Irska kg 68 67 64 63 62 63 63 59 56 56
Italija kg 286 279 271 271 276 298 273 277 270 259
Latvija kg 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1
Litva kg 17 16 15 14 13 12 12 12 14 13
Luksemburg kg 73 73 73 73 73 73 73 73 73 60
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 2425 2367 2322 2348 2330 2323 2348 2342 2353 2331
Portugalska kg 63 64 65 66 68 69 70 72 73 75
Romunija kg 135 125 116 106 97 87 78 68 59 49
Slovaška kg 67 61 56 51 45 40 36 33 36 33
Slovenija kg 417 414 372 348 322 290 273 255 244 227
Španija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 6627 6200 5885 5594 5239 4936 4643 4403 4121 3756
EU-28 kg 13786 13234 12730 12330 11865 11404 10734 10367 10002 9430
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 90 109 110 93 84 101 87 90 69
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 94 93 96 96 97 93 95 93 94
Ciper indeks (1990 = 100) 100 94 94 103 95 97 96 96 93 93
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 96 83 81 81 72 58 59 63
Danska indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonija indeks (1990 = 100) 100 100 72 104 79 91 103 102 89 80
Finska indeks (1990 = 100) 100 100 99 94 93 90 86 82 81 72
Francija indeks (1990 = 100) 100 99 94 100 82 88 86 76 75 66
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 101 100 100 100 92 78 80 77 70
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 79 71 70 69 75 65 63 61 62
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 95 93 90 93 93 86 83 83
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 97 104 96 97 94 91
Latvija indeks (1990 = 100) 100 87 72 64 47 27 29 27 23 20
Litva indeks (1990 = 100) 100 95 89 84 78 73 73 73 83 74
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 89 80 183 285 387 290
Poljska indeks (1990 = 100) 100 98 96 97 96 96 97 97 97 96
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102 104 106 108 110 113 115 117 119
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 43 36
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 92 84 76 68 60 54 49 54 49
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 99 89 84 77 70 66 61 59 54
Španija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švedska indeks (1990 = 100) 100 79 80 66 66 71 66 79 92 97
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 94 89 84 79 74 70 66 62 57
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 86 83 78 75 73 68
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Belgija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Bolgarija kg 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3
Hrvaška kg 443 448 449 450 450 450 450 450 450 448
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 474 407 82 3 88 82 89 48 43 33
Danska kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Estonija kg 7 10 9 10 9 9 8 8 9 10
Finska kg 221 209 192 192 180 174 177 164 156 148
Francija kg 106 97 75 74 76 74 72 67 66 58
Nemčija kg 1071 884 712 544 188 194 210 211 218 198
Grčija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska kg 102 101 99 103 93 84 75 66 57 48
Irska kg 58 52 66 79 55 43 42 20 20 18
Italija kg 262 266 270 273 278 275 282 282 275 202
Latvija kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Litva kg 12 13 13 13 24 25 26 29 0 9
Luksemburg kg 47 34 21 8 7 6 5 4 3 2
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 563 593 557 557 582 607 662 655 673 692
Portugalska kg 39 70 98 124 642 809 810 592 929 732
Romunija kg 39 30 20 11 1 224 194 216 201 59
Slovaška kg 33 32 29 29 31 34 34 35 34 31
Slovenija kg 213 202 184 154 144 136 124 101 96 83
Španija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 1334 1269 1182 1149 1119 1058 1003 961 913 816
EU-28 kg 5042 4733 4076 3793 3984 4278 4257 3918 4149 3590
Avstrija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolgarija indeks (1990 = 100) 61 49 68 79 67 64 68 72 69 56
Hrvaška indeks (1990 = 100) 91 92 93 93 93 93 93 93 93 92
Ciper indeks (1990 = 100) 90 94 91 34 14 33 44 59 36 37
Češka indeks (1990 = 100) 61 53 11 0 11 11 11 6 6 4
Danska indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonija indeks (1990 = 100) 70 95 93 101 91 87 79 78 90 95
Finska indeks (1990 = 100) 70 66 61 61 57 55 56 52 50 47
Francija indeks (1990 = 100) 59 54 42 41 42 41 40 37 36 32
Nemčija indeks (1990 = 100) 64 53 43 33 11 12 13 13 13 12
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 68 67 65 68 62 56 50 44 38 32
Irska indeks (1990 = 100) 85 77 98 116 82 64 61 30 29 26
Italija indeks (1990 = 100) 91 93 94 95 97 96 98 98 96 71
Latvija indeks (1990 = 100) 16 20 18 18 18 19 22 24 23 20
Litva indeks (1990 = 100) 73 78 74 76 140 147 154 173 0 52
Luksemburg indeks (1990 = 100) 64 47 29 11 10 8 7 6 4 2
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 193 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 23 24 23 23 24 25 27 27 28 29
Portugalska indeks (1990 = 100) 62 112 157 198 1026 1292 1295 946 1484 1171
Romunija indeks (1990 = 100) 29 22 15 8 1 166 144 160 150 44
Slovaška indeks (1990 = 100) 49 48 43 44 46 52 51 52 51 46
Slovenija indeks (1990 = 100) 51 48 44 37 34 33 30 24 23 20
Španija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švedska indeks (1990 = 100) 101 99 98 113 104 100 90 80 79 73
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 20 19 18 17 17 16 15 15 14 12
EU-28 indeks (1990 = 100) 37 34 30 28 29 31 31 28 30 26
2010 2011
Avstrija kg NR NR
Belgija kg NR NR
Bolgarija kg 4 5
Hrvaška kg 448 447
Ciper kg 0 0
Češka kg 24 24
Danska kg NR NR
Estonija kg 11 10
Finska kg 156 157
Francija kg 60 54
Nemčija kg 232 225
Grčija kg NR NR
Madžarska kg 19 18
Irska kg 17 16
Italija kg 201 219
Latvija kg 1 1
Litva kg 3 12
Luksemburg kg 2 2
Malta kg 0 0
Nizozemska kg 0 0
Poljska kg 742 725
Portugalska kg 1061 829
Romunija kg 75 67
Slovaška kg 34 33
Slovenija kg 77 59
Španija kg NR NR
Švedska kg 0 0
Združeno kraljestvo kg 799 778
EU-28 kg 3966 3679
Avstrija indeks (1990 = 100) 0 0
Belgija indeks (1990 = 100) 0 0
Bolgarija indeks (1990 = 100) 68 75
Hrvaška indeks (1990 = 100) 92 92
Ciper indeks (1990 = 100) 45 44
Češka indeks (1990 = 100) 3 3
Danska indeks (1990 = 100) 0 0
Estonija indeks (1990 = 100) 108 97
Finska indeks (1990 = 100) 50 50
Francija indeks (1990 = 100) 33 30
Nemčija indeks (1990 = 100) 14 13
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 12 12
Irska indeks (1990 = 100) 26 24
Italija indeks (1990 = 100) 70 77
Latvija indeks (1990 = 100) 24 27
Litva indeks (1990 = 100) 16 73
Luksemburg indeks (1990 = 100) 2 2
Malta indeks (1990 = 100) 100 103
Nizozemska indeks (1990 = 100) 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 31 30
Portugalska indeks (1990 = 100) 1696 1324
Romunija indeks (1990 = 100) 56 49
Slovaška indeks (1990 = 100) 51 50
Slovenija indeks (1990 = 100) 18 14
Španija indeks (1990 = 100) 0 0
Švedska indeks (1990 = 100) 81 86
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 12 12
EU-28 indeks (1990 = 100) 29 27
Slika ZR13-4: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji po sektorjih, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika g I-Teq 0.638 0.57 0.574 0.567 0.547 0.546 0.509 0.56 0.57 0.504
mala kurišča g I-Teq 11.456 12.942 11.478 10.394 9.343 8.677 8.745 8.085 7.884 7.948
industrijske kotlovnice g I-Teq 1.003 0.894 0.832 0.751 0.733 0.723 0.695 0.629 0.623 0.426
tehnološki procesi g I-Teq 2.2 1.702 1.581 1.371 1.427 1.628 1.568 1.904 1.939 1.958
cestni promet g I-Teq 0.288 0.272 0.304 0.363 0.407 0.438 0.494 0.493 0.428 0.415
ostali promet g I-Teq 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.013 0.01 0.011 0.011 0.01
odpadki g I-Teq 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.001 0 0.001 0.001
skupaj g I-Teq 15.595 16.39 14.779 13.456 12.468 12.025 12.022 11.682 11.456 11.263
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika g I-Teq 0.511 0.553 0.575 0.549 0.547 0.553 0.563 0.589 0.739 0.639
mala kurišča g I-Teq 7.627 6.644 6.572 6.528 6.313 6.19 6.087 5.936 6.038 6.595
industrijske kotlovnice g I-Teq 0.404 0.54 0.597 0.633 0.8 0.867 0.743 0.537 0.564 0.492
tehnološki procesi g I-Teq 2.201 2.177 2.055 2.245 2.344 2.299 2.598 2.587 2.532 2.072
cestni promet g I-Teq 0.432 0.436 0.418 0.411 0.376 0.368 0.364 0.362 0.385 0.35
ostali promet g I-Teq 0.01 0.01 0.008 0.008 0.007 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005
odpadki g I-Teq 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004
skupaj g I-Teq 11.188 10.361 10.228 10.376 10.389 10.284 10.363 10.021 10.267 10.157
2010 2011 2012
energetika g I-Teq 0.634 0.664 0.653
mala kurišča g I-Teq 6.433 6.945 7.003
industrijske kotlovnice g I-Teq 0.547 0.499 0.45
tehnološki procesi g I-Teq 2.31 2.313 2.098
cestni promet g I-Teq 0.333 0.34 0.322
ostali promet g I-Teq 0.005 0.004 0.004
odpadki g I-Teq 0.004 0.004 0.004
skupaj g I-Teq 10.264 10.77 10.534
Slika ZR13-5: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija g I-Teq 161 135 77 67 56 59 60 59 56 54
Belgija g I-Teq 548 592 558 495 521 481 401 374 280 163
Bolgarija g I-Teq 59 49 70 71 81 81 83 83 80 68
Hrvaška g I-Teq 155 99 85 81 79 83 106 103 94 87
Ciper g I-Teq 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Češka g I-Teq 1252 1220 1220 1140 1135 1135 922 830 767 643
Danska g I-Teq 67 65 60 54 50 51 48 50 32 30
Estonija g I-Teq 6 5 4 4 4 5 5 5 4 3
Finska g I-Teq 37 36 35 37 43 43 42 41 42 44
Francija g I-Teq 1745 1795 1823 1881 1885 1684 1469 1037 934 607
Nemčija g I-Teq 747 622 493 364 244 229 206 197 184 166
Grčija g I-Teq NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska g I-Teq 172 151 126 122 104 95 108 103 94 93
Irska g I-Teq 26 26 25 25 25 25 26 24 21 22
Italija g I-Teq 458 474 457 432 424 442 406 411 400 378
Latvija g I-Teq 27 30 27 29 28 29 30 29 28 28
Litva g I-Teq 20 19 17 15 13 12 9 6 6 5
Luksemburg g I-Teq 46 46 46 47 39 31 24 16 8 7
Malta g I-Teq 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nizozemska g I-Teq 743 642 499 355 213 69 58 52 45 38
Poljska g I-Teq 529 535 517 592 520 515 484 440 381 381
Portugalska g I-Teq 14 14 14 14 14 14 15 16 14 14
Romunija g I-Teq 3073 2871 2669 2467 2265 2063 1861 1659 1457 1255
Slovaška g I-Teq 169 165 161 157 153 150 142 134 167 132
Slovenija g I-Teq 16 16 15 13 12 12 12 12 11 11
Španija g I-Teq 172 175 184 181 173 146 144 112 109 114
Švedska g I-Teq 60 53 50 47 44 40 39 37 35 35
Združeno kraljestvo g I-Teq 1038 1010 990 796 604 670 402 371 291 270
EU-28 g I-Teq 11351 10858 10232 9495 8741 8174 7110 6210 5552 4657
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 84 48 42 35 36 37 37 35 33
Belgija indeks (1990 = 100) 100 108 102 90 95 88 73 68 51 30
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 83 118 120 136 137 141 139 134 115
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 64 55 52 51 54 69 66 61 56
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 105 109 110 111 113 114 115 117
Češka indeks (1990 = 100) 100 97 97 91 91 91 74 66 61 51
Danska indeks (1990 = 100) 100 96 89 80 75 75 71 74 48 44
Estonija indeks (1990 = 100) 100 96 76 63 68 80 87 85 67 61
Finska indeks (1990 = 100) 100 98 94 99 117 115 114 112 114 118
Francija indeks (1990 = 100) 100 103 104 108 108 96 84 59 54 35
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 83 66 49 33 31 28 26 25 22
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 88 73 71 60 55 63 60 54 54
Irska indeks (1990 = 100) 100 100 95 95 95 96 97 92 81 83
Italija indeks (1990 = 100) 100 103 100 94 92 96 88 90 87 82
Latvija indeks (1990 = 100) 100 112 101 108 106 107 112 107 104 104
Litva indeks (1990 = 100) 100 92 83 75 67 58 43 28 30 25
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 84 67 51 34 18 15
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 86 67 48 29 9 8 7 6 5
Poljska indeks (1990 = 100) 100 101 98 112 98 97 92 83 72 72
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 99 100 100 99 101 105 112 100 99
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 74 67 61 54 47 41
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 95 93 91 89 84 79 99 78
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 105 95 86 80 77 77 75 73 72
Španija indeks (1990 = 100) 100 102 107 105 101 85 84 65 63 66
Švedska indeks (1990 = 100) 100 89 84 79 74 67 64 61 59 58
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 97 95 77 58 65 39 36 28 26
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 90 84 77 72 63 55 49 41
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija g I-Teq 52 53 40 39 40 43 40 38 39 35
Belgija g I-Teq 115 80 58 60 62 53 49 49 60 41
Bolgarija g I-Teq 68 63 67 82 70 73 75 67 51 38
Hrvaška g I-Teq 99 73 80 101 95 91 92 79 83 88
Ciper g I-Teq 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Češka g I-Teq 744 620 177 114 187 179 175 169 150 141
Danska g I-Teq 32 30 26 31 25 26 25 29 28 26
Estonija g I-Teq 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5
Finska g I-Teq 30 28 30 30 29 10 11 11 14 10
Francija g I-Teq 515 382 354 233 313 192 119 116 102 88
Nemčija g I-Teq 152 131 110 92 69 69 71 71 72 62
Grčija g I-Teq NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska g I-Teq 74 104 73 76 74 92 92 85 88 75
Irska g I-Teq 23 24 30 35 27 23 23 16 16 16
Italija g I-Teq 362 284 275 273 277 283 291 305 294 221
Latvija g I-Teq 26 29 27 29 30 30 30 30 28 31
Litva g I-Teq 11 12 12 12 11 11 11 11 11 11
Luksemburg g I-Teq 6 4 3 2 2 2 2 1 1 1
Malta g I-Teq 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nizozemska g I-Teq 30 30 29 28 28 38 27 27 30 29
Poljska g I-Teq 264 268 261 261 253 265 261 253 256 247
Portugalska g I-Teq 12 11 13 13 13 9 9 9 9 9
Romunija g I-Teq 1053 851 649 447 245 174 120 131 152 142
Slovaška g I-Teq 99 96 84 68 72 73 67 63 58 45
Slovenija g I-Teq 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Španija g I-Teq 119 114 113 115 115 112 114 120 115 101
Švedska g I-Teq 33 34 34 34 37 39 38 36 38 37
Združeno kraljestvo g I-Teq 238 231 216 220 235 208 188 168 175 166
EU-28 g I-Teq 4181 3577 2789 2420 2330 2116 1954 1910 1894 1683
Avstrija indeks (1990 = 100) 32 33 25 25 25 27 25 24 24 22
Belgija indeks (1990 = 100) 21 15 11 11 11 10 9 9 11 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 115 106 113 138 118 123 127 114 86 64
Hrvaška indeks (1990 = 100) 64 47 52 65 61 59 59 51 53 57
Ciper indeks (1990 = 100) 118 120 121 51 30 32 33 34 34 32
Češka indeks (1990 = 100) 59 50 14 9 15 14 14 13 12 11
Danska indeks (1990 = 100) 47 45 39 46 37 38 38 43 42 39
Estonija indeks (1990 = 100) 60 62 66 73 67 60 49 87 91 86
Finska indeks (1990 = 100) 81 76 81 80 79 28 31 30 38 27
Francija indeks (1990 = 100) 29 22 20 13 18 11 7 7 6 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 20 18 15 12 9 9 9 9 10 8
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 43 60 43 44 43 53 54 49 51 43
Irska indeks (1990 = 100) 87 90 116 132 101 88 87 61 62 60
Italija indeks (1990 = 100) 79 62 60 60 60 62 63 66 64 48
Latvija indeks (1990 = 100) 98 108 102 107 111 112 113 112 104 116
Litva indeks (1990 = 100) 56 57 59 61 53 54 55 54 55 53
Luksemburg indeks (1990 = 100) 12 10 7 4 4 3 3 3 3 3
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 50 51 49 49 48 50 49 48 48 47
Portugalska indeks (1990 = 100) 89 75 96 94 92 67 65 65 63 67
Romunija indeks (1990 = 100) 34 28 21 15 8 6 4 4 5 5
Slovaška indeks (1990 = 100) 59 57 50 41 42 43 40 38 34 27
Slovenija indeks (1990 = 100) 72 66 66 67 67 66 66 64 66 65
Španija indeks (1990 = 100) 69 66 66 67 67 65 66 70 67 59
Švedska indeks (1990 = 100) 55 57 57 56 61 65 63 60 63 62
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 23 22 21 21 23 20 18 16 17 16
EU-28 indeks (1990 = 100) 37 32 25 21 21 19 17 17 17 15
2010 2011
Avstrija g I-Teq 40 35
Belgija g I-Teq 43 40
Bolgarija g I-Teq 42 94
Hrvaška g I-Teq 98 117
Ciper g I-Teq 1 1
Češka g I-Teq 129 105
Danska g I-Teq 26 24
Estonija g I-Teq 6 5
Finska g I-Teq 15 13
Francija g I-Teq 98 92
Nemčija g I-Teq 70 63
Grčija g I-Teq NR NR
Madžarska g I-Teq 44 48
Irska g I-Teq 16 15
Italija g I-Teq 228 242
Latvija g I-Teq 30 27
Litva g I-Teq 13 14
Luksemburg g I-Teq 1 1
Malta g I-Teq 9 1
Nizozemska g I-Teq 30 31
Poljska g I-Teq 273 269
Portugalska g I-Teq 8 9
Romunija g I-Teq 147 136
Slovaška g I-Teq 60 52
Slovenija g I-Teq 10 11
Španija g I-Teq 109 112
Švedska g I-Teq 42 39
Združeno kraljestvo g I-Teq 188 178
EU-28 g I-Teq 1777 1773
Avstrija indeks (1990 = 100) 25 22
Belgija indeks (1990 = 100) 8 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 71 159
Hrvaška indeks (1990 = 100) 64 76
Ciper indeks (1990 = 100) 31 31
Češka indeks (1990 = 100) 10 8
Danska indeks (1990 = 100) 39 36
Estonija indeks (1990 = 100) 98 96
Finska indeks (1990 = 100) 40 35
Francija indeks (1990 = 100) 6 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 9 8
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 26 28
Irska indeks (1990 = 100) 59 57
Italija indeks (1990 = 100) 50 53
Latvija indeks (1990 = 100) 112 102
Litva indeks (1990 = 100) 66 69
Luksemburg indeks (1990 = 100) 2 2
Malta indeks (1990 = 100) 100 11
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 52 51
Portugalska indeks (1990 = 100) 60 64
Romunija indeks (1990 = 100) 5 4
Slovaška indeks (1990 = 100) 36 31
Slovenija indeks (1990 = 100) 66 69
Španija indeks (1990 = 100) 63 65
Švedska indeks (1990 = 100) 70 65
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 18 17
EU-28 indeks (1990 = 100) 16 16
Slika ZR13-6: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mala kurišča Mg 14.6 15.6 14.7 14.4 13.7 13.6 13.8 13.6 13.5 13.6
industrijske kotlovnice Mg 1.1 1 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
tehnološki procesi Mg 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
uporaba topil Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cestni promet Mg 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ostali promet Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj Mg 16.1 17 15.9 15.5 14.7 14.7 14.8 14.5 14.4 14.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mala kurišča Mg 13.3 11.7 11.6 11.5 11.4 11.1 10.9 10.6 10.7 11.7
industrijske kotlovnice Mg 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
tehnološki procesi Mg 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1
uporaba topil Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cestni promet Mg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ostali promet Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj Mg 14.2 12.7 12.9 12.7 12.6 12.4 12.2 11.9 11.9 12.4
2010 2011 2012
energetika Mg 0 0 0
mala kurišča Mg 11.4 12.2 12.3
industrijske kotlovnice Mg 0.5 0.5 0.4
tehnološki procesi Mg 0.2 0.3 0.3
uporaba topil Mg 0 0 0
cestni promet Mg 0.1 0.1 0.1
ostali promet Mg 0 0 0
odpadki Mg 0 0 0
skupaj Mg 12.2 13.2 13.3
Slika ZR13-7: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija Mg 17 18 13 10 9 9 10 9 9 9
Belgija Mg 125 398 378 367 350 274 286 273 271 274
Bolgarija Mg 27 24 30 31 24 21 27 21 26 21
Hrvaška Mg 20 13 10 9 9 8 10 10 10 9
Ciper Mg 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3
Češka Mg 752 747 1131 1115 951 1357 971 657 657 557
Danska Mg 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Estonija Mg 12 12 8 7 9 14 17 17 13 13
Finska Mg 17 13 14 14 19 19 18 17 18 18
Francija Mg 40 47 46 44 39 39 41 36 35 32
Nemčija Mg 374 290 221 202 173 163 154 177 164 160
Grčija Mg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska Mg 48 122 87 81 72 26 63 60 54 55
Irska Mg 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3
Italija Mg 78 80 76 78 79 82 75 81 78 80
Latvija Mg 26 30 27 29 28 29 30 30 29 29
Litva Mg 24 22 21 19 17 16 43 71 53 44
Luksemburg Mg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska Mg 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4
Poljska Mg 159 174 172 253 231 237 225 195 176 176
Portugalska Mg 50 51 44 38 46 44 50 50 48 47
Romunija Mg 274 256 238 219 201 182 164 146 127 109
Slovaška Mg 29 26 23 21 18 15 14 14 14 14
Slovenija Mg 16 17 16 15 15 15 15 14 14 15
Španija Mg 267 268 260 264 262 255 267 282 262 251
Švedska Mg 17 18 16 16 16 16 17 15 16 17
Združeno kraljestvo Mg 203 190 169 123 115 91 39 29 22 19
EU-28 Mg 2615 2855 3033 2989 2714 2942 2562 2229 2118 1968
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 104 76 60 54 56 60 54 52 52
Belgija indeks (1990 = 100) 100 319 303 294 281 220 229 219 217 219
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 88 109 115 89 78 97 77 96 77
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 64 49 45 46 43 52 53 53 47
Ciper indeks (1990 = 100) 100 98 103 104 94 87 81 76 74 70
Češka indeks (1990 = 100) 100 99 150 148 127 181 129 87 87 74
Danska indeks (1990 = 100) 100 115 114 122 120 119 126 125 114 118
Estonija indeks (1990 = 100) 100 97 69 58 70 119 138 137 110 106
Finska indeks (1990 = 100) 100 80 81 85 111 111 108 103 105 107
Francija indeks (1990 = 100) 100 117 114 110 97 97 103 89 87 80
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 78 59 54 46 44 41 47 44 43
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 251 179 167 149 54 131 125 110 113
Irska indeks (1990 = 100) 100 94 79 77 70 64 63 56 59 46
Italija indeks (1990 = 100) 100 103 98 101 102 105 96 104 100 103
Latvija indeks (1990 = 100) 100 114 102 109 108 110 114 112 111 110
Litva indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 180 295 220 185
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 88 75 63 67 71 75 79 83 78
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 90 80 68 58 48 38 32 25 21
Poljska indeks (1990 = 100) 100 109 108 159 145 149 141 123 111 110
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 103 88 77 92 89 100 100 96 95
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 73 67 60 53 46 40
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 90 81 71 61 51 49 48 48 47
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 105 99 96 91 91 92 90 90 91
Španija indeks (1990 = 100) 100 101 97 99 98 96 100 106 98 94
Švedska indeks (1990 = 100) 100 109 96 94 95 98 103 88 93 103
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 93 83 61 57 45 19 14 11 9
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 109 116 114 104 113 98 85 81 75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija Mg 8 9 8 8 8 9 8 8 8 7
Belgija Mg 60 243 235 247 244 53 52 54 51 43
Bolgarija Mg 22 19 26 29 27 26 27 25 27 25
Hrvaška Mg 10 8 8 10 10 10 10 9 10 9
Ciper Mg 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
Češka Mg 488 460 24 21 24 24 17 16 19 15
Danska Mg 11 11 11 13 13 15 16 19 17 16
Estonija Mg 13 13 13 13 14 13 12 13 14 15
Finska Mg 14 16 17 17 17 13 13 13 15 16
Francija Mg 30 28 26 26 25 24 21 20 20 20
Nemčija Mg 156 166 156 155 147 144 150 145 158 166
Grčija Mg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska Mg 19 55 20 22 21 23 23 13 15 22
Irska Mg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Italija Mg 80 78 73 75 83 84 86 89 87 67
Latvija Mg 28 28 28 29 29 29 29 28 27 30
Litva Mg 17 30 45 47 15 19 16 19 20 20
Luksemburg Mg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska Mg 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4
Poljska Mg 123 134 130 129 130 129 140 138 140 133
Portugalska Mg 46 47 45 44 51 51 53 51 59 55
Romunija Mg 91 72 54 36 17 132 124 128 152 133
Slovaška Mg 13 14 13 13 16 19 18 18 18 18
Slovenija Mg 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12
Španija Mg 222 206 174 228 201 169 196 202 192 203
Švedska Mg 14 15 14 16 16 18 19 18 19 14
Združeno kraljestvo Mg 14 15 13 11 11 10 9 8 9 9
EU-28 Mg 1503 1690 1154 1209 1142 1037 1061 1056 1098 1059
Avstrija indeks (1990 = 100) 49 51 48 49 49 53 47 46 46 44
Belgija indeks (1990 = 100) 48 195 188 198 195 43 42 43 41 35
Bolgarija indeks (1990 = 100) 81 69 96 105 98 93 99 92 99 90
Hrvaška indeks (1990 = 100) 53 41 39 51 53 50 51 44 50 46
Ciper indeks (1990 = 100) 61 60 58 54 51 48 43 36 29 27
Češka indeks (1990 = 100) 65 61 3 3 3 3 2 2 3 2
Danska indeks (1990 = 100) 142 151 147 166 175 197 207 247 231 212
Estonija indeks (1990 = 100) 103 103 105 108 114 103 96 108 115 124
Finska indeks (1990 = 100) 85 96 101 98 99 79 79 79 88 93
Francija indeks (1990 = 100) 74 70 64 65 62 59 53 50 51 51
Nemčija indeks (1990 = 100) 42 44 42 41 39 39 40 39 42 44
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 39 114 41 46 44 48 47 28 31 46
Irska indeks (1990 = 100) 46 44 44 42 41 43 42 41 42 44
Italija indeks (1990 = 100) 103 101 94 97 107 109 111 114 112 87
Latvija indeks (1990 = 100) 105 106 105 110 110 112 110 106 103 116
Litva indeks (1990 = 100) 72 124 185 193 64 78 66 80 82 83
Luksemburg indeks (1990 = 100) 73 68 63 58 63 68 73 78 84 70
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 19 18 17 17 26 19 18 21 22 20
Poljska indeks (1990 = 100) 77 84 82 81 82 81 88 87 88 84
Portugalska indeks (1990 = 100) 92 94 90 88 102 103 106 103 118 111
Romunija indeks (1990 = 100) 33 26 20 13 6 48 45 47 55 48
Slovaška indeks (1990 = 100) 46 48 43 46 54 66 63 63 63 61
Slovenija indeks (1990 = 100) 88 79 80 79 78 77 76 74 74 77
Španija indeks (1990 = 100) 83 77 65 85 75 64 74 76 72 76
Švedska indeks (1990 = 100) 83 87 86 96 95 107 112 107 111 83
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4
EU-28 indeks (1990 = 100) 57 65 44 46 44 40 41 40 42 40
2010 2011
Avstrija Mg 8 7
Belgija Mg 46 46
Bolgarija Mg 28 30
Hrvaška Mg 11 13
Ciper Mg 1 1
Češka Mg 17 16
Danska Mg 16 14
Estonija Mg 16 14
Finska Mg 18 16
Francija Mg 22 19
Nemčija Mg 206 177
Grčija Mg NR NR
Madžarska Mg 44 31
Irska Mg 3 2
Italija Mg 82 88
Latvija Mg 30 24
Litva Mg 20 20
Luksemburg Mg 1 1
Malta Mg 0 0
Nizozemska Mg 4 4
Poljska Mg 149 144
Portugalska Mg 59 52
Romunija Mg 136 127
Slovaška Mg 18 19
Slovenija Mg 12 13
Španija Mg 209 210
Švedska Mg 13 14
Združeno kraljestvo Mg 9 9
EU-28 Mg 1181 1111
Avstrija indeks (1990 = 100) 48 42
Belgija indeks (1990 = 100) 37 37
Bolgarija indeks (1990 = 100) 101 109
Hrvaška indeks (1990 = 100) 56 65
Ciper indeks (1990 = 100) 23 23
Češka indeks (1990 = 100) 2 2
Danska indeks (1990 = 100) 217 191
Estonija indeks (1990 = 100) 134 117
Finska indeks (1990 = 100) 105 94
Francija indeks (1990 = 100) 54 47
Nemčija indeks (1990 = 100) 55 47
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 90 64
Irska indeks (1990 = 100) 42 39
Italija indeks (1990 = 100) 106 114
Latvija indeks (1990 = 100) 112 89
Litva indeks (1990 = 100) 84 83
Luksemburg indeks (1990 = 100) 67 66
Malta indeks (1990 = 100) 100 80
Nizozemska indeks (1990 = 100) 18 19
Poljska indeks (1990 = 100) 94 90
Portugalska indeks (1990 = 100) 119 105
Romunija indeks (1990 = 100) 50 46
Slovaška indeks (1990 = 100) 63 66
Slovenija indeks (1990 = 100) 76 82
Španija indeks (1990 = 100) 78 79
Švedska indeks (1990 = 100) 80 86
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 4 4
EU-28 indeks (1990 = 100) 45 42
Slika ZR13-8: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Agencija RS za okolje, 2014.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0 0 0.001 0.001
mala kurišča kg 0.081 0.082 0.081 0.08 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078
industrijske kotlovnice kg 0.027 0.021 0.023 0.019 0.021 0.022 0.022 0.022 0.026 0.014
tehnološki procesi kg 46.279 40.312 37.16 37.35 37.148 37.067 35.847 37.192 36.911 37.452
cestni promet kg 0.043 0.04 0.047 0.051 0.056 0.066 0.083 0.091 0.077 0.071
ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki kg 0.002 0.002 0.002 0.002 0.014 0.001 0.001 0.022 0.021 0.011
skupaj kg 46.433 40.458 37.313 37.502 37.321 37.236 36.032 37.405 37.115 37.626
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.013 0.021
mala kurišča kg 0.078 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.074
industrijske kotlovnice kg 0.018 0.022 0.026 0.034 0.047 0.057 0.052 0.038 0.047 0.043
tehnološki procesi kg 37.86 37.811 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011 0.011 0.012 0.009
cestni promet kg 0.076 0.081 0.091 0.107 0.136 0.18 0.205 0.256 0.328 0.276
ostali promet kg 0 0 0 0 0
odpadki kg 0.013 0.03 0.047 0.057 0.017 0.014 0.015 0.021 0.02 0.026
skupaj kg 38.047 38.012 0.241 0.274 0.278 0.331 0.352 0.398 0.488 0.448
2010 2011 2012
energetika kg 0.025 0.027 0.024
mala kurišča kg 0.072 0.079 0.08
industrijske kotlovnice kg 0.061 0.052 0.054
tehnološki procesi kg 0.007 0.006 0.007
cestni promet kg 0.282 0.319 0.347
ostali promet kg
odpadki kg 0.073 0.072 0.064
skupaj kg 0.52 0.555 0.576
Slika ZR13-9: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg 92 85 70 64 52 53 56 52 49 48
Belgija kg 19 9 8 6 7 8 7 7 8 8
Bolgarija kg 23 15 19 27 21 25 20 20 17 15
Hrvaška kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Danska kg 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 41 41 42 41 41 40 43 44 44 43
Francija kg 1200 1222 1249 632 78 76 77 68 63 55
Nemčija kg 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Grčija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska kg 7 1 1 1 0 4 1 1 1 1
Irska kg 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0
Italija kg 43 42 40 40 38 38 42 42 38 23
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poljska kg 62 39 39 43 38 51 48 51 43 40
Portugalska kg 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Romunija kg 99 92 85 78 71 64 57 50 43 36
Slovaška kg 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Slovenija kg 46 40 37 38 37 37 36 37 37 38
Španija kg 350 247 90 290 227 178 165 231 261 211
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 3156 3050 3361 3675 3947 4120 4162 4169 4425 91
EU-28 kg 5197 4941 5098 4991 4615 4750 4771 4791 5046 624
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 92 76 70 57 58 61 56 53 52
Belgija indeks (1990 = 100) 100 49 42 33 37 41 36 39 42 42
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 65 84 118 93 108 89 87 75 64
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 68 60 56 54 56 67 70 66 59
Ciper indeks (1990 = 100) 100 100 104 109 111 112 115 115 114 115
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104
Danska indeks (1990 = 100) 100 93 80 67 62 59 55 47 35 28
Estonija indeks (1990 = 100) 100 100 83 67 117 200 233 233 216 200
Finska indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 99 98 104 106 106 104
Francija indeks (1990 = 100) 100 102 104 53 6 6 6 6 5 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 89 85 82 86 85 86
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 7 10 9 7 54 10 10 10 10
Irska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 94 92 89 88 98 97 88 54
Latvija indeks (1990 = 100) 100 115 113 125 128 142 149 149 147 155
Litva indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 102 102 116 130 144 158
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 102 104 107 331 555 779 1003 1227 1134
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 97 94 104 96 105 132 157 167 174
Poljska indeks (1990 = 100) 100 62 63 68 61 82 77 82 70 64
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 112 130 98 86
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 44 37
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 96 94 91 89 84 79 96 75
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87 80 81 80 80 78 81 80 81
Španija indeks (1990 = 100) 100 71 26 83 65 51 47 66 74 60
Švedska indeks (1990 = 100) 100 79 80 65 65 70 64 78 91 96
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 97 106 116 125 131 132 132 140 3
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 95 98 96 89 91 92 92 97 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg 44 46 42 41 41 45 42 41 41 38
Belgija kg 18 9 10 10 9 16 16 16 16 10
Bolgarija kg 20 19 16 21 21 21 25 23 26 23
Hrvaška kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 5 5 4 0 4 5 4 4 4 3
Danska kg 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 43 24 17 15 31 37 43 44 26 34
Francija kg 51 42 34 29 24 19 14 15 15 15
Nemčija kg 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Grčija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska kg 4 1 5 5 4 6 7 7 9 6
Irska kg 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1
Italija kg 24 34 31 32 24 21 27 26 26 15
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poljska kg 9 9 9 8 9 10 9 11 11 11
Portugalska kg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Romunija kg 29 22 15 8 1 3 1 1 2 2
Slovaška kg 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Slovenija kg 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija kg 217 202 210 241 167 179 69 80 77 50
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 77 68 63 61 73 68 64 58 51 32
EU-28 kg 591 528 466 480 418 439 330 336 313 248
Avstrija indeks (1990 = 100) 48 50 46 44 44 49 46 44 45 42
Belgija indeks (1990 = 100) 94 47 51 51 46 84 87 86 87 51
Bolgarija indeks (1990 = 100) 86 83 72 92 94 90 110 102 115 99
Hrvaška indeks (1990 = 100) 70 58 60 74 73 69 70 64 63 64
Ciper indeks (1990 = 100) 117 117 119 49 29 29 31 31 30 25
Češka indeks (1990 = 100) 105 105 89 2 94 103 81 85 82 59
Danska indeks (1990 = 100) 20 20 19 19 16 15 17 17 17 17
Estonija indeks (1990 = 100) 216 233 216 242 307 250 200 217 245 288
Finska indeks (1990 = 100) 105 58 42 35 74 90 103 108 62 82
Francija indeks (1990 = 100) 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 84 79 71 64 55 55 58 58 60 60
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 63 10 67 65 64 88 103 96 125 91
Irska indeks (1990 = 100) 1 0 0 3 4 3 3 3 3 3
Italija indeks (1990 = 100) 57 80 73 75 56 49 63 62 61 36
Latvija indeks (1990 = 100) 137 163 151 160 172 172 183 184 156 178
Litva indeks (1990 = 100) 172 172 172 172 172 172 142 112 140 150
Luksemburg indeks (1990 = 100) 1042 949 856 764 680 596 511 427 343 298
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 176 172 180 182 190 188 190 175 195 263
Poljska indeks (1990 = 100) 14 14 14 13 14 16 15 18 18 18
Portugalska indeks (1990 = 100) 59 27 24 19 15 10 5 23 18 49
Romunija indeks (1990 = 100) 30 23 15 8 1 3 1 1 2 2
Slovaška indeks (1990 = 100) 67 63 59 57 64 72 45 51 47 36
Slovenija indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 62 58 60 69 48 51 20 23 22 14
Švedska indeks (1990 = 100) 100 97 97 113 104 101 91 80 79 74
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
EU-28 indeks (1990 = 100) 11 10 9 9 8 8 6 6 6 5
2010 2011
Avstrija kg 44 37
Belgija kg 11 11
Bolgarija kg 19 22
Hrvaška kg 0 0
Ciper kg 0 0
Češka kg 3 2
Danska kg 1 1
Estonija kg 0 0
Finska kg 16 33
Francija kg 16 16
Nemčija kg 4 3
Grčija kg NR NR
Madžarska kg 1 2
Irska kg 1 1
Italija kg 13 14
Latvija kg 0 0
Litva kg 0 0
Luksemburg kg 1 0
Malta kg 0 0
Nizozemska kg 1 2
Poljska kg 13 13
Portugalska kg 0 0
Romunija kg 2 2
Slovaška kg 1 1
Slovenija kg 1 1
Španija kg 44 42
Švedska kg 0 0
Združeno kraljestvo kg 32 24
EU-28 kg 224 228
Avstrija indeks (1990 = 100) 47 41
Belgija indeks (1990 = 100) 61 57
Bolgarija indeks (1990 = 100) 84 96
Hrvaška indeks (1990 = 100) 74 84
Ciper indeks (1990 = 100) 21 21
Češka indeks (1990 = 100) 59 55
Danska indeks (1990 = 100) 19 18
Estonija indeks (1990 = 100) 343 295
Finska indeks (1990 = 100) 39 81
Francija indeks (1990 = 100) 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 68 64
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 18 32
Irska indeks (1990 = 100) 3 3
Italija indeks (1990 = 100) 31 33
Latvija indeks (1990 = 100) 174 181
Litva indeks (1990 = 100) 172 191
Luksemburg indeks (1990 = 100) 265 192
Malta indeks (1990 = 100) 100 103
Nizozemska indeks (1990 = 100) 251 286
Poljska indeks (1990 = 100) 21 20
Portugalska indeks (1990 = 100) 17 17
Romunija indeks (1990 = 100) 2 2
Slovaška indeks (1990 = 100) 35 43
Slovenija indeks (1990 = 100) 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 13 12
Švedska indeks (1990 = 100) 82 88
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 1 1
EU-28 indeks (1990 = 100) 4 4

Cilji

  • zmanjšati izpuste dioksinov/furanov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in heksaklorobenzena pod mejno raven iz leta 1990;
  • opustiti proizvodnjo in uporabo POP-sov: aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorobenzen, mireks, PCB in toksafen;
  • strogo omejiti rabo DDT, HCH (vključno z lindanom) in PCB;
  • zmanjšati izpuste s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo, iz industrijskih procesov (obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja bakra, proizvodnja jekla, sekundarna industrija aluminija, proizvodnja koksa, proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industriji in gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov.

Obstojna organska onesnaževala (POP) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.

Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) so se v Sloveniji v obdobju 1990-2012 zmanjšali za 87 odstotkov, in sicer iz 417 kg/leto na 53 kg/leto, predvsem zaradi opuščanja rabe električne opreme, ki vsebuje PCB. Glavna vira PCB sta bila leta 2012 raba topil in tehnološki procesi. Izpusti PCB v EU-28 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 73 %, največje zmanjšanje je dosegel Luksemburg, največji porast pa Portugalska. Največje izpuste PCB v EU-28 so leta 2011 prispevale Portugalska, Združeno kraljestvo in Poljska, najnižje pa Nizozemska, Malta in Ciper.

Izpusti dioksinov in furanov (PCDD/DF) so se v obdobju 1990-2012 v Sloveniji zmanjšali za 36 %, iz 16 g I-Teq leta 1990 na 11 g I-Teq leta 2012, predvsem zaradi zmanjševanja izpustov iz sektorja kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča, ki predstavlja glavni vir izpustov. Velik delež pri izpustih predstavljajo tudi tehnološki procesi. Zmanjševanje izpustov dioksinov in furanov v Sloveniji po letu 2000 ni zaznati zaradi večje porabe energentov (rjavi premog, lignit in biomase) v malih kuriščih. Izpusti dioksinov in furanov so se v EU-28 v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 84 %, največje zmanjšanje je dosegel Luksemburg, največje povečanje pa Bolgarija, ki je hkrati presegla raven izpustov iz leta 1990, poleg nje pa še Latvija. Največje izpuste dioksinov in furanov v EU-28 sta leta 2011 beležili Poljska in Italija, najmanj pa Ciper, Luksemburg in Malta.

Mala individualna kurišča, ki kurijo lesno biomaso, so viri nizkih izpustov in dejansko onesnažujejo prizemni sloj zraka, ki ima največji vpliv na ekosisteme ter zdravje ljudi. V preteklosti je bilo veliko napora vloženega v zamenjavo trdnih goriv z ekološko bolj primernimi tekočimi in zlasti plinastimi gorivi, zato se je zrak v mestih izboljševal. Danes je aktualno uvajanje biomase, predvsem zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov, ker se slednji iz biomase ne štejejo v državne bilance izpustov, saj je biomasa del naravnega cikla vezanja in sproščanja ogljika. Težava je v tem, da spodbujanje kurjenja biomase za ogrevanja v malih kuriščih pomeni večje onesnaževanje zraka s prašnimi delci, hlapnimi organskimi spojinami in obstojnimi organskimi onesnaževali, predvsem dioksini. Zato je kurjenje biomase smotrno le v objektih, v katerih je poskrbljeno za ustrezno čiščenje dimnih plinov, v široki rabi pa je množična uporaba biomase, z izjemo sodobnih kurilnih naprav, ki imajo nižje izpuste, lahko vprašljiva, saj se urbana okolja že danes spopadajo s prevelikimi količinami delcev v ozračju.

Skupni izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) predstavljajo vsoto štirih onesnaževal: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3)piren. Skupni izpusti PAH so v Sloveniji upadli iz 16 t/leto v letu 1990 na 13 t/leto v letu 2012. Glavni vir izpustov PAH v Sloveniji so leta 2012 predstavljali neindustrijski sežigalni obrati in mala kurišča (93 %), predvsem zgorevanje biomase. Izpusti PAH so se v obdobju 1990-2011 v EU-28 zmanjšali za 58 %. Izpuste je najbolj zmanjšala Češka, največje povečanje pa beleži Danska. Države, ki so poleg Danske presegle svoje izpuste iz leta 1990 so Italija, Bolgarija, Estonija. Največje izpuste PAH v EU-28 so leta 2011 prispevale Španija, Nemčija in Poljska, najmanjše izpuste pa sta prispevali Malta in Luksemburg. Točkasti viri izpustov PAH so običajno prihajali iz malih kurišč, zgorevanja premoga in lesa za ogrevanje stanovanj, iz industrijskih procesov proizvodnje kovin in iz prometa, vendar so se v devetdesetih letih v EU zmanjšali zaradi opuščanja premoga v stanovanjski rabi, izboljšanja tehnologij za zmanjševanje izpustov pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi strožjih predpisov o izpustih iz cestnega prometa. Eden od vzrokov za povečanje izpustov na Danskem je posledica ukrepov politike, ki spodbujajo kurjenje obnovljivih materialov (npr. les) v danskih gospodinjstvih. Zgorevanje lesa proizvaja tudi izpuste PAH in v tem primeru, je ob reševanju enega okoljskega vprašanja (podnebne spremembe), nastal drug (onesnažen zrak), vendar so izpusti PAH na Danskem relativno nizki v primerjavi z drugimi državami.

Heksaklorobenzen (HCB) se je v preteklosti intenzivno uporabljal kot fungicid (pri setvi), danes je njegova uporaba omejena ali prepovedana. Kljub prepovedi se lahko v manjših količinah še vedno pojavlja v okolju. Vir heksaklorobenzena je namreč lahko uporaba drugih kloriranih sredstev za varstvo rastlin, uporaba pri zaščiti lesa, nepopolno zgorevanje fosilnih goriv in snovi, ki vsebujejo klor ter odpadki, nastali pri proizvodnji ali predelavi kloriranih topil, sredstev za varstvo rastlin. Izpusti heksaklorbenzena so se v Sloveniji v obdobju 1990-2012 zmanjšali iz 46 kg na 0,6 kg oziroma za 99 %. Vzrok zmanjšanja izpustov je tehnološka izboljšava (opustitev heksakloroetana) v sekundarni proizvodnji aluminija leta 2002. Glavni vir izpustov HCB v ozračje je v Sloveniji leta 2012 predstavljal cestni promet (60 %). Izpusti HCB so se v obdobju 1990-2011 v EU-28 zmanjšali za 96 %, največje zmanjšanje izpustov je doseglo Združeno kraljestvo, največje povečanje je bilo zaznati v Estoniji. Poleg Estonije so povečale raven izpustov glede na leto 1990 še Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska in Malta. Največje izpuste HCB v EU-28 je leta 2011 prispevala Španija.

Zakonodajo o izpustih obstojnih organskih onesnaževal na ravni Evropske unije zajema Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), katerega končni cilj je odpraviti vse izpuste in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Slovenija je ratificirala tudi Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (2001 UNEP), katere cilj je zmanjšati in dokončno zaustaviti proizvodnjo, rabo, skladiščenje in izpuste POP-sov, kot tudi uničenje obstoječih zalog. Predvideva ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje izpustov, ki izhajajo iz namerne in nenamerne proizvodnje in rabe. Namerava zagotoviti tehnično in finančno pomoč državam v razvoju in v tranziciji ter predvideva popis izpustov, sodelovanje in izmenjavo informacij.


Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Aarhuškem protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja cilja (LRTAP).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje,  Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za kakovost zraka
Datum zajema podatkov za kazalec: 6. junij 2014
Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:
Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).
Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2012. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z občasnimi revizijami poročil.
Metodologija obdelave podatkov:
Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste obstojnih organskih onesnaževal v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov (energetika, mala kurišča, industrijske kotlovnice, tehnološki procesi, promet, kmetijstvo in odpadki).
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Podatki o izpustih so zaradi enotne metodologije izračuna mednarodno primerljivi.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Negotovost uporabljenih emisijskih faktorjev je ključna za večjo negotovost ocen emisij.
      Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention)
Skrbnik podatkov: Evropska okoljska agencija  (European Environment Agency – EEA)
Datum zajema podatkov za kazalec: 6. junij 2014
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.
Geografska pokritost: EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Nekatere članice niso poročale o izpustih vseh onesnaževal.
Metodologija obdelave podatkov: V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA Atmospheric Emission Inventory guidebook, EEA Copenhagen (EEA, 2009).
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so del mednarodnega poročanja.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.
      Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura