KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Od razpoložljivega dohodka je v veliki meri odvisna raven potrošnje sredstev gospodinjstev kot tudi varčevanje ali naložbe. Je temeljni kazalec materialne blaginje gospodinjstev. Razpoložljivi (neto) dohodek gospodinjstev v Sloveniji rahlo raste v zadnjih petih letih, zaradi tega hkrati narašča tudi prag tveganja revščine.


Kazalec predstavlja povprečno razpoložljivi dohodek gospodinjstva po vrstah dohodka, po dohodkovnih razredih (kvintilih) in po statističnih regijah ter zgornjih mejah dohodkovnih razredov. Prikazuje tudi zmožnosti varčevanja in investiranja gospodinjstev ter prag tveganja revščine.

Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).


Grafi

Slika PG14-1: PG14-1 Povprecni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka
Viri: 
SI-STAT Ekonomsko področje Nacionalni računi Nefinančni sektorski računi (ESR 2010) Stopnja varčevanja in stopnja investiranja gospodinjstev v %, Slovenija, letno, Statistični urad Republike Slovenije (2019)
Prikaži podatke

Dohodek iz dela [%]

Pokojnine z dodatki [%]

Družinski in socialni prejemniki [%]

Drugi dohodki [%]

2008

68

20

10,70

1,40

2009

68

19,80

10,30

1,90

2010

66,40

20,50

11,40

1,80

2011

65,70

20,90

11,50

1,90

2012

64,70

21,70

11,60

2

2013

64,70

22,20

10,90

2,20

2014

63,80

22,60

10,60

2,90

2015

64,50

22,70

10,20

2,70

2016

64,10

22,60

10,20

3

2017

65

22,50

10,30

2,20

2018

65,70

22,20

9,90

2,20

Slika PG14-2: PG14-2 Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih
Viri: 
SiStat Demografsko in socialno področje Življenjska raven Kazalniki revscine in socialne izključenosti (SILC) Porazdelitev dohodka Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih (%), Slovenija, letno, Statistični urad Republike Slovenije (2019)
Prikaži podatke

1. kvintil [%]

2. kvintil [%]

3. kvintil [%]

4. kvinitl [%]

5. kvintil [%]

2008

10

14,70

18,20

22,60

34,50

2009

10,20

14,90

18,30

22,60

34

2010

9,80

14,60

18,20

22,70

34,70

2011

9,70

14,70

18,20

22,70

34,70

2012

9,70

14,70

18,20

22,50

34,80

2013

9,40

14,60

18,20

22,60

35,20

2014

9,20

14,40

18,10

22,60

35,70

2015

9,40

14,50

18,10

22,50

35,40

2016

9,60

14,50

18,20

22,60

35,10

2017

9,70

14,70

18,30

22,60

34,70

2018

10

14,80

18,20

22,50

34,50

Slika PG14-3: PG14-3 Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR), Slovenija, letno
Viri: 
SiStat Podarkovna baza (SILC); Demografsko in socialno področje; Življenjska raven; Kazalniki revsčine in socialne izključenosti (SILC); Porazdelitev dohodka; Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR); Slovenija, letno, Statistični urad Republike Slovenije (2019)
Prikaži podatke

1. kvintil [EUR]

2. kvintil [EUR]

3. kvintil [EUR]

4. kvintil [EUR]

5. kvintil [EUR]

2008

4874

6186

7583

9708

0

2009

5378

6800

8302

10461

0

2010

5314

6793

8397

10690

0

2011

5458

6965

8564

10837

0

2012

5521

7050

8626

10963

0

2013

5344

6911

8425

10807

0

2014

5298

6930

8533

10996

0

2015

5499

7160

8743

11231

0

2016

5504

7166

8782

11157

0

2017

5714

7441

9049

11483

0

2018

6087

7733

9359

11873

0

Slika PG14-4: PG14-4 Povprecni razpoložljivi dohodek na clana gospodinjstva po statisticnih regijah
Viri: 
SI-STAT; Demografsko in socialno področje; Življenjska raven; Kazalniki revsčine in socialne izključenosti (SILC); Porazdelitev dohodka; Razpoložljivi dohodek gospodinjstev (EUR); statistične regije, Slovenija, letno, Statistični urad Republike Slovenije (2019)
Prikaži podatke

Pomurska [EUR]

Podravska [EUR]

Koroška [EUR]

Savinjska [EUR]

Zasavska [EUR]

Posavska [EUR]

Jugovzhodna Slovenija [EUR]

Osrednjeslovenska [EUR]

Gorenjska [EUR]

Primorsko-notranjska [EUR]

Goriška [EUR]

Obalno-kraška [EUR]

2008

6366

6897

6900

7163

7734

6567

6933

8452

7771

7616

8039

7868

2009

6836

7799

7343

7902

8035

7258

7630

9108

8561

8194

8374

8289

2010

7099

7852

7194

7936

8468

7537

7883

9351

8418

8387

8304

8350

2011

7071

8043

7727

8092

8273

8002

7933

9544

8495

8262

8505

8483

2012

7251

8140

8192

8235

8492

8020

8124

9440

8652

8743

8468

8655

2013

7447

8094

7968

8059

8227

7323

7793

9347

8271

8717

8336

8687

2014

7693

8196

7995

8175

8215

7916

8091

9377

8479

8453

8338

8853

2015

8050

8422

8217

8425

8405

7787

8601

9627

8491

8722

8384

9769

2016

8235

8291

8463

8220

8394

7910

8606

9719

8532

8738

8227

9419

2017

8440

8459

8585

8486

8635

8360

8880

9859

8940

8996

8871

9847

2018

8571

8882

8756

8790

9170

8934

9417

10222

9509

8703

8907

9818

Slika PG14-5: PG14-5 Prag tveganja revšcine
Viri: 
SiStat; Podatkovna baza (SILC); Demografsko in socialno podrocje; Življenjska raven; Kazalniki revscine in socialne izkljucenosti (SILC); Prag tveganja revscine, Slovenija, letno, Statistični urad Republike Slovenije (2019)
Prikaži podatke

Enoclansko gospodinjstvo [Evro ]

Štiriclansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi + 2 otroka, mlajša od 14 let) [Evro]

Dvoclansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi) [Evro ]

2005

5278

11085

7917

2006

5590

11740

8385

2007

5944

12483

8916

2008

6536

13725

9804

2009

7118

14949

10677

2010

7042

14787

10563

2011

7199

15119

10799

2012

7273

15274

10910

2013

7111

14934

10667

2014

7146

15006

10719

2015

7399

15538

11099

2016

7396

15532

11094

2017

7628

16019

11442

2018

7946

16687

11919

Slika PG14-6: PG14-6 Varcevanje in investiranje gospodinjstev
Viri: 
SI-STAT; Ekonomsko podrocje; Nacionalni racuni; Nefinancni sektorski racuni (ESR 2010); Stopnja varcevanja in stopnja investiranja gospodinjstev v %, Slovenija, letno, Statistični urad Republike Slovenije (2019)
Prikaži podatke

Stopnja varcevanja gospodinjstev [%]

Stopnja investiranja gospodinjstev [%]

1995

10,80

8,80

1997

13,40

9,50

1999

9,30

10,30

2000

12,70

9,30

2001

13,80

9,10

2003

11,60

8,30

2005

14,70

9,10

2006

16,40

10,20

2008

15,90

10,50

2009

14,70

7,80

2010

13,10

6,80

2013

12,70

5,50

2015

12,50

5,70


Cilji

Cilj 10 trajnostnega razvoja OZN: Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami


Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je dohodek, ki ostane gospodinjstvom po poplačilu vseh obveznosti. Gospodinjstva ga namenijo ali za nakupe ali za varčevanje ali pa naložbe.

Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka

Dve tretjini razpoložljivega neto dohodka gospodinjstev predstavlja dohodek iz dela, pokojnine predstavljajo dohodek dobri petini gospodinjstev, desetina prejema družinske in socialne prejemke, preostalih finančnih virov je okoli 2 %. Podatki SURS kažejo, da je bil dohodek iz dela v prvih treh letih opazovanega obdobja 2008-2018 najvišji in je začel rahlo upadati po letu 2012. Nato pa je bil razpoložljivi dohodek iz dela gospodinjstev v Sloveniji v 2018 že petič zapored nekaj višji kot v prejšnjih letih z deležem 65,7 %, kar je enako kot leta 2011. Družinski in socialni prejemki so leta 2008 predstavljali 10,7 % dohodka gospodinjstva, dosegali deleže okrog 11 % v obdobju med 2010 in 2013, nato pa začeli upadati in v letu 2018 pristali pri najnižji stopnji 9,9 %. Pokojnine so v opazovanem obdobju ves čas rahlo rasle iz deleža 20 % prihodkov gospodinjstev leta 2008 do 22,2 % leta 2018. Prav tako so ves čas rahlo naraščali drugi dohodki (1,4 % leta 2008 ter 2,2 % leta 2018), pri čemer pa je zabeležen najvišji delež leta 2016 s 3 %. (Drugi dohodki so npr. dohodki iz kapitala, razlika med prejetimi in danimi transferji med gospodinjstvi, dohodki otrok, davek na premoženje, razlika med doplačili in vračili dohodnine.)

Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih

V opazovanem obdobju desetih let (2008-2018) se razpoložljivi dohodek v vseh petih kvintilnih razredih ohranja sorazmerno enak. Seveda je najnižji v 1. kvintilnem razredu (10%) in najvišji v 5. kvintilnem razredu (34,5%) – podatki so za leto 2018.

Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR)

Zgornja meja dohodkovnih razredov letnega dohodka na člana gospodinjstva je bila leta 2008 za 1. kvintni razred 4.874,00 eur, za 2. kvintni razred 6.186,00 eur, za 3. razred 7.583,00 eur in za 4. kvintni razred 9.708,00 eur; peti razred ni omejen navzgor. Leta 2018 je bila zgornja meja 1. dohodkovnega razreda 6.087,00 eur, za 2. kvintni razred 7.733,00 eur, za 3. razred 9.359,00 eur in za 4. kvintni razred 11.873,00 eur; peti razred ni omejen navzgor. Zgornja meja dohodkovnih razredov se je v desetih letih povišala. Podatek tudi kaže, da je razlika med zgornjo mejo 1. in 4. dohodkovnega razreda skoraj dvakratna.

Letni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po statističnih regijah

Leta 2018 je bil povprečni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstev v Sloveniji 9.333,00 eur. Tako v Sloveniji kot v vseh statističnih regijah razpoložljivi dohodek gospodinjstev ves čas rahlo raste. Leta 2018 je bil najvišji v osrednji Sloveniji, 10.222,00 eur, najnižji pa v Pomurski statistični regiji, 8.571,00 eur. Nekoliko nad slovenskim povprečjem je leta 2018 razpoložljivi dohodek gospodinjstev zabeležen v Jugovzhodni Sloveniji (9.417,00 eur), Gorenjski (9.509,00 eur) in Obalno-kraški (9.8181,00 eur) statistični regiji. Leta 2018 bil v Vzhodni kohezijski regiji nižji (8.873,00 eur) kot v Zahodni (9.869,00 eur).

Prag tveganja revščine

Prag tveganja revščine je leta 2005 za enočlansko gospodinjstvo znašal 5.278,00 eur, leta 2018 pa 7.946,00 eur. Za dvočlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi) je prag tveganja revščine znašal 7.917,00 eur in leta 2018 11.919,00 eur. Za štiričlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi + 2 otroka, mlajša od 14 let) je leta 2005 prag tveganja revščine znašal 11.085,00 eur in leta 2018 16.687,00 eur.

Prag tveganja revščine se rahlo dviguje. Prag tveganja revščine je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega neto razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev.

Varčevanje in investiranje gospodinjstev

Stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji je na splošno višja od stopnje investiranja. Iz podatkov v časovni vrsti od 1995 do 2015 sledi, da je bila stopnja varčevanja najvišja v obdobju med 2005 in 2009, ko je dosegla najvišjo stopnjo z 16,4 %, nato je začela rahlo upadati in se je lani ustalila pri 12,5 %. Podoben trend je v opazovanem časovnem obdobju opaziti pri investicijah, kio so po letu 2012 dosegle najnižje stopnje; 2015 so znašale 5,7 %, denimo leta 1995 pa 8,8 %.

Nekatere države članice EU so sprejele tudi ukrepe za spodbujanje dolgoročnega varčevanja in naložb gospodinjstev. V nekaterih državah so bile sprejete pokojninske sheme s samodejnim članstvom. Druge so uvedle namenske varčevalne račune za podporo financiranju dolgoročnih naložbenih projektov z (državno) zajamčenim stalnim donosom in v nekaterih primerih z določenimi davčnimi ugodnostmi. Sredstva na teh računih se nato vlagajo v javno koristne projekte, kot so bolnišnice, socialna stanovanja in univerze.

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, je pomemben izvajalec politike na področju varstva okolja v Sloveniji. Nudi subvencije in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe, kot so prehod na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter trajnostna mobilnost. V okviru Eko sklada deluje tudi ENSVET, mreža neodvisnih strokovnjakov in energetskih svetovalcev, ki nudijo celovite rešitve in pomoč pri naložbah. Pri njih se lahko naročite tudi na brezplačno energetsko svetovanje. 

Povprečno 233 EUR je v 2015 porabilo vsako gospodinjstvo v Sloveniji za oskrbo z vodo, povprečno 147 EUR na gospodinjstvo za zbiranje odpadkov, povprečno 64 EUR na gospodinjstvo za zbiranje odpadne vode, povprečno 1.537 EUR na gospodinjstvo za električno energijo, plin in druga goriva in povprečno 1.574 EUR na gospodinjstvo za goriva za osebne avtomobile.

Gospodinjstva predstavljajo pomemben člen v verigi potrošnje, saj so ravno gospodinjstva tisti potrošniki, ki imajo zadnjo besedo pri vsakodnevni izbiri izdelkov in storitev. Kot posamezniki ali kot gospodinjstva vplivamo na okolje z našimi odločitvami o tem, kje in kako bomo živeli, kaj bomo jedli, kje bomo delali, kako bomo preživljali prosti čas, koliko in s čim se bomo prevažali, kaj in koliko bomo nakupovali. Seveda je izbor le-teh že v mnogočem pogojen z obstoječimi danostmi (prometna infrastruktura, poselitev, oddaljenost delovnih mest in trgovin ipd.), vendar je tudi znotraj obstoječega mogoče najti bolj uravnotežen način življenja. Postajamo izrazito potrošniška družba, saj je potrošnja postala naš način življenja, nakupovanje pa obred. Trajnostna potrošnja se tiče našega življenjskega sloga. Spreminjanje sedanjih ne-trajnostnih vzorcev življenja, obnašanja, ravnanja in vrednot je eden ključnih pogojev za trajnostni razvoj.


 

 

Cilji in pravna podlaga

SURS, Kazalci trajnostnega razvoja OZN, https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-10.-zmanj%C5%A1ati-neenakosti-znotraj-dr%C5%BEav-in-med-njimi/10.2-realni-prilagojeni-bruto-razpolo%C5%BEljivi-dohodek-gospodinjstev-na-prebivalca-v-skm

Doseganje ciljev trajnostnega razvoja je za države podpisnice Agende 2030, med katerimi je tudi Slovenija, zavezujoče. SURS približevanje Slovenije 17 ciljem trajnostnega razvoja spremlja z določenimi kazalniki, med katerimi je tudi prilagojeni bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca v standardih kupne moči.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Vsi podatki so v celoti povzeti po SiStat podatkovnem portalu. https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8141. Statistični urad RS, SiStat >> Demografsko in socialno področje >> Življenjska raven >> Kazalniki revščine in socialne izključenosti (SILC) >> Porazdelitev dohodka >> Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka, Slovenija, letno. https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_raven__08_silc_kazaleci_revsc__15_08673_porazdel_dohodka/?tablelist=true

Podatki za kazalec Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka, Razpoložljivi dohodek gospodinjstev po statističnih regijah in Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih se nanašajo na obdobje 2008 do 2018.

Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti SURS objavlja za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.

Podatki za kazalec Varčevanje in investiranje gospodinjstev se nanaša na obdobje 1995 do 2015.

Podatki za kazalec Prag tveganja revščine je prikazan za obdobje 2005 – 2018.

Podatki za kazalec  Zgornje meje dohodkovnih razredov je za obdobje 2008 do 2018.

SURS, metodološko pojasnilo Kazalci dohodka, revščine in socialne izključenosti, https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8141

Dohodek gospodinjstev sestavlja več vrst dohodka: dohodek iz dela (dohodek iz zaposlitve, dohodek iz samozaposlitve), pokojnine, družinski in socialni prejemki (nadomestilo za brezposelnost, invalidske pokojnine, štipendije, drugi socialni prejemki) ter drugi dohodki (npr. iz kapitala, razlika med prejetimi in danimi transferji med gospodinjstvi, dohodki otrok, davek na premoženje, razlika med doplačili in vračili dohodnine).

Povprečni dohodek na gospodinjstvo (po vrstah dohodka) je količnik med vsoto posamezne vrste dohodka in številom vseh zasebnih gospodinjstev v Sloveniji.

Povprečni dohodek na člana gospodinjstva (po vrstah dohodka) je količnik med vsoto posamezne vrste dohodka in številom vseh oseb, ki prebivajo v zasebnih gospodinjstvih v Sloveniji.

Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po dohodkovnih kvintilih ter dohodkovnih decilih (po vrstah dohodka) se izračuna na enak način kot za Slovenijo, le da se vsota posamezne vrste dohodka oz. ekvivalentnega dohodka deli s številom vseh oseb v posameznem kvintilnem ali decilnem razredu.

Ekvivalentni dohodek (dohodek na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se izračuna tako, da se sešteje dohodke vseh članov gospodinjstva in nato deli s številom ekvivalentnih odraslih članov v gospodinjstvu.

Izračuni temeljijo na letnem (neto) razpoložljivem dohodku gospodinjstva (brez dohodka v naravi). Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_raven__08_silc_kazaleci_revsc__05_08671_prag_tveg_revscine/0867106S.px/table/tableViewLayout2/

Osebe so razvrščene v pet kvintilnih razredov glede na razpoložljivi dohodek na ekvivalentnega člana gospodinjstva. V prvem kvintilnem razredu je 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v petem kvintilnem razredu pa 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivalentnim dohodkom. Kazalec je izračunan za koncept razpoložljivega dohodka brez dohodka v naravi (gre za denarni razpoložljivi dohodek, v katerega sta poleg neto dohodkov vseh članov gospodinjstva vključena kot boniteta tudi uporaba službenega avtomobila v zasebne namene in del lastne proizvodnje samozaposlenih – vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine). Vir za izračun kazalca so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC), ki se izvaja na podlagi podatkov, pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za leto pred izvedbo ankete (referenčno leto za dohodek). http://www.kazaleci-blaginje.gov.si/mat-blag/metod-listi/mb-doh-preb.pdf

PRAG TVEGANJA REVŠČINE je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega neto razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev ob upoštevanju OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 let ali več, pa utež 0,5. Štiričlansko gospodinjstvo dveh odraslih in dveh otrok ima tako 2,1 ekvivalentnega odraslega člana (izračun: 1x1+1x0,5+2x0,3=2,1), dvočlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb pa 1,5 ekvivalentnega člana (izračun: 1x1+1x0,5=1,5).

 

Informacije o kakovosti za ta kazalec

- Prednosti in slabosti kazalca:

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
- Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
- Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1

  • Relevantnost: 1

  • Točnost: 1

  • Časovna primerljivost: 1

  • Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura

• SURS, Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, 2017, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7733

• Ksenija Saražin Klemenčič, Revščina, Kakovostna starost, let. 15, št. 1, 2012, (95–96) © 2012 Inštitut Antona Trstenjaka , https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-11A4D5U6/16125664-0d85-4412-8167-221bb6eaef28/PDF

• Kazalci blaginje, http://www.kazaleci-blaginje.gov.si/mat-blag/metod-listi/mb-doh-preb.pdf

• SURS, Kazalci ciljev trajnostnega razvoja, Slovenija, 2017, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7838

• Zelena knjiga Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva /* com/2013/0150 final */ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0150&from=EN

• 5. junij 2019 SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA, Statistični Urad Republika Slovenija

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10437/sl-varstvo-okolja.pdf


Povezani kazalci