KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Primerjava obdobij 1961-1990 in 1991-2020 na obravnavanih reprezentativnih postajah širom Slovenije kaže na zmanjšanje temperaturnega primanjkljaja za okoli 10 % in večkratno povečanje temperaturnega presežka. Do konca 21. stoletja se bosta ob predvidenem naraščanju temperature zraka oba trenda nadaljevala. Zato se bo na območju cele Slovenije v tem obdobju v toplejšem delu leta povečala poraba energije za ohlajanje stavb, v hladnejšem pa zmanjšala poraba za njihovo ogrevanje. Enak trend je predviden za celotno Evropo.


Kazalca prikazujeta časovni potek letnega temperaturnega primanjkljaja in presežka na izbranih reprezentativnih postajah v Sloveniji v obdobju 1961-2022. Prikazane so tudi njune predvidene spremembe do konca 21. stoletja za različne scenarije izpustov v Sloveniji in projekcija njunega trenda v Evropi.

Ogrevanje in hlajenje predstavljata velik vir porabe energije v poslovnih in zasebnih prostorih. Na podlagi poznavanja podatkov lahko potrebe po energiji bolje načrtujemo in se nanje odzivamo. Tako ohlajanje kot ogrevanje sta odvisna od zunanje temperature zraka, odvisna pa sta tudi od drugih dejavnikov, kot so zasnova in izolacija stavb, razpoložljivost, vrsta in energijska učinkovitost ogrevalnih in hladilnih sistemov, cena energije in stopnja dohodka ter vedenjski vidiki. Raba energije za ogrevanje je linearno odvisna od temperaturnega primanjkljaja, sorazmernostni faktor je odvisen od zgoraj nanizanih dejavnikov. Odvisnost rabe energije za ohlajanje od temperaturnega presežka je bolj zapletena. Poleg naštetih dejavnikov je močno odvisna tudi od kratkovalovnega sevanja, torej ni linearno odvisna le od temperature zraka. Kljub temu pa temperaturni presežek uporabljamo za oceno rabe energije za hlajenje.

Zmanjšanje povpraševanja po ogrevanju prostorov lahko znatno zmanjša porabo energije in delno ali v celoti nadomesti povečanje povpraševanja po hlajenju. Pri tem velja, da so viri energije za ogrevanje lahko različni (nafta, plin, premog, elektrika, daljinsko ogrevanje), medtem, ko je vir energije za hlajenje izključno električna energija. Posledično je  sprememba povpraševanja po hlajenju v primerjavi s povpraševanjem po ogrevanju  povezana z večjimi stroški, večjo spremembo povpraševanja po primarni energiji in večjimi vplivi na zmogljivost oskrbovalnih omrežij.


Grafi

Slika PP11-1: Letni temperaturni primanjkljaj, Slovenija, 1961-2022
Viri: 

Agencija RS za okolje, 2023

Prikaži podatke

Kredarica [Kdan]

Rateče [Kdan]

Murska Sobota [Kdan]

Novo mesto [Kdan]

Ljubljana [Kdan]

Bilje [Kdan]

1961

7682

4363

2937

2873

1962

7935

4809

3527

3574

3347

1963

8245

5148

4044

3917

3736

2895

1964

7626

4552

3686

3550

3319

2502

1965

8101

4960

3588

3682

3464

2663

1966

7883

4682

3349

3239

3166

2496

1967

8035

4636

3204

3275

3124

2445

1968

7716

4490

3311

3146

3065

2372

1969

8065

4880

3637

3519

3438

2572

1970

8225

5039

3682

3654

3476

2680

1971

7943

4821

3446

3371

3277

2561

1972

7685

4722

3533

3570

3386

2580

1973

8095

4948

3800

3714

3584

2800

1974

7829

4619

3456

3321

3192

2554

1975

7958

4705

3295

3244

3177

2672

1976

7836

4603

3653

3536

3474

2694

1977

7947

4641

3229

3086

2960

2223

1978

8066

4979

3610

3503

3409

2662

1979

7960

5107

3755

3534

3553

2802

1980

8208

5022

3694

3496

3440

2822

1981

7866

4956

3640

3438

3503

2924

1982

8017

4785

3551

3419

3378

2871

1983

7514

4248

3053

2850

2937

2472

1984

7985

4917

3745

3509

3517

2962

1985

7998

4839

3757

3523

3440

2840

1986

7689

4627

3507

3421

3357

2689

1987

7920

5039

3866

3596

3568

2944

1988

7552

4299

3150

2979

2978

2451

1989

7359

4464

3250

3116

3110

2661

1990

7361

4383

3102

2950

2987

2707

1991

7991

4959

3574

3350

3295

2654

1992

7614

4397

3236

3138

3149

2692

1993

7243

4348

3241

3063

3019

2570

1994

7677

4447

3006

2899

2826

2315

1995

7498

4321

3172

3099

3012

2485

1996

7773

4655

3596

3350

3179

2586

1997

7766

4522

3438

3286

3068

2455

1998

7502

4236

3160

2961

2875

2425

1999

7668

4565

3317

3193

3074

2596

2000

7475

4157

3122

2993

2918

2498

2001

7404

3972

2647

2447

2463

1991

2002

7359

4296

3136

2984

2906

2400

2003

7584

4161

3400

3186

2950

2327

2004

7621

4658

3348

3197

3113

2564

2005

7670

4506

3338

3139

3049

2533

2006

7815

4765

3485

3269

3185

2579

2007

6878

3669

2563

2229

2146

1879

2008

7609

4417

3181

3119

3060

2509

2009

7682

4398

2925

2920

2870

2229

2010

7670

4288

3104

2997

2992

2440

2011

7580

4237

3123

3089

2862

2349

2012

7342

4109

3158

3047

2954

2491

2013

7484

4407

3091

3028

2899

2391

2014

7105

4005

2554

2367

2288

1731

2015

7433

3813

2672

2578

2523

2052

2016

7002

4156

2850

2736

2681

2252

2017

7239

4071

3180

2993

2822

2329

2018

7371

4239

2903

2778

2720

2333

2019

7214

4091

2893

2814

2607

2151

2020

6978

3950

2696

2481

2369

1981

2021

7393

4424

3108

2913

2911

2422

2022

7165

4215

3081

3001

2895

2486

Slika PP11-2: Letni temperaturni presežek, Slovenija, 1961-2022
Viri: 

Agencija RS za okolje, 2023

Prikaži podatke

Kredarica [Kdan]

Rateče [Kdan]

Murska Sobota [Kdan]

Novo mesto [Kdan]

Ljubljana [Kdan]

Bilje [Kdan]

1961

0

0

42

48

1962

0

0

25

22

47

1963

0

0

67

51

72

95

1964

0

0

13

13

38

92

1965

0

0

26

25

46

60

1966

0

0

13

15

26

64

1967

0

0

54

41

71

132

1968

0

5

41

36

53

77

1969

0

0

23

16

43

76

1970

0

0

36

28

70

97

1971

0

2

38

31

64

108

1972

0

0

31

28

37

96

1973

0

0

24

24

27

98

1974

0

0

51

45

63

108

1975

0

0

8

10

17

59

1976

0

1

17

26

31

56

1977

0

0

18

24

23

36

1978

0

0

3

10

9

34

1979

0

0

23

28

32

83

1980

0

0

14

26

36

52

1981

0

0

39

47

41

67

1982

0

0

20

38

55

130

1983

0

10

55

59

77

70

1984

0

3

14

28

26

23

1985

0

0

33

41

64

72

1986

0

1

37

42

63

95

1987

0

0

56

52

59

93

1988

0

0

72

77

107

108

1989

0

0

31

24

34

60

1990

0

0

30

44

58

65

1991

0

2

62

65

87

134

1992

0

6

145

94

123

139

1993

0

2

85

106

103

135

1994

0

7

109

121

145

229

1995

0

3

44

54

83

145

1996

0

0

31

36

47

72

1997

0

0

31

22

35

85

1998

0

5

90

116

153

204

1999

0

0

55

70

81

124

2000

0

1

131

144

129

132

2001

0

0

103

125

143

168

2002

0

10

86

75

91

134

2003

0

15

237

250

267

376

2004

0

3

46

62

83

129

2005

0

4

56

77

90

139

2006

0

19

110

142

159

209

2007

0

6

146

119

137

157

2008

0

3

107

100

128

170

2009

0

6

79

107

143

199

2010

0

17

108

127

144

157

2011

0

8

95

129

157

202

2012

0

14

166

189

218

306

2013

0

28

175

169

205

245

2014

0

1

67

68

80

82

2015

0

28

183

209

238

275

2016

0

4

85

101

138

218

2017

0

1

147

202

218

233

2018

0

13

120

96

174

228

2019

0

27

146

168

211

304

2020

0

5

66

99

121

172

2021

0

9

149

176

207

238

2022

0

12

132

174

279

401

Slika PP11-3: Časovni potek spremembe letnega povprečja temperaturnega primanjkljaja v Sloveniji do konca 21. stoletja
Viri: 

Agencija RS za okolje, 2020

Opomba: 

Časovni potek spremembe letnega povprečja temperaturnega primanjkljaja v Sloveniji do konca 21. stoletja za tri scenarije izpustov, vključno z razponi odstopanj. Prikazan je odklon od povprečja v obdobju 1981-2010. Črte prikazujejo glajeno mediano modelskih projekcij, zgornji in spodnji rob ovojnic največjo in najmanjšo vrednost modelskih projekcij.

Slika PP11-4: Časovni potek spremembe letnega povprečja temperaturnega presežka v Sloveniji do konca 21. stoletja
Viri: 

Agencija RS za okolje, 2020

Opomba: 

Časovni potek spremembe letnega povprečja temperaturnega presežka v Sloveniji do konca 21. stoletja za tri scenarije izpustov, vključno z razponi odstopanj. Prikazan je odklon od povprečja v obdobju 1981-2010. Črte prikazujejo glajeno mediano modelskih projekcij, zgornji in spodnji rob ovojnic največjo in najmanjšo vrednost modelskih projekcij.

Slika PP11-5: Predvidena sprememba letnega temperaturnega primanjkljaja pri temperaturnem pragu 12 °C v Sloveniji in pripadajoča zanesljivost spremembe
Viri: 

Agencija RS za okolje, 2020

Slika PP11-6: Predvidena sprememba letnega temperaturnega presežka pri temperaturnem pragu 21 °C v Sloveniji in pripadajoča zanesljivost spremembe
Viri: 

Agencija RS za okolje, 2020

Slika PP11-7: Projekcija linearnega trenda letnega povprečnega temperaturnega primanjkljaja in presežka v Evropi v obdobju 1981-2100
Viri: 

Evropska agencija za okolje, 2019

Opomba: 

Slika prikazuje trend temperaturnega primanjkljaja (levo) in presežka (desno) v obdobju 1981-2100 za zmerno optimističen scenarij RCP4.5 (zgoraj) in pesimističen RCP8.5 (spodaj). Projekcije temeljijo na mediani izračunov 11 simulacij iz pobude EURO-CORDEX.


Cilji

Februarja 2021 je Evropska komisija (ES) predstavila sveženj strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Sestavljen je iz Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam (COM /2021/ 82 končno) in številnih spremnih dokumentov. Splošen cilj strategije prilagajanja EU je prispevati k podnebno bolj odporni Evropi, eden izmed ciljev pa podpira tudi razvoj kazalcev, saj se zavzema za boljše odločanje na podlagi podatkov in informacij.

Novembra 2013 sta Evropski parlament in Evropski svet sprejela Sedmi okoljski akcijski program EU do leta 2020 z naslovom „Dobro živeti v mejah našega planeta“. Namen sedmega okoljskega akcijskega programa je usmerjanje ukrepov EU na področju okolja in podnebnih sprememb. Program poudarja, da bo „ukrepanje za ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje povečalo odpornost gospodarstva in družbe, hkrati pa spodbujalo tudi inovacije in zaščitilo naravnih virov.

Vezano na zgoraj omenjene dokumente, je Komisija v februarju 2016 objavila strategijo EU za ogrevanje in hlajenje, katere cilj je razogljičenje ogrevanja in hlajenja stavb z različnimi tehnologijami in ukrepi, v skladu s širšo podnebno in energetsko politiko EU.


Temperaturni primanjkljaj in presežek se uporabljata za oceno rabe energije, potrebne za ogrevanje oz. ohlajanje zgradbe. Raba energije je, poleg lastnosti same zgradbe, odvisna tudi od vremenskih razmer oz. zunanje temperature zraka. Ker sta kazalca izpeljana iz dnevne povprečne temperature zraka, odražata njene lastnosti. Tako je temperaturni primanjkljaj največji v višjih legah, najmanjši pa na jugozahodu Slovenije. V obdobju 1991-2020 je bila med izbranimi postajami najvišja povprečna vrednost temperaturnega primanjkljaja na Kredarici (7475 Kdni), najnižja pa v Biljah (2360 Kdni). Obratno je pri letnem temperaturnem presežku: v enakem primerjalnem obdobju je ta znašal 183 Kdni na postaji Bilje, na postaji Kredarica pa 0 Kdni. To pomeni, da na Kredarici v primerjalnem obdobju ni bilo dneva s povprečno dnevno temperaturo, večjo ali enako 21 °C.

V obdobju 1991-2020 je na vseh postajah opazen trend zmanjševanja temperaturnega primanjkljaja za nekaj več kot 15 Kdni/leto. Temperaturni primanjkljaj se je v Ljubljani v obdobju 1991-2020 zmanjšal za 13 % glede na obdobje 1961-1990. Podobno je tudi na ostalih postajah. Relativna sprememba med obema obdobjema je pri presežku precej večja kot pri primanjkljaju. V Ljubljani se je tako v povprečju povečal za okoli 180 %.

Največje je naraščanje temperaturnega presežka v obdobju 1991-2020 je na postaji Bilje (okoli 3 Kdni/leto). Na postaji Rateče so bila leta s temperaturnimi presežki v prvem obdobju redka in vrednosti presežkov majhne (le v enem letu se pojavi vrednost 10 Kdni, sicer precej manj), medtem ko so bila leta s temperaturnimi presežki v drugem obdobju pogosta in vrednosti presežkov večje (nekaj let tudi blizu 30 Kdni).

Glede na to, da projekcije podnebnih sprememb kažejo nadaljevanje trenda naraščanja temperature na območju cele Slovenije, se posledično pričakuje nadaljnje zmanjšanje temperaturnega primanjkljaja in povečanje temperaturnega presežka. Zato se bo na območju Slovenije v hladni polovici leta zmanjšala raba energije za ogrevanje zgradb, v topli polovici leta pa povečala raba energije za njihovo ohlajanje.

Modelske projekcije temperaturnega primanjkljaja kažejo na njegovo zmanjševanje do konca 21. stoletja po vseh scenarijih izpustov toplogrednih plinov (RCP2.6, RCP4.5 in RCP8.5) v vseh sezonah in obdobjih na ravni cele države. Glede na povprečje primerjalnega obdobja 1981-2010 se bo do konca 21. stoletja letni primanjkljaj zmanjšal za približno 350 Kdni po optimističnem scenariju (RCP2.6), 550 Kdni po zmerno optimističnem scenariju (RCP4.5) in 1250 Kdni po pesimističnem scenariju (RCP8.5). Zmanjšanje temperaturnega primanjkljaja bo najizrazitejše v višjih delih Slovenije. Spremembe bodo največje v zadnjem projekcijskem obdobju (2071-2100). Velikost sprememb je majhna poleti, kjer je že danes primanjkljaj zelo nizek, velika jeseni in spomladi, največja pa pozimi.

Do konca 21. stoletja se po vseh scenarijih izpustov pričakuje nadaljnje naraščanje temperaturnega presežka. Po scenariju RCP8.5 se slednji v povprečju po Sloveniji poveča za več kot 200 Kdni, po scenariju RCP4.5 in RCP2.6 pa približno 60 Kdni oz. 20 Kdni glede na povprečje primerjalnega obdobja. Spremembe na letni ravni izhajajo večinoma iz sprememb poleti. Po vseh treh scenarijih bodo največje spremembe temperaturnega presežka v nižjih predelih Slovenije, posebej na njenem jugozahodu, kjer bo konec stoletja na letni ravni večji za več  kot 100 Kdni po RCP4.5 in več kot 250 Kdni po RCP8.5. V visokogorju in pozimi so spremembe zanemarljive.

V prihodnosti se bo povečalo tudi število dni, ko bo dnevna povprečna temperatura večja od temperaturnega praga po vseh scenarijih. Zato se bo sezona ohlajanja podaljšala, kar pomeni, da se bo vedno več energije porabilo za hlajenje.

Dogajanje v Sloveniji ne odstopa od dogajanja po Evropi. Trendi za obdobje 1981-2017, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje, kažejo, da se tudi povsod po Evropi temperaturni primanjkljaj zmanjšuje, in sicer najbolj na njenem severu, kjer je tudi potreba po energiji za ogrevanje največja (Evropska agencija za okolje, 2021). Po drugi strani pa je povečanje temperaturnega presežka najizrazitejše na jugu Evrope, kjer je tudi največja poraba energije za ohlajanje. Trend pri obeh kazalcih se bo nadaljeval do konca 21. stoletja. Največje spremembe temperaturnega primanjkljaja se bodo nadaljevale na severu Evrope ter na njenem jugovzhodu. Po njihovih projekcijah je na območju Slovenije trend spremembe temperaturnega primanjkljaja med -2 in -4 Kdni po zmerno optimističnem in med -6 in -8 Kdni na leto po pesimističnem scenariju. Podobna velikost sprememb se pričakuje tudi v sosednjih državah. Projekcije temperaturnega presežka kažejo na največje povečanje na jugu Evrope. V Sloveniji bi spremembe bile med 1 in 1.5 Kdni na leto v višjih predelih in med 1.5 in 2 Kdni na leto v nižjih predelih po RCP8.5 ter do 1 Kdni na leto po RCP4.5. Pri tem se opazijo razlike med državami v soseščini: spremembe v Avstriji bodo manjše kot pri nas, spremembe v Italiji in na Hrvaškem pa večje.


Cilji povzeti po:

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki o letnih temperaturnih primanjkljajih in presežkih v obdobju 1961-2022 temeljijo na izmerjenih vrednostih temperature zraka na izbranih reprezentativnih postajah, ki predstavljajo regijsko raznolikost Slovenije. Za izračun kazalcev so uporabljene meritve na postajah, ki za zdaj še niso homogenizirane. V tem obdobju sta se nekaterim postajam spremenila lokacija ali tip postaje. Kljub spremembam v časovnih nizih na posameznih postajah ne prihaja do večjih nehomogenosti in so podatki v celoti medsebojno primerljivi.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Čeprav sta kazalca odvisna le od zunanje temperature zraka in izbrane temperature v prostoru, njuni definiciji nista enotni. Do razlik pride zaradi načina izračuna dnevne povprečne temperature zraka in izbire mejne temperature, pri kateri je potrebno ogrevanje oz. ohlajanje. Z ogrevanjem (ohlajanjem) prostorov se običajno prične, ko dnevna povprečna temperatura pade pod (naraste nad) določeno vrednost – temperaturni prag.

V Sloveniji je za izračun temperaturnega primanjkljaja najpogosteje uporabljen temperaturni prag 12 °C, ki je uporabljen tudi v tem poročilu. Na ARSO računamo temperaturne primanjkljaje tudi za prag 15 °C ter temperaturne presežke za pragove 18 °C, 21 °C (uporabljen v poročilu) in 23 °C. Kazalcev, izračunanih po različnih definicijah, ne moremo neposredno primerjati.

Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo dnevno povprečno temperaturo zraka za tiste dni, ko je dnevna povprečna temperatura nižja ali enaka 12 °C. Sezona je definirana od 1. julija do 30. junija in takrat se za letnico zapiše konec sezone (npr. temperaturni primanjkljaj v sezoni 2020/2021 spada v leto 2021). Dnevna povprečna temperatura je izračunana iz treh izmerkov, ob 7., 14. in 21. uri po srednjeevropskem času.

Temperaturni presežek je vsota dnevnih razlik med dnevno povprečno temperaturo zraka in temperaturo praga 21 °C za tiste dni, ko je dnevna povprečna temperatura zraka višja od temperature praga.

Enota temperaturnega primanjkljaja in presežka je Kdan (stopinja dan).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Letni temperaturni primanjkljaj

Kdan

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/cooling-heating-degree-days.txt

1961 - 2023

Julija za preteklo sezono

1 na leto

21.06.2023

da

Letni temperaturni presež ek

Januarja za preteklo leto

 

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi viri in literatura

  1. Agencija RS za okolje, 2021. Temperaturni primanjkljaj in presežek ter kurilna sezona 1961-2023.
  2. Evropska agencija za okolje, 2021. Heating and cooling degree days.
  3. IPCC, 2014a: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1132 pp.
  4. IPCC, 2014c: Europe. Kovats, R.S., R. Valentini, L.M. Bouwer, E. Georgopoulou, D. Jacob, E. Martin, M. Rounsevell, and J.-F. Soussana, 2014: Europe. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1267-1326.