KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2013 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov) v zrak v obdobju 1990-2013 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2013.


Grafi

Slika ZR13-1: Izpusti obstojnih organskih spojin v Sloveniji, 1990-2013
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PCB indeks (1990 = 100) 100 99 89 84 77 70 66 61 59 54
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 100 105 95 86 80 77 77 75 73 72
PAH indeks (1990 = 100) 100 105 99 97 92 91 93 91 91 92
HCB indeks (1990 = 100) 100 87 80 81 80 80 78 81 80 81
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PCB indeks (1990 = 100) 51 48 44 37 34 33 30 24 23 20
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 72 66 66 67 67 66 67 65 66 65
PAH indeks (1990 = 100) 89 80 80 80 79 78 77 75 75 78
HCB indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
2010 2011 2012 2013
PCB indeks (1990 = 100) 18 14 13 13
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 66 69 68 68
PAH indeks (1990 = 100) 77 83 83 83
HCB indeks (1990 = 100) 1 1 1 1
Slika ZR13-2: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2013
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji kg 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Industrijski procesi in raba topil kg 409 406 365 342 315 284 267 249 238 221
Odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 416 414 372 348 322 290 273 255 244 227
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Raba goriv v industriji kg 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Industrijski procesi in raba topil kg 208 196 178 148 137 130 118 95 89 77
Odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 213 202 183 154 144 136 124 101 96 83
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote kg 1 1 1 1
Raba goriv v industriji kg 2 2 1 2
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 4 5 5 5
Industrijski procesi in raba topil kg 70 52 49 46
Odpadki kg 0 0 0 0
skupaj kg 77 59 56 53
Slika ZR13-3: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Belgija kg 105 97 87 82 88 88 81 84 98 88
Bolgarija kg 6 6 7 7 6 5 6 5 6 4
Hrvaška kg 483 454 450 466 466 468 451 459 452 457
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 773 772 741 644 630 623 555 448 458 485
Danska kg 111 104 95 85 39 40 40 41 40 41
Estonija kg 8 9 6 9 5 4 5 4 4 4
Finska kg 321 318 319 302 300 293 278 267 265 234
Francija kg 184 181 169 182 149 160 155 138 136 120
Nemčija kg 1680 1694 1670 1655 1644 1484 1243 1264 1188 1064
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 36 32 21 23 21 19 19 18 16 16
Irska kg 42 41 39 39 37 36 36 33 31 33
Italija kg 286 280 272 271 277 298 274 277 271 260
Latvija kg 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1
Litva kg 374 377 375 370 368 365 361 359 356 353
Luksemburg kg 36 36 34 36 36 9 10 6 6 7
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 2425 2367 2322 2348 2330 928 905 848 690 682
Portugalska kg 63 64 65 66 68 69 71 72 73 75
Romunija kg 135 125 116 106 97 87 78 68 59 49
Slovaška kg 67 61 56 51 45 40 36 33 36 33
Slovenija kg 416 414 372 348 322 290 273 255 244 227
Španija kg 24 29 31 30 31 36 34 29 30 30
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 6667 6240 5921 5625 5274 4971 4668 4422 4140 3772
EU-28 kg 14247 13704 13170 12747 12234 10315 9579 9130 8599 8035
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgija indeks (1990 = 100) 100 92 82 78 83 84 77 80 93 83
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 90 109 110 93 84 101 87 90 69
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 94 93 96 96 97 93 95 94 95
Ciper indeks (1990 = 100) 100 94 99 109 109 107 112 109 104 104
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 96 83 81 81 72 58 59 63
Danska indeks (1990 = 100) 100 94 86 76 36 36 36 37 36 37
Estonija indeks (1990 = 100) 100 102 67 105 61 49 56 52 52 45
Finska indeks (1990 = 100) 100 99 99 94 93 91 87 83 83 73
Francija indeks (1990 = 100) 100 98 92 99 81 87 85 75 74 65
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 101 99 98 98 88 74 75 71 63
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 87 58 63 57 52 53 50 45 45
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 92 92 88 86 85 78 74 79
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 97 104 96 97 95 91
Latvija indeks (1990 = 100) 100 87 72 63 46 26 27 23 17 15
Litva indeks (1990 = 100) 100 101 100 99 98 98 97 96 95 95
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 99 95 99 99 25 26 17 16 18
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 89 80 183 285 387 290
Poljska indeks (1990 = 100) 100 98 96 97 96 38 37 35 28 28
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102 104 106 108 110 112 115 117 119
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 43 36
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 92 84 76 68 60 54 49 54 49
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 99 89 84 77 70 66 61 59 54
Španija indeks (1990 = 100) 100 121 128 124 128 150 141 120 125 124
Švedska indeks (1990 = 100) 100 80 79 65 64 71 66 77 90 96
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 94 89 84 79 75 70 66 62 57
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 86 72 67 64 60 56
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Belgija kg 93 97 99 95 90 71 84 67 68 15
Bolgarija kg 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3
Hrvaška kg 441 434 435 435 435 436 436 436 436 434
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 474 407 82 3 88 82 89 48 43 33
Danska kg 39 40 38 40 41 43 43 45 44 39
Estonija kg 3 4 4 5 4 4 3 2 3 3
Finska kg 228 216 199 198 187 181 184 174 162 150
Francija kg 107 98 76 76 77 76 73 69 67 59
Nemčija kg 948 752 567 388 188 194 211 212 220 198
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 16 17 17 17 16 15 16 16 15 11
Irska kg 36 40 61 75 52 39 38 17 16 15
Italija kg 262 267 270 273 278 274 281 281 274 203
Latvija kg 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Litva kg 351 348 345 342 338 333 328 324 321 317
Luksemburg kg 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 582 602 585 586 602 617 674 665 681 662
Portugalska kg 83 90 98 123 249 374 500 626 751 685
Romunija kg 39 30 20 11 1 182 159 181 173 44
Slovaška kg 31 31 27 28 29 33 33 33 33 29
Slovenija kg 213 202 183 154 144 136 124 101 96 83
Španija kg 33 34 34 35 37 37 39 39 39 31
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 1345 1288 1198 1165 1133 1067 1009 965 917 811
EU-28 kg 5334 5002 4348 4057 3996 4201 4331 4308 4367 3828
Avstrija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgija indeks (1990 = 100) 88 92 94 90 85 68 80 64 65 14
Bolgarija indeks (1990 = 100) 62 50 68 78 67 65 68 72 69 54
Hrvaška indeks (1990 = 100) 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Ciper indeks (1990 = 100) 105 105 106 84 82 87 94 98 88 76
Češka indeks (1990 = 100) 61 53 11 0 11 11 11 6 6 4
Danska indeks (1990 = 100) 35 36 35 36 37 38 39 41 40 35
Estonija indeks (1990 = 100) 31 50 48 57 44 44 36 22 33 36
Finska indeks (1990 = 100) 71 67 62 62 58 56 57 54 50 47
Francija indeks (1990 = 100) 59 53 41 41 42 41 40 38 37 32
Nemčija indeks (1990 = 100) 56 45 34 23 11 12 13 13 13 12
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 45 47 48 46 44 42 44 44 42 29
Irska indeks (1990 = 100) 85 94 146 177 122 92 89 40 39 35
Italija indeks (1990 = 100) 92 93 94 95 97 96 98 98 96 71
Latvija indeks (1990 = 100) 11 14 12 11 11 13 14 17 16 13
Litva indeks (1990 = 100) 94 93 92 92 91 89 88 87 86 85
Luksemburg indeks (1990 = 100) 11 9 6 10 6 5 7 6 8 6
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 193 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 24 25 24 24 25 25 28 27 28 27
Portugalska indeks (1990 = 100) 132 144 156 197 397 597 797 997 1197 1092
Romunija indeks (1990 = 100) 29 22 15 8 1 135 118 135 128 32
Slovaška indeks (1990 = 100) 47 46 41 42 43 50 49 50 49 43
Slovenija indeks (1990 = 100) 51 48 44 37 34 33 30 24 23 20
Španija indeks (1990 = 100) 134 140 140 143 152 151 162 162 159 125
Švedska indeks (1990 = 100) 101 98 97 112 103 100 90 81 80 96
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 20 19 18 17 17 16 15 14 14 12
EU-28 indeks (1990 = 100) 37 35 31 28 28 29 30 30 31 27
2010 2011 2012 2013
Avstrija kg NA NA NA NA
Belgija kg 95 57 9 5
Bolgarija kg 4 5 5 5
Hrvaška kg 434 433 431 430
Ciper kg 0 0 0 0
Češka kg 24 26 34 3
Danska kg 41 41 40 40
Estonija kg 4 4 3 4
Finska kg 156 157 154 152
Francija kg 61 55 58 57
Nemčija kg 233 243 232 233
Grčija kg NE NE NE NE
Madžarska kg 12 13 12 7
Irska kg 14 14 14 14
Italija kg 201 214 218 204
Latvija kg 1 1 1 0
Litva kg 311 304 300 297
Luksemburg kg 1 2 1 2
Malta kg 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0
Poljska kg 748 714 709 755
Portugalska kg 172 644 178 411
Romunija kg 52 42 31 29
Slovaška kg 33 32 34 33
Slovenija kg 77 59 56 53
Španija kg 33 31 27 27
Švedska kg 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 781 760 726 706
EU-28 kg 3490 3851 3272 3468
Avstrija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0
Belgija indeks (1990 = 100) 90 55 9 4
Bolgarija indeks (1990 = 100) 67 75 81 75
Hrvaška indeks (1990 = 100) 90 90 89 89
Ciper indeks (1990 = 100) 67 67 71 91
Češka indeks (1990 = 100) 3 3 4 0
Danska indeks (1990 = 100) 37 37 36 36
Estonija indeks (1990 = 100) 50 43 42 47
Finska indeks (1990 = 100) 49 49 48 47
Francija indeks (1990 = 100) 33 30 32 31
Nemčija indeks (1990 = 100) 14 14 14 14
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 34 36 32 21
Irska indeks (1990 = 100) 34 33 33 34
Italija indeks (1990 = 100) 70 75 76 71
Latvija indeks (1990 = 100) 17 17 14 11
Litva indeks (1990 = 100) 83 81 80 79
Luksemburg indeks (1990 = 100) 4 5 4 7
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 0 0 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 31 29 29 31
Portugalska indeks (1990 = 100) 275 1026 284 655
Romunija indeks (1990 = 100) 39 31 23 21
Slovaška indeks (1990 = 100) 49 48 50 49
Slovenija indeks (1990 = 100) 18 14 13 13
Španija indeks (1990 = 100) 137 129 113 111
Švedska indeks (1990 = 100) 94 88 59 60
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 12 11 11 11
EU-28 indeks (1990 = 100) 24 27 23 24
Slika ZR13-4: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji po sektorjih, 1990-2013
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote g I-Teq 0.638 0.57 0.574 0.567 0.547 0.546 0.509 0.56 0.57 0.504
Raba goriv v industriji g I-Teq 1.003 0.894 0.832 0.751 0.733 0.723 0.694 0.629 0.623 0.426
Cestni promet g I-Teq 0.288 0.272 0.304 0.363 0.407 0.438 0.494 0.493 0.428 0.415
Ostali promet g I-Teq 0.011 0.01 0.01 0.01 0.011 0.013 0.01 0.011 0.011 0.01
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju g I-Teq 11.456 12.942 11.478 10.394 9.343 8.677 8.745 8.085 7.884 7.948
Industrijski procesi in raba topil g I-Teq 2.2 1.702 1.581 1.371 1.427 1.628 1.568 1.904 1.939 1.958
Odpadki g I-Teq 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.001 0 0.001 0.001
skupaj g I-Teq 15.595 16.39 14.78 13.456 12.468 12.025 12.02 11.682 11.456 11.263
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote g I-Teq 0.511 0.553 0.575 0.549 0.547 0.553 0.563 0.589 0.738 0.639
Raba goriv v industriji g I-Teq 0.404 0.54 0.597 0.633 0.8 0.867 0.743 0.537 0.564 0.498
Cestni promet g I-Teq 0.432 0.436 0.418 0.411 0.376 0.368 0.364 0.362 0.385 0.35
Ostali promet g I-Teq 0.01 0.01 0.008 0.008 0.007 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju g I-Teq 7.627 6.644 6.572 6.528 6.313 6.19 6.134 5.974 6.067 6.595
Industrijski procesi in raba topil g I-Teq 2.201 2.177 2.055 2.245 2.344 2.299 2.598 2.587 2.532 2.072
Odpadki g I-Teq 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004
skupaj g I-Teq 11.188 10.361 10.228 10.376 10.389 10.285 10.411 10.059 10.295 10.163
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote g I-Teq 0.634 0.664 0.653 0.607
Raba goriv v industriji g I-Teq 0.548 0.499 0.449 0.49
Cestni promet g I-Teq 0.333 0.34 0.322 0.29
Ostali promet g I-Teq 0.005 0.005 0.005 0.005
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju g I-Teq 6.433 6.945 7.003 6.98
Industrijski procesi in raba topil g I-Teq 2.31 2.313 2.098 2.188
Odpadki g I-Teq 0.004 0.004 0.004 0.008
skupaj g I-Teq 10.265 10.77 10.534 10.567
Slika ZR13-5: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija g I-Teq 161 135 77 67 56 59 60 59 56 54
Belgija g I-Teq 577 506 463 391 413 399 323 280 227 178
Bolgarija g I-Teq 74 65 84 86 96 97 99 98 105 89
Hrvaška g I-Teq 35 26 26 25 19 22 29 26 23 21
Ciper g I-Teq 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Češka g I-Teq 1252 1220 1220 1140 1135 1135 922 830 767 643
Danska g I-Teq 68 65 60 54 51 49 46 41 33 29
Estonija g I-Teq 9 9 5 4 4 6 6 6 7 7
Finska g I-Teq 34 34 30 31 37 37 33 33 33 34
Francija g I-Teq 1776 1826 1855 1911 1915 1717 1502 1071 970 644
Nemčija g I-Teq 750 624 495 366 246 231 208 198 186 167
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 113 110 84 85 73 71 72 71 61 59
Irska g I-Teq 66 65 57 57 52 49 50 45 44 39
Italija g I-Teq 461 479 461 436 428 447 409 416 404 383
Latvija g I-Teq 32 36 32 34 33 33 34 33 33 37
Litva g I-Teq 22 23 21 10 14 13 13 14 15 14
Luksemburg g I-Teq 13 13 12 13 12 13 12 8 8 8
Malta g I-Teq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska g I-Teq 742 605 465 326 186 66 59 53 46 39
Poljska g I-Teq 529 535 517 592 520 283 277 264 216 215
Portugalska g I-Teq 525 524 520 527 524 524 582 670 515 461
Romunija g I-Teq 3073 2871 2669 2467 2265 2063 1861 1659 1457 1255
Slovaška g I-Teq 169 165 161 157 153 150 142 134 167 132
Slovenija g I-Teq 16 16 15 14 13 12 12 12 12 11
Španija g I-Teq 181 185 193 191 184 157 155 119 117 121
Švedska g I-Teq 60 54 50 47 44 40 39 37 35 35
Združeno kraljestvo g I-Teq 1303 1274 1226 1032 813 840 568 522 425 388
EU-28 g I-Teq 12041 11467 10802 10066 9288 8514 7516 6704 5964 5067
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 84 48 42 35 36 37 37 35 33
Belgija indeks (1990 = 100) 100 88 80 68 72 69 56 48 39 31
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 87 114 116 130 130 133 133 142 121
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 74 75 72 55 62 82 75 64 61
Ciper indeks (1990 = 100) 100 102 105 108 110 111 112 114 115 117
Češka indeks (1990 = 100) 100 97 97 91 91 91 74 66 61 51
Danska indeks (1990 = 100) 100 97 89 80 75 73 68 61 48 42
Estonija indeks (1990 = 100) 100 99 64 51 48 65 74 74 83 84
Finska indeks (1990 = 100) 100 98 87 90 108 108 97 97 97 99
Francija indeks (1990 = 100) 100 103 104 108 108 97 85 60 55 36
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 83 66 49 33 31 28 26 25 22
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 98 74 76 65 63 64 63 54 52
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 86 85 78 74 75 68 66 58
Italija indeks (1990 = 100) 100 104 100 95 93 97 89 90 88 83
Latvija indeks (1990 = 100) 100 110 100 105 102 102 106 103 102 115
Litva indeks (1990 = 100) 100 107 97 46 62 61 61 66 67 65
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 97 90 97 89 97 88 57 59 61
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 81 63 44 25 9 8 7 6 5
Poljska indeks (1990 = 100) 100 101 98 112 98 54 52 50 41 41
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 100 99 100 100 100 111 128 98 88
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 74 67 61 54 47 41
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 95 93 91 89 84 79 99 78
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 105 95 87 80 77 77 75 74 72
Španija indeks (1990 = 100) 100 102 107 106 102 87 86 66 65 67
Švedska indeks (1990 = 100) 100 89 84 79 74 67 65 62 59 58
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 98 94 79 62 65 44 40 33 30
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 95 90 84 77 71 62 56 50 42
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija g I-Teq 52 53 39 39 39 42 40 38 39 36
Belgija g I-Teq 117 75 64 65 65 61 53 54 66 48
Bolgarija g I-Teq 112 91 95 114 125 113 150 94 77 48
Hrvaška g I-Teq 23 22 24 25 22 22 23 22 22 24
Ciper g I-Teq 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Češka g I-Teq 744 620 177 114 187 179 175 169 150 141
Danska g I-Teq 32 32 28 32 26 26 27 31 30 26
Estonija g I-Teq 7 7 7 7 6 6 5 6 7 6
Finska g I-Teq 34 32 33 31 30 12 12 12 14 11
Francija g I-Teq 551 420 392 272 352 231 158 156 143 125
Nemčija g I-Teq 153 133 112 94 71 70 72 72 73 63
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 59 60 58 54 50 44 46 41 39 49
Irska g I-Teq 40 40 47 50 42 39 39 32 33 33
Italija g I-Teq 366 289 279 278 282 287 295 308 297 223
Latvija g I-Teq 31 41 34 35 39 36 41 44 29 31
Litva g I-Teq 14 15 15 15 16 16 17 16 17 17
Luksemburg g I-Teq 5 2 2 2 2 1 2 1 2 2
Malta g I-Teq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska g I-Teq 31 32 31 29 29 30 29 29 31 30
Poljska g I-Teq 190 193 190 186 194 190 208 190 207 199
Portugalska g I-Teq 329 174 159 142 135 126 118 215 258 262
Romunija g I-Teq 1053 851 649 447 245 210 279 210 222 183
Slovaška g I-Teq 107 103 85 69 67 91 62 62 67 38
Slovenija g I-Teq 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Španija g I-Teq 126 116 116 119 120 117 121 125 120 113
Švedska g I-Teq 33 34 34 34 37 39 38 36 38 37
Združeno kraljestvo g I-Teq 316 306 277 272 284 247 226 210 216 200
EU-28 g I-Teq 4540 3756 2959 2537 2475 2245 2244 2184 2208 1956
Avstrija indeks (1990 = 100) 32 33 25 24 25 26 25 24 24 22
Belgija indeks (1990 = 100) 20 13 11 11 11 11 9 9 11 8
Bolgarija indeks (1990 = 100) 151 124 128 154 169 152 202 127 104 64
Hrvaška indeks (1990 = 100) 64 62 67 72 63 63 65 64 64 67
Ciper indeks (1990 = 100) 117 119 121 43 19 20 21 22 21 21
Češka indeks (1990 = 100) 59 50 14 9 15 14 14 13 12 11
Danska indeks (1990 = 100) 47 47 41 48 38 39 40 45 44 38
Estonija indeks (1990 = 100) 79 76 80 78 71 66 57 75 76 69
Finska indeks (1990 = 100) 99 92 97 91 89 35 36 35 42 31
Francija indeks (1990 = 100) 31 24 22 15 20 13 9 9 8 7
Nemčija indeks (1990 = 100) 20 18 15 13 9 9 10 10 10 8
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 52 54 51 48 44 39 41 36 34 44
Irska indeks (1990 = 100) 60 61 70 76 64 59 58 48 50 50
Italija indeks (1990 = 100) 79 63 61 60 61 62 64 67 65 48
Latvija indeks (1990 = 100) 96 127 105 109 119 111 128 135 90 97
Litva indeks (1990 = 100) 66 69 69 71 72 73 77 74 78 78
Luksemburg indeks (1990 = 100) 41 18 17 15 12 11 12 10 13 16
Malta indeks (1990 = 100) 97 97 96 96 96 95 95 95 94 94
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 36 37 36 35 37 36 39 36 39 38
Portugalska indeks (1990 = 100) 63 33 30 27 26 24 23 41 49 50
Romunija indeks (1990 = 100) 34 28 21 15 8 7 9 7 7 6
Slovaška indeks (1990 = 100) 64 61 50 41 40 54 37 37 40 22
Slovenija indeks (1990 = 100) 72 67 65 67 67 66 67 65 66 65
Španija indeks (1990 = 100) 70 64 64 66 66 65 67 69 67 63
Švedska indeks (1990 = 100) 55 57 57 56 61 65 63 60 64 62
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 24 23 21 21 22 19 17 16 17 15
EU-28 indeks (1990 = 100) 38 31 25 21 21 19 19 18 18 16
2010 2011 2012 2013
Avstrija g I-Teq 40 35 38 38
Belgija g I-Teq 53 44 50 43
Bolgarija g I-Teq 45 54 60 62
Hrvaška g I-Teq 19 21 22 21
Ciper g I-Teq 0 0 0 0
Češka g I-Teq 129 104 45 25
Danska g I-Teq 26 24 23 22
Estonija g I-Teq 6 6 5 3
Finska g I-Teq 15 13 14 12
Francija g I-Teq 136 128 115 119
Nemčija g I-Teq 71 68 65 65
Grčija g I-Teq NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 51 54 52 47
Irska g I-Teq 31 30 29 30
Italija g I-Teq 226 233 222 272
Latvija g I-Teq 26 46 45 52
Litva g I-Teq 18 18 17 17
Luksemburg g I-Teq 2 2 1 1
Malta g I-Teq 9 1 1 12
Nizozemska g I-Teq 31 31 25 25
Poljska g I-Teq 222 219 221 237
Portugalska g I-Teq 202 184 102 132
Romunija g I-Teq 203 212 219 205
Slovaška g I-Teq 63 47 51 47
Slovenija g I-Teq 10 11 11 11
Španija g I-Teq 119 122 116 115
Švedska g I-Teq 42 38 38 38
Združeno kraljestvo g I-Teq 218 203 204 221
EU-28 g I-Teq 2014 1948 1791 1871
Avstrija indeks (1990 = 100) 25 22 24 24
Belgija indeks (1990 = 100) 9 8 9 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 61 72 81 84
Hrvaška indeks (1990 = 100) 53 59 63 59
Ciper indeks (1990 = 100) 20 19 20 17
Češka indeks (1990 = 100) 10 8 4 2
Danska indeks (1990 = 100) 39 36 34 32
Estonija indeks (1990 = 100) 72 71 53 40
Finska indeks (1990 = 100) 43 38 40 36
Francija indeks (1990 = 100) 8 7 6 7
Nemčija indeks (1990 = 100) 10 9 9 9
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 45 48 46 41
Irska indeks (1990 = 100) 47 45 44 46
Italija indeks (1990 = 100) 49 50 48 59
Latvija indeks (1990 = 100) 81 141 141 159
Litva indeks (1990 = 100) 83 80 80 80
Luksemburg indeks (1990 = 100) 13 13 7 7
Malta indeks (1990 = 100) 849 96 103 1149
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4 3 3
Poljska indeks (1990 = 100) 42 41 42 45
Portugalska indeks (1990 = 100) 39 35 19 25
Romunija indeks (1990 = 100) 7 7 7 7
Slovaška indeks (1990 = 100) 37 28 30 28
Slovenija indeks (1990 = 100) 66 69 67 68
Španija indeks (1990 = 100) 66 68 64 64
Švedska indeks (1990 = 100) 70 64 63 64
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 17 16 16 17
EU-28 indeks (1990 = 100) 17 16 15 16
Slika ZR13-6: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2013
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji t 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Cestni promet t 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 14.6 15.6 14.7 14.4 13.7 13.6 13.8 13.6 13.5 13.6
Industrijski procesi in raba topil t 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 15.9 16.8 15.8 15.3 14.6 14.5 14.7 14.4 14.4 14.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v industriji t 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
Cestni promet t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 13.3 11.7 11.6 11.5 11.4 11.1 10.9 10.6 10.8 11.7
Industrijski procesi in raba topil t 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 14.1 12.7 12.7 12.7 12.6 12.3 12.2 11.8 11.9 12.4
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote t 0 0 0 0
Raba goriv v industriji t 0.4 0.5 0.4 0.4
Cestni promet t 0.1 0.1 0.1 0.1
Ostali promet t 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 11.4 12.2 12.3 12.2
Industrijski procesi in raba topil t 0.2 0.3 0.3 0.3
Odpadki t 0 0 0 0
skupaj t 12.2 13.1 13.2 13.1
Slika ZR13-7: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 17 18 13 10 9 9 10 9 9 9
Belgija t 79 85 80 74 74 66 75 68 63 66
Bolgarija t 50 44 55 62 65 66 68 73 69 58
Hrvaška t 16 10 6 5 5 5 6 6 6 5
Ciper t 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Češka t 752 747 1131 1115 951 1357 971 657 657 557
Danska t 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Estonija t 10 9 6 5 5 10 12 12 10 10
Finska t 16 13 13 13 17 17 17 16 16 17
Francija t 43 50 49 47 41 41 43 38 37 34
Nemčija t 378 295 226 204 175 165 155 178 165 162
Grčija t NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska t 85 83 48 51 37 33 35 33 22 22
Irska t 54 53 46 45 42 41 41 38 41 36
Italija t 81 85 80 82 83 86 78 85 82 84
Latvija t 18 20 17 18 17 17 17 18 18 19
Litva t 19 20 18 8 10 9 9 10 10 9
Luksemburg t 5 5 4 5 4 3 2 2 1 1
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska t 20 17 15 13 12 10 9 7 6 6
Poljska t 159 174 172 253 231 211 204 191 169 167
Portugalska t 155 152 152 149 148 147 148 150 147 147
Romunija t 274 256 238 219 201 182 164 146 127 109
Slovaška t 29 26 23 21 18 15 14 14 14 14
Slovenija t 16 17 16 15 15 15 15 14 14 15
Španija t 273 274 264 269 268 258 274 285 266 255
Švedska t 17 18 16 16 16 16 17 15 16 17
Združeno kraljestvo t 205 191 170 124 116 92 40 30 22 20
EU-28 t 2776 2669 2866 2832 2569 2881 2433 2102 1994 1843
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 104 76 60 54 56 60 54 52 52
Belgija indeks (1990 = 100) 100 108 102 93 93 83 94 86 79 83
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 88 112 124 131 133 136 147 139 116
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 61 37 35 35 34 40 39 37 34
Ciper indeks (1990 = 100) 100 98 103 104 94 89 84 80 78 74
Češka indeks (1990 = 100) 100 99 150 148 127 181 129 87 87 74
Danska indeks (1990 = 100) 100 114 111 117 115 112 116 114 105 104
Estonija indeks (1990 = 100) 100 97 62 52 53 106 123 123 100 99
Finska indeks (1990 = 100) 100 79 80 81 108 108 104 100 101 104
Francija indeks (1990 = 100) 100 115 113 108 96 96 101 88 86 80
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 78 60 54 46 44 41 47 44 43
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 98 56 61 44 39 41 39 26 26
Irska indeks (1990 = 100) 100 99 85 83 78 75 76 71 75 67
Italija indeks (1990 = 100) 100 105 99 102 103 106 97 105 101 104
Latvija indeks (1990 = 100) 100 108 92 98 96 93 96 97 97 104
Litva indeks (1990 = 100) 100 106 97 42 50 46 47 51 53 48
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 105 93 98 84 56 52 39 23 23
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 84 75 66 58 50 42 36 30 28
Poljska indeks (1990 = 100) 100 109 108 159 145 133 128 120 106 105
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 98 98 96 95 95 95 96 95 95
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 73 67 60 53 46 40
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 90 81 71 61 51 49 48 48 47
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 105 99 97 92 91 93 91 91 92
Španija indeks (1990 = 100) 100 100 97 99 98 95 100 105 98 94
Švedska indeks (1990 = 100) 100 109 96 94 95 98 103 88 93 103
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 93 83 61 57 45 20 15 11 10
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 96 103 102 93 104 88 76 72 66
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 8 9 8 8 8 9 8 8 8 7
Belgija t 43 49 42 42 43 37 42 44 42 34
Bolgarija t 57 54 54 62 54 55 57 46 37 26
Hrvaška t 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5
Ciper t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Češka t 488 460 24 21 24 24 17 16 19 15
Danska t 6 6 6 7 7 8 9 10 10 9
Estonija t 9 9 8 8 9 8 7 7 7 8
Finska t 14 16 17 17 17 13 13 13 15 16
Francija t 32 30 27 28 26 25 22 21 21 20
Nemčija t 158 167 158 156 148 146 152 146 159 168
Grčija t NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska t 19 20 21 21 19 19 20 17 14 15
Irska t 36 37 37 37 37 39 37 37 39 39
Italija t 54 55 51 52 60 59 61 65 65 56
Latvija t 17 16 16 17 16 14 14 14 13 14
Litva t 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11
Luksemburg t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska t 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5
Poljska t 148 163 158 155 155 156 169 166 139 131
Portugalska t 146 141 131 128 122 117 114 115 114 112
Romunija t 91 72 54 36 17 88 91 92 103 86
Slovaška t 13 14 12 13 16 19 18 18 18 18
Slovenija t 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12
Španija t 226 210 178 232 206 175 202 208 198 213
Švedska t 14 15 14 16 16 18 19 18 19 13
Združeno kraljestvo t 15 15 13 11 11 10 9 9 9 9
EU-28 t 1632 1592 1065 1103 1050 1076 1117 1105 1084 1045
Avstrija indeks (1990 = 100) 49 51 48 49 49 53 47 46 46 43
Belgija indeks (1990 = 100) 55 62 54 53 55 47 53 55 53 43
Bolgarija indeks (1990 = 100) 114 108 108 124 109 111 114 93 75 52
Hrvaška indeks (1990 = 100) 37 29 30 37 37 36 35 31 31 33
Ciper indeks (1990 = 100) 67 66 65 62 60 57 52 49 41 37
Češka indeks (1990 = 100) 65 61 3 3 3 3 2 2 3 2
Danska indeks (1990 = 100) 119 124 121 137 143 160 171 196 184 168
Estonija indeks (1990 = 100) 93 89 89 88 91 82 73 72 76 79
Finska indeks (1990 = 100) 89 101 105 104 104 83 83 83 93 98
Francija indeks (1990 = 100) 73 70 63 64 61 57 51 48 48 47
Nemčija indeks (1990 = 100) 42 44 42 41 39 39 40 39 42 44
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 23 23 24 25 23 23 24 21 17 18
Irska indeks (1990 = 100) 67 68 68 68 68 72 69 68 72 72
Italija indeks (1990 = 100) 66 68 63 65 74 73 75 80 80 70
Latvija indeks (1990 = 100) 95 89 89 92 91 79 78 75 72 80
Litva indeks (1990 = 100) 47 50 49 51 51 53 57 55 58 58
Luksemburg indeks (1990 = 100) 22 24 21 21 21 23 22 21 22 21
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82
Nizozemska indeks (1990 = 100) 25 24 23 23 32 25 25 27 28 26
Poljska indeks (1990 = 100) 93 102 99 97 98 98 106 104 87 83
Portugalska indeks (1990 = 100) 94 91 85 83 78 76 73 74 73 72
Romunija indeks (1990 = 100) 33 26 20 13 6 32 33 34 38 31
Slovaška indeks (1990 = 100) 46 47 43 46 54 66 62 62 63 61
Slovenija indeks (1990 = 100) 89 80 80 80 79 78 77 75 75 78
Španija indeks (1990 = 100) 83 77 65 85 75 64 74 76 73 78
Švedska indeks (1990 = 100) 83 87 86 96 95 107 111 109 110 78
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4
EU-28 indeks (1990 = 100) 59 57 38 40 38 39 40 40 39 38
2010 2011 2012 2013
Avstrija t 8 7 8 8
Belgija t 32 31 29 28
Bolgarija t 29 32 32 30
Hrvaška t 6 7 7 7
Ciper t 1 1 1 1
Češka t 17 19 19 24
Danska t 9 8 7 7
Estonija t 8 7 7 7
Finska t 18 16 17 16
Francija t 21 18 19 20
Nemčija t 208 179 170 172
Grčija t NE NE NE NE
Madžarska t 17 19 18 17
Irska t 39 34 32 33
Italija t 60 62 63 86
Latvija t 12 12 12 11
Litva t 12 12 11 11
Luksemburg t 1 1 0 1
Malta t 0 0 0 0
Nizozemska t 5 5 5 5
Poljska t 148 143 144 155
Portugalska t 111 116 117 120
Romunija t 87 84 83 79
Slovaška t 18 19 19 20
Slovenija t 12 13 13 13
Španija t 223 233 172 171
Švedska t 13 12 12 11
Združeno kraljestvo t 10 9 10 11
EU-28 t 1125 1097 1028 1063
Avstrija indeks (1990 = 100) 48 41 45 44
Belgija indeks (1990 = 100) 41 39 37 35
Bolgarija indeks (1990 = 100) 59 64 64 61
Hrvaška indeks (1990 = 100) 38 43 44 43
Ciper indeks (1990 = 100) 31 32 30 28
Češka indeks (1990 = 100) 2 3 3 3
Danska indeks (1990 = 100) 172 152 144 138
Estonija indeks (1990 = 100) 88 75 75 75
Finska indeks (1990 = 100) 110 99 107 102
Francija indeks (1990 = 100) 50 43 44 46
Nemčija indeks (1990 = 100) 55 47 45 46
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 20 22 21 21
Irska indeks (1990 = 100) 73 63 59 61
Italija indeks (1990 = 100) 73 76 78 106
Latvija indeks (1990 = 100) 64 67 68 62
Litva indeks (1990 = 100) 61 62 60 59
Luksemburg indeks (1990 = 100) 22 19 10 11
Malta indeks (1990 = 100) 6498 5059 5016 5875
Nizozemska indeks (1990 = 100) 24 25 23 23
Poljska indeks (1990 = 100) 93 90 91 97
Portugalska indeks (1990 = 100) 71 75 75 77
Romunija indeks (1990 = 100) 32 30 30 29
Slovaška indeks (1990 = 100) 62 65 66 67
Slovenija indeks (1990 = 100) 77 83 83 83
Španija indeks (1990 = 100) 82 85 63 63
Švedska indeks (1990 = 100) 78 72 70 67
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 5 4 5 5
EU-28 indeks (1990 = 100) 41 40 37 38
Slika ZR13-8: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2013
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0 0 0.001 0.001
Raba goriv v industriji kg 0.027 0.021 0.023 0.019 0.021 0.022 0.022 0.022 0.026 0.014
Cestni promet kg 0.043 0.04 0.047 0.051 0.056 0.066 0.083 0.091 0.077 0.071
Ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0.081 0.082 0.081 0.08 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078
Industrijski procesi in raba topil kg 46.279 40.312 37.16 37.35 37.148 37.067 35.847 37.192 36.911 37.452
Odpadki kg 0.002 0.002 0.002 0.002 0.014 0.001 0.001 0.022 0.021 0.011
skupaj kg 46.432 40.458 37.313 37.502 37.321 37.236 36.032 37.405 37.115 37.626
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.013 0.021
Raba goriv v industriji kg 0.018 0.022 0.026 0.033 0.047 0.057 0.052 0.038 0.047 0.043
Cestni promet kg 0.076 0.081 0.091 0.107 0.136 0.18 0.205 0.256 0.328 0.276
Ostali promet kg 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0.078 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.074
Industrijski procesi in raba topil kg 37.86 37.811 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011 0.011 0.012 0.009
Odpadki kg 0.013 0.03 0.047 0.057 0.017 0.014 0.015 0.021 0.02 0.026
skupaj kg 38.047 38.012 0.241 0.274 0.278 0.331 0.352 0.398 0.488 0.448
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote kg 0.025 0.027 0.024 0.022
Raba goriv v industriji kg 0.061 0.052 0.054 0.06
Cestni promet kg 0.282 0.319 0.347 0.341
Ostali promet kg
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju kg 0.072 0.079 0.08 0.081
Industrijski procesi in raba topil kg 0.007 0.006 0.007 0.008
Odpadki kg 0.073 0.072 0.064 0.066
skupaj kg 0.52 0.555 0.576 0.578
Slika ZR13-9: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg 92 85 70 64 52 53 56 52 49 48
Belgija kg 98 67 68 66 66 218 190 191 191 191
Bolgarija kg 23 15 19 27 21 25 20 20 17 15
Hrvaška kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Danska kg 27 45 27 20 10 8 8 9 8 7
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 41 41 42 42 41 41 43 44 44 43
Francija kg 1200 1222 1249 632 78 76 77 68 62 55
Nemčija kg 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Irska kg 41 41 41 41 41 41 41 1 1 1
Italija kg 43 42 40 40 38 38 42 42 38 23
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 45 36 29 21 10 1 2 2 3 2
Poljska kg 62 39 39 43 38 10 10 10 9 9
Portugalska kg 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4
Romunija kg 99 92 85 78 71 64 57 50 43 36
Slovaška kg 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Slovenija kg 46 40 37 38 37 37 36 37 37 38
Španija kg 326 223 66 266 202 150 140 200 227 177
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 3156 3050 3361 3675 3947 4120 4163 4169 4425 91
EU-28 kg 5321 5059 5194 5072 4673 4902 4905 4916 5175 756
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 92 76 70 56 58 61 56 54 52
Belgija indeks (1990 = 100) 100 69 69 68 67 223 194 195 196 195
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 65 84 118 93 108 89 87 75 64
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 71 65 61 59 61 70 74 71 67
Ciper indeks (1990 = 100) 100 102 105 108 110 112 114 115 115 116
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104
Danska indeks (1990 = 100) 100 163 99 73 35 31 31 33 28 25
Estonija indeks (1990 = 100) 100 95 83 72 92 173 192 197 169 159
Finska indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 99 98 104 106 106 104
Francija indeks (1990 = 100) 100 102 104 53 6 6 6 6 5 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 89 85 82 86 86 87
Grčija indeks (1990 = 100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 105 111 108 108 109 110 111 112 112
Irska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 2 2 2
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 94 92 89 88 98 98 88 54
Latvija indeks (1990 = 100) 100 109 110 119 118 130 132 131 126 127
Litva indeks (1990 = 100) 100 96 60 50 74 76 80 84 136 92
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 101 98 100 101 49 182 124 294 306
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 81 63 46 23 3 5 5 6 5
Poljska indeks (1990 = 100) 100 62 63 68 61 16 16 15 14 14
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 89 112 112 117 118 120 126 107 110
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 44 37
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 96 94 91 89 84 79 96 75
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87 80 81 80 80 78 81 80 81
Španija indeks (1990 = 100) 100 68 20 81 62 46 43 61 70 54
Švedska indeks (1990 = 100) 100 80 79 64 63 69 64 76 88 95
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 97 106 116 125 131 132 132 140 3
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 95 98 95 88 92 92 92 97 14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg 44 46 42 41 41 45 42 41 41 38
Belgija kg 73 44 44 44 43 28 31 29 29 25
Bolgarija kg 20 19 17 21 22 21 26 23 27 23
Hrvaška kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 5 5 4 0 4 5 4 4 4 3
Danska kg 6 6 3 4 3 4 4 4 4 3
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 44 24 17 15 32 39 43 45 25 34
Francija kg 51 42 34 29 24 19 14 15 15 15
Nemčija kg 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Irska kg 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Italija kg 24 34 31 32 24 21 27 26 26 15
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Poljska kg 9 9 9 8 9 10 9 11 11 11
Portugalska kg 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3
Romunija kg 29 22 15 8 1 4 4 3 4 3
Slovaška kg 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Slovenija kg 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija kg 180 163 170 200 123 135 21 32 31 14
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 77 68 63 61 73 69 64 58 51 32
EU-28 kg 617 534 465 478 414 414 303 307 282 230
Avstrija indeks (1990 = 100) 48 50 45 44 44 49 45 44 45 41
Belgija indeks (1990 = 100) 74 45 45 45 44 29 32 30 29 25
Bolgarija indeks (1990 = 100) 86 83 73 93 95 91 111 102 116 99
Hrvaška indeks (1990 = 100) 77 69 71 82 81 79 81 77 73 74
Ciper indeks (1990 = 100) 117 118 120 39 14 15 15 16 15 13
Češka indeks (1990 = 100) 105 105 89 2 94 103 81 85 82 59
Danska indeks (1990 = 100) 21 21 12 13 12 14 14 14 13 10
Estonija indeks (1990 = 100) 159 161 151 153 168 140 123 150 158 143
Finska indeks (1990 = 100) 107 58 42 35 78 94 104 109 62 82
Francija indeks (1990 = 100) 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 84 79 72 65 56 56 59 59 60 61
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 110 109 101 98 92 72 61 53 58 51
Irska indeks (1990 = 100) 3 2 2 5 6 5 4 4 4 4
Italija indeks (1990 = 100) 57 80 73 75 56 49 63 61 61 36
Latvija indeks (1990 = 100) 120 141 131 136 145 139 145 146 122 135
Litva indeks (1990 = 100) 147 109 117 125 132 150 139 138 145 147
Luksemburg indeks (1990 = 100) 153 260 132 145 152 151 216 240 191 225
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 3 6 6 6 4 4 4 3 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 14 14 14 13 14 16 15 18 18 18
Portugalska indeks (1990 = 100) 104 45 50 50 68 73 79 88 91 83
Romunija indeks (1990 = 100) 30 23 15 8 1 4 4 3 4 3
Slovaška indeks (1990 = 100) 53 48 49 46 51 59 44 50 47 35
Slovenija indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 55 50 52 61 38 41 7 10 9 4
Švedska indeks (1990 = 100) 99 97 97 112 103 100 90 81 80 98
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
EU-28 indeks (1990 = 100) 12 10 9 9 8 8 6 6 5 4
2010 2011 2012 2013
Avstrija kg 43 38 42 41
Belgija kg 27 40 29 14
Bolgarija kg 19 22 17 14
Hrvaška kg 0 0 0 0
Ciper kg 0 0 0 0
Češka kg 3 2 3 4
Danska kg 3 3 3 3
Estonija kg 0 0 0 0
Finska kg 16 33 17 25
Francija kg 16 16 16 17
Nemčija kg 4 3 3 3
Grčija kg NE NE NE NE
Madžarska kg 2 2 1 1
Irska kg 2 2 2 2
Italija kg 14 16 22 22
Latvija kg 0 0 0 0
Litva kg 0 0 0 0
Luksemburg kg 1 1 0 0
Malta kg 0 0 0 0
Nizozemska kg 2 2 3 3
Poljska kg 13 13 14 13
Portugalska kg 2 3 3 3
Romunija kg 3 4 3 3
Slovaška kg 1 1 1 1
Slovenija kg 1 1 1 1
Španija kg 4 4 4 4
Švedska kg 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 33 24 23 23
EU-28 kg 208 231 207 198
Avstrija indeks (1990 = 100) 47 41 45 45
Belgija indeks (1990 = 100) 27 41 30 14
Bolgarija indeks (1990 = 100) 83 95 72 60
Hrvaška indeks (1990 = 100) 74 82 87 82
Ciper indeks (1990 = 100) 11 12 13 14
Češka indeks (1990 = 100) 59 54 64 96
Danska indeks (1990 = 100) 10 10 9 10
Estonija indeks (1990 = 100) 164 148 152 154
Finska indeks (1990 = 100) 39 80 41 60
Francija indeks (1990 = 100) 1 1 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 69 65 63 65
Grčija indeks (1990 = 100) 0 0 0 0
Madžarska indeks (1990 = 100) 66 64 50 43
Irska indeks (1990 = 100) 4 4 4 4
Italija indeks (1990 = 100) 31 38 50 51
Latvija indeks (1990 = 100) 123 157 168 186
Litva indeks (1990 = 100) 149 146 159 79
Luksemburg indeks (1990 = 100) 219 210 98 93
Malta indeks (1990 = 100) 100 103 103 103
Nizozemska indeks (1990 = 100) 5 6 6 6
Poljska indeks (1990 = 100) 21 21 22 21
Portugalska indeks (1990 = 100) 64 84 78 84
Romunija indeks (1990 = 100) 3 4 3 3
Slovaška indeks (1990 = 100) 34 42 37 33
Slovenija indeks (1990 = 100) 1 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 1 1 1 1
Švedska indeks (1990 = 100) 97 90 60 61
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 1 1 1 1
EU-28 indeks (1990 = 100) 4 4 4 4

Cilji

  • zmanjšati izpuste dioksinov/furanov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in heksaklorobenzena pod mejno raven iz leta 1990;
  • opustiti proizvodnjo in uporabo POP-sov: aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorobenzen, mireks, PCB in toksafen;
  • strogo omejiti rabo DDT, HCH (vključno z lindanom) in PCB;
  • zmanjšati izpuste s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo, iz industrijskih procesov (obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja bakra, proizvodnja jekla, sekundarna industrija aluminija, proizvodnja koksa, proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industriji in gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov.

Obstojna organska onesnaževala (POP) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.

Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) so se v Sloveniji v obdobju 1990-2013 zmanjšali za 87 odstotkov, in sicer iz 417 kg/leto na 53 kg/leto, predvsem zaradi opuščanja rabe električne opreme, ki vsebuje PCB. Glavni viri PCB so bili leta 2013 industrijski procesi in raba topil. Izpusti PCB v EU-28 so se v obdobju 1990-2013 zmanjšali za 76 %, največje zmanjšanje je dosegla Nizozemska, največji porast pa Portugalska. Največje izpuste PCB v EU-28 so leta 2013 prispevale Poljska in  Združeno kraljestvo, najnižje pa Nizozemska in Ciper.

Izpusti dioksinov in furanov so se v obdobju 1990-2013 v Sloveniji zmanjšali za 32 %, iz 16 g I-Teq leta 1990 na 11 g I-Teq leta 2013, predvsem zaradi zmanjševanja izpustov iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, ki predstavlja glavni vir izpustov. Velik delež pri izpustih predstavljajo tudi industrijski procesi. Zmanjševanje izpustov dioksinov in furanov v Sloveniji po letu 2000 ni zaznati zaradi večje porabe trdnih energentov v malih kuriščih. Izpusti dioksinov in furanov so se v EU-28 v obdobju 1990-2013 zmanjšali za 84 %, največje zmanjšanje je dosegla Češka, največje povečanje pa Malta, ki je hkrati presegla raven izpustov iz leta 1990, poleg nje pa še Latvija. Največje izpuste dioksinov in furanov v EU-28 sta leta 2013 beležili Poljska in Italija, najmanj pa Ciper in Luksemburg.

Mala individualna kurišča, ki kurijo lesno biomaso, so viri nizkih izpustov in dejansko onesnažujejo prizemni sloj zraka, ki ima največji vpliv na ekosisteme ter zdravje ljudi. V preteklosti je bilo veliko napora vloženega v zamenjavo trdnih goriv z ekološko bolj primernimi tekočimi in zlasti plinastimi gorivi, zato se je zrak v mestih izboljševal. Danes je aktualno uvajanje biomase, predvsem zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov, ker se slednji iz biomase ne štejejo v državne bilance izpustov, saj je biomasa del naravnega cikla vezanja in sproščanja ogljika. Težava je v tem, da spodbujanje kurjenja biomase za ogrevanja v malih kuriščih pomeni večje onesnaževanje zraka s prašnimi delci, hlapnimi organskimi spojinami in obstojnimi organskimi onesnaževali, predvsem dioksini. Zato je kurjenje biomase smotrno le v objektih, v katerih je poskrbljeno za ustrezno čiščenje dimnih plinov, v široki rabi pa je množična uporaba biomase, z izjemo sodobnih kurilnih naprav, ki imajo nižje izpuste, lahko vprašljiva, saj se urbana okolja že danes spopadajo s prevelikimi količinami delcev v ozračju.

Skupni izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) predstavljajo vsoto štirih onesnaževal:  benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3)piren. Skupni izpusti PAH so v Sloveniji upadli iz 16 t/leto v letu 1990 na 13 t/leto v letu 2013. Glavni vir izpustov PAH v Sloveniji so leta 2013 predstavljala mala kurišča (93 %), predvsem zgorevanje biomase. Izpusti PAH so se v obdobju 1990-2013 v EU-28 zmanjšali za 62 %. Izpuste je najbolj zmanjšala Češka, največje povečanje pa beleži Malta. Države, ki so poleg Malte presegle svoje izpuste iz leta 1990 so Danska, Finska in Italija. Največje izpuste PAH v EU-28 so leta 2013 prispevale Španija, Nemčija in Poljska, najmanjše izpuste pa so prispevali Malta, Ciper in Luksemburg. Točkasti viri izpustov PAH so običajno prihajali iz malih kurišč, zgorevanja premoga in lesa za ogrevanje stanovanj, iz industrijskih procesov proizvodnje kovin in iz prometa, vendar so se v devetdesetih letih v EU zmanjšali zaradi opuščanja premoga v stanovanjski rabi, izboljšanja tehnologij za zmanjševanje izpustov pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi strožjih predpisov o izpustih iz cestnega prometa. Eden od vzrokov za povečanje izpustov na Danskem je posledica ukrepov politike, ki spodbujajo kurjenje obnovljivih materialov (npr. les) v danskih gospodinjstvih. Zgorevanje lesa proizvaja tudi izpuste PAH in v tem primeru, je ob reševanju enega okoljskega vprašanja (podnebne spremembe), nastal drug (onesnažen zrak), vendar so izpusti PAH na Danskem relativno nizki v primerjavi z drugimi državami.

Heksaklorobenzen (HCB) se je v preteklosti intenzivno uporabljal kot fungicid (pri setvi), danes je njegova uporaba prepovedana. Kljub prepovedi se lahko v manjših količinah še vedno pojavlja v okolju. Vir heksaklorobenzena je namreč lahko uporaba drugih kloriranih sredstev za varstvo rastlin, uporaba pri zaščiti lesa, nepopolno zgorevanje fosilnih goriv in snovi, ki vsebujejo klor ter odpadki, nastali pri proizvodnji ali predelavi kloriranih topil, sredstev za varstvo rastlin. Izpusti heksaklorbenzena so se v Sloveniji v obdobju 1990-2013 zmanjšali iz 46 kg na 0,6 kg oziroma za 99 %. Vzrok zmanjšanja izpustov je tehnološka izboljšava (opustitev heksakloroetana) v proizvodnji aluminija leta 2002. Glavni vir izpustov HCB v ozračje je v Sloveniji leta 2013 predstavljal cestni promet (59 %). Izpusti HCB so se v obdobju 1990-2013 v EU-28 zmanjšali za 96 %, največje zmanjšanje izpustov je doseglo Združeno kraljestvo, največje povečanje je bilo zaznati v Latviji. Poleg Latvije so povečale raven izpustov glede na leto 1990 še Estonija in Malta. Največje izpuste HCB v EU-28 je leta 2013 prispevala Avstrija.

Zakonodajo o izpustih obstojnih organskih onesnaževal na ravni Evropske unije zajema Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), katerega končni cilj je odpraviti vse izpuste in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Slovenija je ratificirala tudi Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (2001 UNEP), katere cilj je zmanjšati in dokončno zaustaviti proizvodnjo, rabo, skladiščenje in izpuste POP-sov, kot tudi uničenje obstoječih zalog. Predvideva ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje izpustov, ki izhajajo iz namerne in nenamerne proizvodnje in rabe. Namerava zagotoviti tehnično in finančno pomoč državam v razvoju in v tranziciji ter predvideva popis izpustov, sodelovanje in izmenjavo informacij.


Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Aarhuškem protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja cilja (LRTAP), Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka.
Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)
Skrbnik podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje
Datum zajema podatkov za kazalec: 24. september 2015
Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:
Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).
Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2013. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z občasnimi revizijami poročil.
Metodologija obdelave podatkov:
Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste obstojnih organskih onesnaževal v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Promet, Industrijski procesi in raba topil, Odpadki.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Podatki o izpustih so zaradi enotne metodologije izračuna mednarodno primerljivi.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Negotovost uporabljenih emisijskih faktorjev je ključna za večjo negotovost ocen emisij. Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.