KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Onesnaženost zraka z ozonom je v zadnjih letih na vseh merilnih mestih, reprezentativnih za vegetacijo, nad ciljno, še bolj pa nad dolgoročno naravnano vrednostjo.


Kazalec prikazuje vrednost parametra AOT40, ki odraža vpliv ozona na vegetacije v obdobju od maja do julija, ko so koncentracije ozona v zunanjem zraku najvišje.  

Vrednost AOT40 (izražena v (μg/m3) x ure) pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 μg/m3 (= 40 delov na milijardo (ppb)), in 80 μg/m3 v danem času z upoštevanjem le enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET).


Grafi

Slika ZR18-1: Gibanje parametra AOT40 za vegetacijo, 2003-2015
Viri: 

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2016.

Prikaži podatke
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mestno ozadje (mikro g/m3).h 24691 15297 17712 29674 19987 14284 13324 22929 18474 20151
Hrastnik (mikro g/m3).h 24691 15297 17712 29674 19987 14284 13324 22929 18474 20151
podeželsko ozadje (mikro g/m3).h 38771 24408 24601 36488 31370 22121 21688 24678 24258 28311
Otlica (R (B)) (mikro g/m3).h 56015 41652 28305 32824 33445 30602 37332
Krvavec (R (B)) (mikro g/m3).h 44859 30761 35998 47080 37543 32192 29530 38915 24895 34309
Maribor - Pohorje (mikro g/m3).h 36131 19304 21395 27422 28461 17376 12216 15228 20013 23492
Iskrba (mikro g/m3).h 35324 23158 25997 35637 27050 19353 22949 21949 20897 25387
Sv. Mohor (mikro g/m3).h 15013 16287 22146 13379 10920 13851 24881 21034
industrijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 30339 15598 21146 26912 26524 16476 18828 26321 22380 24748
Kovk (mikro g/m3).h 34122 17438 22360 20085 25749 18607 17432 27862 22504 22084
Vnajnarje (mikro g/m3).h 28861 17246 16719 32092 29138 20548 23239 22192 25806
Zavodnje (mikro g/m3).h 28035 12109 24359 28558 24684 14345 18505 27862 22445 26353
kmetijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 37602 14390 19700 23339 24037 16553 15980 18728 23869 24978
Murska Sobota - Rakičan (mikro g/m3).h 37602 14390 19700 23339 24037 16553 15980 18728 23869 24978
ciljna vrednost (mikro g/m3).h 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
2013 2014 2015
mestno ozadje (mikro g/m3).h 14959 15107 20022
Hrastnik (mikro g/m3).h 14959 15107 20022
podeželsko ozadje (mikro g/m3).h 26802 21347 27108
Otlica (R (B)) (mikro g/m3).h 30050 22288 29112
Krvavec (R (B)) (mikro g/m3).h 35714 29523 36028
Maribor - Pohorje (mikro g/m3).h 19207 18577 23418
Iskrba (mikro g/m3).h 17616 15985 21043
Sv. Mohor (mikro g/m3).h 31423 20363 25939
industrijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 22290 25081 27098
Kovk (mikro g/m3).h np 31897 31467
Vnajnarje (mikro g/m3).h np 22703 23867
Zavodnje (mikro g/m3).h 22290 20644 25961
kmetijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 18904 15699 18448
Murska Sobota - Rakičan (mikro g/m3).h 18904 15699 18448
ciljna vrednost (mikro g/m3).h 20000 20000 20000
Slika ZR18-2: Gibanje parametra AOT40 za vegetacijo na merilnih mestih Krvavec in Otlica, 2003-2015
Viri: 

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2016.

Prikaži podatke
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mestno ozadje (mikro g/m3).h 24691 15297 17712 29674 19987 14284 13324 22929 18474 20151
Hrastnik (mikro g/m3).h 24691 15297 17712 29674 19987 14284 13324 22929 18474 20151
podeželsko ozadje (mikro g/m3).h 38771 24408 24601 36488 31370 22121 21688 24678 24258 28311
Otlica (R (B)) (mikro g/m3).h 56015 41652 28305 32824 33445 30602 37332
Krvavec (R (B)) (mikro g/m3).h 44859 30761 35998 47080 37543 32192 29530 38915 24895 34309
Maribor - Pohorje (mikro g/m3).h 36131 19304 21395 27422 28461 17376 12216 15228 20013 23492
Iskrba (mikro g/m3).h 35324 23158 25997 35637 27050 19353 22949 21949 20897 25387
Sv. Mohor (mikro g/m3).h 15013 16287 22146 13379 10920 13851 24881 21034
industrijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 30339 15598 21146 26912 26524 16476 18828 26321 22380 24748
Kovk (mikro g/m3).h 34122 17438 22360 20085 25749 18607 17432 27862 22504 22084
Vnajnarje (mikro g/m3).h 28861 17246 16719 32092 29138 20548 23239 22192 25806
Zavodnje (mikro g/m3).h 28035 12109 24359 28558 24684 14345 18505 27862 22445 26353
kmetijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 37602 14390 19700 23339 24037 16553 15980 18728 23869 24978
Murska Sobota - Rakičan (mikro g/m3).h 37602 14390 19700 23339 24037 16553 15980 18728 23869 24978
ciljna vrednost (mikro g/m3).h 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
2013 2014 2015
mestno ozadje (mikro g/m3).h 14959 15107 20022
Hrastnik (mikro g/m3).h 14959 15107 20022
podeželsko ozadje (mikro g/m3).h 26802 21347 27108
Otlica (R (B)) (mikro g/m3).h 30050 22288 29112
Krvavec (R (B)) (mikro g/m3).h 35714 29523 36028
Maribor - Pohorje (mikro g/m3).h 19207 18577 23418
Iskrba (mikro g/m3).h 17616 15985 21043
Sv. Mohor (mikro g/m3).h 31423 20363 25939
industrijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 22290 25081 27098
Kovk (mikro g/m3).h np 31897 31467
Vnajnarje (mikro g/m3).h np 22703 23867
Zavodnje (mikro g/m3).h 22290 20644 25961
kmetijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 18904 15699 18448
Murska Sobota - Rakičan (mikro g/m3).h 18904 15699 18448
ciljna vrednost (mikro g/m3).h 20000 20000 20000
Slika ZR18-3: Gibanje parametra AOT40 za vegetacijo v obdobju 2007-2015 (za vsako leto je podano petletno povprečje - tekoče leto in štiri leta pred njim)
Viri: 

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2016.

Prikaži podatke
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mestno ozadje (mikro g/m3).h 21472 19391 18996 20040 17800 17832 17967 18324 17743
Hrastnik (mikro g/m3).h 21472 19391 18996 20040 17800 17832 17967 18324 17743
podeželsko ozadje (mikro g/m3).h 31741 28582 24897 27269 24823 24211 25147 25079 25565
Otlica (R (B)) (mikro g/m3).h 38448 33366 32502 32850 30743 29877
Krvavec (R (B)) (mikro g/m3).h 39248 36715 36469 37052 32615 31968 32672 32671 32094
Maribor - Pohorje (mikro g/m3).h 26543 22792 21374 20141 18659 17665 18031 19303 20941
Iskrba (mikro g/m3).h 29433 26239 26197 25388 22440 22107 21759 20367 20186
Sv. Mohor (mikro g/m3).h 15549 15317 17035 16813 20421 22310 24728
industrijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 24104 20233 20879 21914 21007 20652 22969 24497 24723
Kovk (mikro g/m3).h 23951 20848 20847 21947 22431 21698 22470 26087 26988
Vnajnarje (mikro g/m3).h 24811 19039 19699 21003 19023 18357 22946 23485 23642
Zavodnje (mikro g/m3).h 23549 20811 22090 22791 21568 21902 23491 23919 23539
kmetijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 23814 19604 19922 19727 19833 20022 20491 20436 20380
Murska Sobota - Rakičan (mikro g/m3).h 23814 19604 19922 19727 19833 20022 20491 20436 20380
ciljna vrednost (mikro g/m3).h 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Slika ZR18-4: Gibanje parametra AOT40 za vegetacijo v obdobju 2007-2015 na merilnih mestih Krvavec in Otlica - za vsako leto je (podano petletno povprečje tekoče leto in štiri leta pred njim)
Viri: 

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2016.

Prikaži podatke
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mestno ozadje (mikro g/m3).h 21472 19391 18996 20040 17800 17832 17967 18324 17743
Hrastnik (mikro g/m3).h 21472 19391 18996 20040 17800 17832 17967 18324 17743
podeželsko ozadje (mikro g/m3).h 31741 28582 24897 27269 24823 24211 25147 25079 25565
Otlica (R (B)) (mikro g/m3).h 38448 33366 32502 32850 30743 29877
Krvavec (R (B)) (mikro g/m3).h 39248 36715 36469 37052 32615 31968 32672 32671 32094
Maribor - Pohorje (mikro g/m3).h 26543 22792 21374 20141 18659 17665 18031 19303 20941
Iskrba (mikro g/m3).h 29433 26239 26197 25388 22440 22107 21759 20367 20186
Sv. Mohor (mikro g/m3).h 15549 15317 17035 16813 20421 22310 24728
industrijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 24104 20233 20879 21914 21007 20652 22969 24497 24723
Kovk (mikro g/m3).h 23951 20848 20847 21947 22431 21698 22470 26087 26988
Vnajnarje (mikro g/m3).h 24811 19039 19699 21003 19023 18357 22946 23485 23642
Zavodnje (mikro g/m3).h 23549 20811 22090 22791 21568 21902 23491 23919 23539
kmetijsko-podeželski tip (mikro g/m3).h 23814 19604 19922 19727 19833 20022 20491 20436 20380
Murska Sobota - Rakičan (mikro g/m3).h 23814 19604 19922 19727 19833 20022 20491 20436 20380
ciljna vrednost (mikro g/m3).h 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Cilji

Doseganje ciljne vrednosti za varstvo rastlin -  ta je določena za obdobje maj –julij – znaša AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) = 18 000 μg/m3 x h v povprečju petih let (3).


Ciljna vrednost parametra AOT40 za varstvo rastlin (petletno povprečje za štiri pretekla in tekoče leto) je bila v vegetacijskem obdobju 2007-2014 prekoračena na vseh za to reprezentativnih merilnih mestih, razen pri Sv. Mohorju nad Brestanico v letih med 2009 in 2012.

Najvišje vrednosti so bile izmerjene na Otlici in Krvavcu, kjer so bile izmerjene najvišje povprečne vrednosti. Merilna postaja Krvavec je visokogorska postaja, kjer je manj dnevnega nihanja koncentracije ozona, zato jutranje in dopoldanske koncentracije povečajo vsoto. Merilno mesto Otlica je tudi na nadmorski višini malo pod 1000 m, visoke koncentracije pa se pojavljajo zaradi transporta ozona iz doline in iz Italije. Koncentracije ozona in s tem povezana vrednost parametra AOT40 so močno odvisna od vremena, najvišje vrednosti se pojavljajo v letih z dolgotrajnim suhim in vročim vremenom z veliko sončnega obsevanja.


Cilji povzeti: Direktiva 2008/50/EC o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

Izvorna baza podatkov oz. vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija RS za okolje, 2015 za merilna mesta v okviru DMKZ. Meritve na merilnih mestih v okviru dopolnilne mreže izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar.

Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje

Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2016

Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o koncentracijah ozona so na razpolago že od leta 1992 dalje, vendar za manjše število merilnih mest. Večje število merilnih mest je na razpolago od leta 2002.

Metodologija obravnavanja podatkov:

Vrednost AOT40 (izražena v (μg/m3) ∙ ure) pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 μg/m3 (= 40 delov na milijardo (ppb)), in 80 μg/m3 v danem času z upoštevanjem le enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET).

Na sliki so prikazana merila, ki se uporabljajo za preverjanje veljavnosti pri združevanju podatkov in izračunu statističnih parametrov za ozon

Slika ZR18-5: Merila, ki se uporabljajo za preverjanje veljavnosti pri združevanju podatkov in izračunu statističnih parametrov za ozon

Parameter

Zahtevani delež veljavnih podatkov

Urne vrednosti

75% (tj. 45 minut)

Osemurne vrednosti

75% vrednosti (tj. 6 ur)

Največja dnevna osemurna srednja vrednost iz zaporednih 8 ur

75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan)

AOT40

90 % urnih vrednosti v obdobju, opremljenim za izračun vrednosti AOT40 (*)

Letna srednja vrednost

75% urnih vrednosti poleti (od aprila do septembra) in 75% pozimi (od januarja do marca, od oktobra do decembra), ločeno po posamičnih letnih časih

Število preseganj in najvišje vrednosti na mesec

90% najvišje dnevne osemurne srednje vrednosti  (razpoložljivih 27 dnevnih vrednosti na mesec)

90% urnih vrednosti med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET)

Število preseganj in najvišje vrednosti na leto

Pet od šestih mesecev v poletnem času (od aprila do septembra)

*Kadar niso na voljo vsi izmerjeni podatki, se uporabi naslednji faktor za izračun vrednosti AOT40:

AOT40ocena= AOT40izmerjena x (Skupno možno število ur(**) / število izmerjenih urnih vrednosti)

** ki je število ur v časovnem obdobju opredelitve AOT40 (npr. od 8.00 do 20.00 po srednjeevropskem času (CET), od 1. maja do 31. julija vsako leto za varstvo rastlin in od 1. aprila do 30. septembra vsako leto za varstvo gozdov.

Podatki o koncentracijah AOT40 so izračunani na podlagi podatkov, zbranih na naslednjih merilnih postajah:  Murska Sobota-Rakičan (R(NC)) Krvavec (R(REG)), Iskrba (R(REG)), Otlica (R(REG)), Zavodnje (R(REG)), Kovk (R(REG)), Sv. Mohor (R(REG)), Maribor Pohorje (R(REG)), Vnajnarje (R(REG)) podeželski(regionalni) tip postaje) in Hrastnik (U). Vse postaje z izjemo Hrastnika so locirane izven mesta. Kratica v oklepaju označuje tip merilnega mesta - R podeželski tip postaje, REG regionalno območje, NC primestno območje in U mestni tip postaje.

Informacije o kakovosti:

Prednosti in slabosti kazalca: Za izračun kazalca so uporabljeni uradno poročani podatki. Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

            Relevantnost: 1

            Točnost: 1

            Primerljivost (po času): 1

            Primerljivost (glede na prostor): 1

Viri in literatura

 1. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2005. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, september 2006.
 2. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2006. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, junij 2007.
 3. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2007. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, julij 2008.
 4. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2008. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, julij 2009.
 5. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2009. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, september 2010.
 6. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, julij 2011.
 7. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2011. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, julij 2012
 8. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2012. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, september 2013.
 9. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2013. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, november 2014.
 10. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2014. Letno poročilo. Ljubljana, Agencija RS za okolje, september 2015.
 11. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/2011).